Finka-STW Ewidencja środków trwałych - Aktualne wersje programu

FINKA-STW WINDOWS 10.0 | 15-02-2023

 1. Zaktualizowano limity amortyzacji "de minimis" na lata 2022 i 2023.

 2. Zmieniono domyślny stan parametru "Czy uzupełnić amortyzację liniową w ostatnim miesiącu roku o kwotę zaokrąglenia", decydujący o tym, czy amortyzacja roczna będzie dokładnie równa "wartość początkowa razy stawka", czy też będzie równa sumie amortyzacji miesięcznych.
  - W danych nowo założonej firmy ten parametr ustawi się na "Tak", wybierając pierwszą z tych opcji.

 3. Inne drobne poprawki i usprawnienia:
  • Dodano nowe uprawnienie „Widoczność wszystkich firm i lat”, umożliwiające wyświetlanie wszystkich pozycji na liście firm dla użytkownika, który nie posiada dostępu do wszystkich firm i lat;
  • Usunięto błąd powodujący w niektórych przypadkach zamykanie programu w trakcie zakładania lub logowania do firmy przy bezpośredniej pracy na systemach z rodziny Windows Server;
  • Poprawiono odtwarzanie kopii danych do lokalizacji zawierającej znak spacji w ścieżce.
  • Dodano funkcję automatycznie uzupełniającą brakujące uprawnienia do firm.

FINKA-STW WINDOWS 9.1 | 16-11-2022

 1. Nowa funkcjonalność w Panelu startowym:

  • Na liście firm dodano możliwość wyszukiwania firm po fragmencie nazwy;
  • uzależniono wyświetlanie listy firm w zależności od uprawnień użytkownika;
   - wyświetlane są tylko te firmy i lata, do których dany użytkownik ma uprawnienia;
   - użytkownik Admin ma wyświetlaną pełną listę firm.
  • Aktualizacja danych została rozdzielona na dwie opcje:
   - Aktualizacja pełna - działająca jak dotychczas;
   - Szybka aktualizacja - podnosząca tylko bazy danych do aktualnej wersji w stosunku do poprzedniej;
   - funkcja szczególnie przydatna po instalacji nowej wersji programu i pozwala na podniesienie wersji w wielu firmach bez wchodzenia do każdej z nich.

 2. Zmieniono format eksportu do xls zestawienia Wartości i umorzenia:
  Zastosowano odrębne kolumny dla wartości początkowych i końcowych, ujętych na wydruku w jednej kolumnie.

 3. Zakończono pierwszy etap przyspieszania działania programu, szczególnie przy aktualizacji oraz przy pracy sieciowej.

FINKA-STW WINDOWS 9.0 | 19-04-2022

 1. Poprawiono wyszukiwanie środków trwałych w zestawieniach: "Środki trwałe ze składnikami" oraz „Środki trwałe z zapisami w terminarzu”.
  • Poprawiono wybór środków trwałych w wyszukiwaniu uproszczonym i zaawansowanym;
  • Poprawiono działanie kryterium "Uporządkowanie środków".
 2. Umożliwiono wprowadzanie amortyzacji ze stawkami niższymi niż 0.5%.

FINKA-STW WINDOWS 8.0 | 08-09-2021

Uwaga: Ze względu na znaczące zmiany wprowadzone w tej wersji i konieczność zainstalowania nowych wersji bibliotek dostępu do bazy danych, aktualizacji programu należy dokonać z poziomu administratora lub użytkownika z analogicznymi uprawnieniami.
Jeśli nie ma pewności czy program został zainstalowany zgodnie z powyższymi zaleceniami, sugerujemy wykonanie następujących działań:

 1. Pobranie instalatora programu z poniższego linku (należy kliknąć w przycisk „POBIERZ” obok nazwy programu): https://finka.pl/strefa-uzytkownika/aktualne-wersje-do-pobrania
 2. Odnaleźć pobrany plik (najprawdopodobniej znajduje się w katalogu „Pobrane”) i kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy.
 3. Z menu wybrać opcję „Uruchom jako Administrator”. Jeśli pojawi się okno wymagające potwierdzenia chęci dokonania zmian, należy wybrać opcję „Tak”.
 4. Przejść przez proces instalacji wybierając opcję „Zainstaluj ponownie”.

Zastosowanie opisanej wyżej metody powinno zapewnić bezproblemowe uruchomienie programu.

 1. Na panelu startowym dodano przycisk „Wsparcie zdalne” wywołujący program AnyDesk umożliwiający udzielenie pomocy przez pracownika TIK-SOFT.
  Więcej informacji w pomocy do programu (F1), rozdz. 3.11
 2. Wprowadzono obsługę licencji w trybie online. Więcej informacji (Rejestracja licencji).
 3. Załączniki do dokumentów
  Program FINKA ma teraz możliwość zapisania dowolnych plików jako załączników do wszystkich dokumentów. Można więc do danego zapisu załączyć odpowiednie dokumenty, np
  • umowę lub zamówienie
  • fakturę
  • dowód dostawy
  • protokół odbioru
  Załączniki można dołączyć do dokumentów środków trwałych, wyposażeń, do grup inwentarzowych bądź do miejsc użytkowania. Dokładniejsze informacje w Pomocy do programu, rozdz. 1.1.2. Załączniki do dokumentów
  W związku z tą zmianą zaktualizowano procedurę wykonania kopii danych: Użytkownik może wybrać wykonanie kopii samych danych lub obszerniejszej kopii wraz z załącznikami.
 4. Dodano nowy rodzaj dokumentu "AJ amortyzacja jednorazowa". Dokument pozwala na wpisanie wartości amortyzacji jednorazowej w wybranym miesiącu w trakcie trwania amortyzacji liniowej lub degresywnej.
 5. Wprowadzono kwotę pomocy 'de minimis' na 2021 rok.
 6. Wprowadzono możliwość dodawania kwot 'de minimis'.
 7. Poprawiono eksport zestawień ewidencji środków trwałych.
 8. Dodano opcję wyliczania odpisu amortyzacyjnego za ostatni miesiąc roku z uzupełnieniem do odpisu rocznego - dla metody liniowej. Znacznik tej opcji znajduje się w parametrach amortyzacji w dokumentach BO, OT oraz ZA. Dodano również parametr lokalny, który odpowiada za domyślną wartość tego znacznika.

FINKA-STW WINDOWS 7.0 | 14-02-2020

 1. Wprowadzono kwotę pomocy 'de minimis' na 2020 rok.
 2. Usunięto błąd przy pobieraniu schematów dekretacji z innej bazy.
 3. Poprawiono wyszukiwanie środków trwałych wg grup KŚT.
 4. Zmieniono terminy 'kosztowe' na 'stanowiące koszt' występujące w programie.
 5. Wprowadzono automatyczne sprawdzanie istnienia nowej wersji programu przy jego starcie. Częstotliwość sprawdzania wersji uzależniona jest od wartości parametru globalnego "Co ile dni sprawdzać dostępność aktualizacji".
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl