Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19
  mag_start_resize.jpg

  FINKA-MAGAZYN Start

  dla małych firm

  Prosty program do obsługi sprzedaży (fakturowania) oraz prowadzenia gospodarki magazynowej. Idealny dla małych firm.

  Może współpracować z czytnikiem kodów kreskowych oraz z drukarką fiskalną.

  Prosta obsługa, mimo szeregu rozbudowanych funkcji, czyni go łatwym do opanowania także dla osób poczatkujących.

  Funkcja PRO STANDARD START
  Liczba magazynów 10 5 1
  Dokumenty magazynowe w PLN
  Dokumenty magazynowe w dewizach (ceny magazynowe w PLN)  
  Kompletacja wyrobów  
  Weryfikacja NIP kontrahenta (MF,VIES)
  Pobieranie danych z GUS
  Fakturowanie transakcji krajowych
  Fakturowanie transakcji zagranicznych w PLN (INTRASTAT)  
  Fakturowanie w dewizach  
  Fakturowanie VAT Marża  
  Schematy dokumentów magazynowych i handlowych - 5 schematów
  Schematy dokumentów magazynowych i handlowych - bez limitu  
  Definiowane dodatkowych typów dokumentów  
  Obsługa drukarek fiskalnych
  Obsługa czytnika kodów kreskowych
  Zestawienia handlowe i magazynowe
  Ewidencja VAT - transakcje krajowe
  Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne  
  Ewidencja VAT Marża  
  Ewidencja VAT - zapisy dewizowe  
  Generowanie JPK (JPK_VAT7/VAT, JPK_FA, JPK_MAG)
  e-Deklaracje
  Monity i noty odsetkowe, kalkulator odsetkowy    
  Zestawienia rozrachunków
  Kasa, bank w PLN
  Home banking
  Dodatkowe moduły
  Faktury seryjne od 100 zł
  Dodatkowe cechy asortymentów od 100 zł
  Wybór trybu rozchodu (FIFO, LIFO) od 100 zł
  Obsługa dodatkowych 10 magazynów 100 zł za każde kolejne 10 magazynów
  Przeglądanie i scalanie JPK_VAT od 100 zł
  Globalne tabele kursowe od 100 zł
  Księga przychodów i rozchodów od 300 zł

  Fakturowanie

  • Wystawianie dokumentów handlowych w PLN
   • Ujęcie rabatów i narzutów - do indywidualnych pozycji lub w stopce dokumentu
  • Faktury zaliczkowe i końcowe
  • Faktury pro forma, faktury sprzedaży na podstawie pro forma
  • Faktury zakupu, w tym naliczenie i odliczenie VAT przy zakupach z odwrotnym obciążeniem
  • Korekty zbiorcze do wielu faktur lub indywidualne
  • Faktury zbiorcze na podstawie kilku WZ
  • Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych
  • Współpraca z drukarkami fiskalnymi

  Faktury dewizowe stanowią dodatkową opcję

  Gospodarka magazynowa (jeden magazyn)

  • Dokumenty przyjęcia, wydania, MM
  • Arkusze remanentowe i samoczynne generowanie różnic remanentowych
  • Faktury stanowiące zarazem sprzedaż i wydanie z magazynu
  • lub dokumenty WZ wystawianie na podstawie faktur bądź na odwrót
  • Faktury zakupu stanowiące zarazem przyjęcie do magazynu
  • Korekty do dokumentów magazynowych, zbiorcze lub indywidualne
   • w tym korektę do PZ można wprowadzić po dokonaniu rozchodów; program wygeneruje także korektę wyceny rozchodu

  Słowniki asortymentów i kontrahentów

  • Kontrahenci jednorazowi lub wpisani na listę
  • Lista kontrahentów z podziałem na grupy
  • Wyszukiwanie wg nazwy, NIPu, grupy
  • Weryfikacja NIP w bazie czynnych podatników VAT (krajowej i VIES)
  • Dodatkowe opcje: stan rozliczeń z kontrahentem, lista faktur kontrahenta itp
  • Lista asortymentów z podziałem na grupy
  • Definiowane cenniki
  • Dla usług: dodatkowy, wielowierszowy opis usługi na fakturze

  Wyszukiwanie faktur lub dokumentów magazynowych

  • Według jednego lub wielu kryteriów: kontrahent, asortyment, kwota od-do, data, numer dokumentu
  • Także szukanie wg wielu kontrahentów lub wielu asortymentów
  • Możliwość edycji dokumentu, wystawienia korekty itp. na liście wyszukanych pozycji

  Zestawienia handlowe

  Zestawienie dokumentów handlowych (sprzedaż i zakup), w układach:

  • Sprzedaż z wartościami dokumentów
  • Zestawienie niezrealizowanych proform
  • Sprzedaż według kontrahentów, w tym kontrahenci z najwyższymi obrotami
  • Zestawienie sprzedaży według asortymentów
  • "Analiza sprzedaży": zestawienie z cenami zakupu i sprzedaży
  • Ponadto miesięczne sumy sprzedaży

  Zestawienia magazynowe

  • Kartoteka magazynowa
  • Stan magazynowy bieżący lub na dany dzień
  • Zestawienia przyjęć i wydań, w układzie
   • według dokumentów
   • według asortymentów
   • lub wg dostawców / odbiorców
  • Zestawienie wydań niezafakturowanych, niezrealizowanych proform itp

  JPK

  • JPK_FA (Faktura), JPK_MAG (magazyn)
   • automatyczne generowanie (na życzenie Urzędu Skarbowego)

  Ewidencja VAT wraz z deklaracjami VAT-7, VAT-7K oraz z JPK_VAT stanowi dodatkową opcję

  Moduł dodatkowy "Scalanie JPK" pozwala na tworzenie zbiorczego pliku JPK-VAT za dany okres

  Finanse, rozrachunki

  • Naturalne wprowadzanie rozrachunków (zaznaczenia zapłaty za daną pozycję)
  • Zestawienia rozrachunków z wieloma kryteriami, w tym:
   • Zestawienia z terminami płatności
   • Zestawienie transakcji przeterminowanych
  • Wystawianie KP, KW, przelewów
  • Raporty kasowe, home banking

  Monity i noty odsetkowe, a także kalkulator odsetkowy, są dodatkową opcją

  Eksport danych

  • Dokumenty sprzedaży i zakupu można wyeksportować do programu księgowego FINKA-FK lub FINKA-KPR
  • Każde zestawienie można wyeksportować do Excel’a (XLS)
  • Inne formaty: PDF, RTF, HTM
  • Listę kontrahentów lub listę asortymentów można wyeksportować do pliku XML, celem pobrania w nowo zakładanej firmie.

  Import danych

  • Przy zakładaniu firmy: można importować listę kontrahentów i listę asortymentów z innej firmy w programie FINKA lub z pliku zewnętrznego

  Opcje dodatkowe

  Program można rozszerzyć o dodatkowe opcje według tabelki "Porównanie pakietów", między innymi:

  • Faktury dewizowe
  • Faktury seryjne
  • Schematy faktur bez limitu [w standardzie można zdefiniować dwa schematy]
  • Definiowanie dodatkowych typów faktur
  • Dodatkowe cechy asortymentów
  • Wybór FIFO lub według dostawy

  Kompleksowe narzędzie pracy w różnych wersjach

  Nielimitowane wsparcie techniczne w ramach abonamentu

  Generowanie e-Sprawozdań, wysyłanie JPK i e-Deklaracji

  Systematyczne aktualizacje prawne i funkcjonalne

  Brak limitu wprowadzanych dokumentów

  60 dniowe w pełni funkcjonalne DEMO

  Aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy gratis

  Szybki zakup drogą elektroniczną

  Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

  Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

  • Komputer z procesorem Intel lub AMD
  • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux*. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 8.1, 10.
  • Minimum 4 GB pamięci operacyjnej
  • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

  * Firma TIK-SOFT udostępnia biblioteki potrzebne do uruchomienia serwera bazy danych Firebird na serwerze Linux. Nie świadczy jednak wsparcia technicznego dla serwerów opartych o system Linux. W przypadku problemów technicznych zalecany jest kontakt z administratorem systemów w firmie Klienta. 

  Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

  W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

  • Procesor Intel lub AMD
  • Zalecamy 4 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 8.1, 10
  • Napęd CD-ROM
  • Karta graficzna
  • Mysz
  • Karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej
  • System operacyjny Windows 8.1, 10
  • Połączenie z internetem

  Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

  Z dniem 05.04.2017r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA.

  Z dniem 14.01.2020r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows 7. 

  Z uwagi na możliwe problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 8.1, 10.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl