Finka-STW Ewidencja środków trwałych - Aktualne wersje programu

FINKA-STW WINDOWS 11.0 | 05-03-2024

 1. Zaktualizowano limity amortyzacji "de minimis" na rok 2024
  .
 2. Poprawiono eksport do excela zestawień wielopozycyjnych. Wartości kwotowe eksportują się do oddzielnych kolumn.

FINKA-STW WINDOWS 10.0.a | 21-02-2024

 1. Zaktualizowano adres serwera aktualizacji programów FINKA - do tej pory próba automatycznej aktualizacji mogła zwracać błąd połączenia.

FINKA-STW WINDOWS 10.0 | 15-02-2023

 1. Zaktualizowano limity amortyzacji "de minimis" na lata 2022 i 2023.

 2. Zmieniono domyślny stan parametru "Czy uzupełnić amortyzację liniową w ostatnim miesiącu roku o kwotę zaokrąglenia", decydujący o tym, czy amortyzacja roczna będzie dokładnie równa "wartość początkowa razy stawka", czy też będzie równa sumie amortyzacji miesięcznych.
  - W danych nowo założonej firmy ten parametr ustawi się na "Tak", wybierając pierwszą z tych opcji.

 3. Inne drobne poprawki i usprawnienia:
  • Dodano nowe uprawnienie „Widoczność wszystkich firm i lat”, umożliwiające wyświetlanie wszystkich pozycji na liście firm dla użytkownika, który nie posiada dostępu do wszystkich firm i lat;
  • Usunięto błąd powodujący w niektórych przypadkach zamykanie programu w trakcie zakładania lub logowania do firmy przy bezpośredniej pracy na systemach z rodziny Windows Server;
  • Poprawiono odtwarzanie kopii danych do lokalizacji zawierającej znak spacji w ścieżce.
  • Dodano funkcję automatycznie uzupełniającą brakujące uprawnienia do firm.

FINKA-STW WINDOWS 9.1 | 16-11-2022

 1. Nowa funkcjonalność w Panelu startowym:

  • Na liście firm dodano możliwość wyszukiwania firm po fragmencie nazwy;
  • uzależniono wyświetlanie listy firm w zależności od uprawnień użytkownika;
   - wyświetlane są tylko te firmy i lata, do których dany użytkownik ma uprawnienia;
   - użytkownik Admin ma wyświetlaną pełną listę firm.
  • Aktualizacja danych została rozdzielona na dwie opcje:
   - Aktualizacja pełna - działająca jak dotychczas;
   - Szybka aktualizacja - podnosząca tylko bazy danych do aktualnej wersji w stosunku do poprzedniej;
   - funkcja szczególnie przydatna po instalacji nowej wersji programu i pozwala na podniesienie wersji w wielu firmach bez wchodzenia do każdej z nich.

 2. Zmieniono format eksportu do xls zestawienia Wartości i umorzenia:
  Zastosowano odrębne kolumny dla wartości początkowych i końcowych, ujętych na wydruku w jednej kolumnie.

 3. Zakończono pierwszy etap przyspieszania działania programu, szczególnie przy aktualizacji oraz przy pracy sieciowej.

FINKA-STW WINDOWS 9.0 | 19-04-2022

 1. Poprawiono wyszukiwanie środków trwałych w zestawieniach: "Środki trwałe ze składnikami" oraz „Środki trwałe z zapisami w terminarzu”.
  • Poprawiono wybór środków trwałych w wyszukiwaniu uproszczonym i zaawansowanym;
  • Poprawiono działanie kryterium "Uporządkowanie środków".
 2. Umożliwiono wprowadzanie amortyzacji ze stawkami niższymi niż 0.5%.
© 2024 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl