Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-STW Ewidencja środków trwałych - Aktualne wersje programu

  FINKA-STW WINDOWS 8.0 | 08-09-2021

  Uwaga: Ze względu na znaczące zmiany wprowadzone w tej wersji i konieczność zainstalowania nowych wersji bibliotek dostępu do bazy danych, aktualizacji programu należy dokonać z poziomu administratora lub użytkownika z analogicznymi uprawnieniami.
  Jeśli nie ma pewności czy program został zainstalowany zgodnie z powyższymi zaleceniami, sugerujemy wykonanie następujących działań:

  1. Pobranie instalatora programu z poniższego linku (należy kliknąć w przycisk „POBIERZ” obok nazwy programu): https://finka.pl/strefa-uzytkownika/aktualne-wersje-do-pobrania
  2. Odnaleźć pobrany plik (najprawdopodobniej znajduje się w katalogu „Pobrane”) i kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy.
  3. Z menu wybrać opcję „Uruchom jako Administrator”. Jeśli pojawi się okno wymagające potwierdzenia chęci dokonania zmian, należy wybrać opcję „Tak”.
  4. Przejść przez proces instalacji wybierając opcję „Zainstaluj ponownie”.

  Zastosowanie opisanej wyżej metody powinno zapewnić bezproblemowe uruchomienie programu.

  1. Na panelu startowym dodano przycisk „Wsparcie zdalne” wywołujący program AnyDesk umożliwiający udzielenie pomocy przez pracownika TIK-SOFT.
   Więcej informacji w pomocy do programu (F1), rozdz. 3.11
  2. Wprowadzono obsługę licencji w trybie online. Więcej informacji (Rejestracja licencji).
  3. Załączniki do dokumentów
   Program FINKA ma teraz możliwość zapisania dowolnych plików jako załączników do wszystkich dokumentów. Można więc do danego zapisu załączyć odpowiednie dokumenty, np
   • umowę lub zamówienie
   • fakturę
   • dowód dostawy
   • protokół odbioru
   Załączniki można dołączyć do dokumentów środków trwałych, wyposażeń, do grup inwentarzowych bądź do miejsc użytkowania. Dokładniejsze informacje w Pomocy do programu, rozdz. 1.1.2. Załączniki do dokumentów
   W związku z tą zmianą zaktualizowano procedurę wykonania kopii danych: Użytkownik może wybrać wykonanie kopii samych danych lub obszerniejszej kopii wraz z załącznikami.
  4. Dodano nowy rodzaj dokumentu "AJ amortyzacja jednorazowa". Dokument pozwala na wpisanie wartości amortyzacji jednorazowej w wybranym miesiącu w trakcie trwania amortyzacji liniowej lub degresywnej.
  5. Wprowadzono kwotę pomocy 'de minimis' na 2021 rok.
  6. Wprowadzono możliwość dodawania kwot 'de minimis'.
  7. Poprawiono eksport zestawień ewidencji środków trwałych.
  8. Dodano opcję wyliczania odpisu amortyzacyjnego za ostatni miesiąc roku z uzupełnieniem do odpisu rocznego - dla metody liniowej. Znacznik tej opcji znajduje się w parametrach amortyzacji w dokumentach BO, OT oraz ZA. Dodano również parametr lokalny, który odpowiada za domyślną wartość tego znacznika.

  FINKA-STW WINDOWS 7.0 | 14-02-2020

  1. Wprowadzono kwotę pomocy 'de minimis' na 2020 rok.
  2. Usunięto błąd przy pobieraniu schematów dekretacji z innej bazy.
  3. Poprawiono wyszukiwanie środków trwałych wg grup KŚT.
  4. Zmieniono terminy 'kosztowe' na 'stanowiące koszt' występujące w programie.
  5. Wprowadzono automatyczne sprawdzanie istnienia nowej wersji programu przy jego starcie. Częstotliwość sprawdzania wersji uzależniona jest od wartości parametru globalnego "Co ile dni sprawdzać dostępność aktualizacji".

  FINKA-STW WINDOWS 6.1 | 17.09.2019

  1. Zrealizowano pobieranie danych kontrahenta z GUS, na podstawie NIPu lub REGONu.
   • Na liście kontrahentów (menu Słowniki - Lista kontrahentów) można pobrać dane kontrahenta po wpisaniu NIPu lub REGONu.
   • Z powodu technicznych program pobiera dane z serwera GUS za pośrednictwem dedykowanego serwera "FINKA". Ten serwer pośredniczący jest jedynie przekaźnikiem i nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych danych.
   • Niezależnie od tego warto także skorzystać z przycisku "Weryfikuj NIP", który sprawdza status podatnika VAT według serwera MF. Sprawdzenie to wykonywane jest bardzo szybko, dzięki unowocześnieniu serwisu po stronie MF. Należy jednak pamiętać, że jest to sprawdzenie na chwilę aktualną, gdyż serwer nie udostępnia danych wstecznych. Dlatego warto sprawdzić status podatnika bezpośrednio po otrzymaniu faktury.
  2. Wprowadzono kwoty pomocy 'de minimis' na lata 2018 i 2019.
  3. Dodano możliwość wyświetlania i drukowania podsumowania listy dokumentów w menu:
   --> Środki trwałe - Dokumenty.
  4. Zrealizowano automatyczne aktualizacje programu FINKA.
   Na ekranie startowym programu znajduje się przycisk: Sprawdź aktualizację
   Po jego wciśnięciu program połączy się z serwerem FINKA-FTP, po czym program:
   • zapyta, czy aktualizować program; przed aktualizacją użytkownik może przeczytać opis zmian dokonanych w nowej wersji,
   • lub potwierdzi, że wersja jest najnowsza,
   • lub wyświetli odpowiedni komunikat jeśli nowa wersja wymaga uaktualnienia licencji programu.

  FINKA-STW WINDOWS 6.0 | 12.03.2019

  1. Dostosowano program do wyliczania amortyzacji stanowiącej koszty do limitu 150 000 zł. Nowy limit dotyczy samochodów osobowych od 01.01.2019.
   • Dla samochodów wpisanych wcześniej do ewidencji, z limitem kosztów wynoszącym 20 000 EUR, Użytkownik może:
    • - utworzyć dokument ZW - zmiana wartości,
    • - wpisać w nim nową podstawę amortyzacji stanowiącej koszty: 150 000 zł, lecz nie więcej niż wynosi wartość początkowa pojazdu,
    • - jeśli program ma stosować zmianę od 01.01.2019, to jako datę dokumentu należy wpisać 31.12.2018,
    • - następnie po przycisku "Przelicz" możemy przejrzeć nowy plan amortyzacji. Przeliczenie nastąpi także samoczynnie przy zapamiętaniu dokumentu.
   • Podczas wprowadzania nowego środka do ewidencji, w dokumencie OT (przyjęcie) lub BO (stan otwarcia), można wybrać:
    • - Limit amortyzacji stanowiącej koszty: 150 000 zł
    • - Pozostałe opcje są dostępne bez zmian

  FINKA-STW WINDOWS 5.0.a | 20-02-2018

  1. Poprawiono wystawianie dokumentów LT - w niektórych przypadkach przy tworzeniu dokumentu mógł wystąpić komunikat błędu.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl