PIT, CIT

Nowości podatkowe 2019/2020

W końcu roku 2019 i na początku 2020 czeka nas wiele zmian w systemie podatkowym. Przedstawiamy listę najważniejszych z nich, wraz z odwołaniami do szczegółowych opisów.

Część przepisów weszła już w życie, inne są ogłoszone lub planowane. Lista zawiera odesłania (linki) do szczegółowych omówień w naszym blogu.

1. VAT - obowiązkowy split payment

01.11.2019: Obowiązek zapłat w trybie "split payment" (podzielona płatność) dla transakcji ponad 15 000 zł brutto, w wielu branżach. Więcej informacji wraz z listą branż tutaj.

2. VAT - likwidacja odwrotnego obciążenia i zwiększenie zakresu odpowiedzialności solidarnej

01.11.2019: Wraz z obowiązkowym "split payment" znika odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych. Rośnie natomiast zakres transakcji, w których:

  • przy transakcjach do 15 000 zł nabywca odpowiada solidarnie z dostawcą za podatek VAT
  • przy kwotach ponad 15 000 zł obowiązuje "podzielona płatność" (split payment).

Dokładniejsze informacje wraz z listą branż tutaj.

3. Kasy fiskalne online

01.01.2020 - 01.01.2021: Obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy "online", raportujące dane bezpośrednio do organów skarbowych. Obowiązkowe początkowo w szeregu branż, docelowo przewiduje wymianę wszystkich kas. Lista branż i terminy tutaj.

4. JPK-VAT zintegrowane z deklaracją VAT

01.04.2020 - 01.07.2020: Nowy format JPK-VAT. Poza pozycjami zakupów i sprzedaży zawiera wszystkie dane z deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Wysłanie takiego pliku zastępuje zarazem wysłanie deklaracji. Niezależnie od tego zwiększa się zakres danych w ewidencji VAT, gdzie trzeba umieszczać szereg informacji o rodzaju transakcji oraz kategorii towaru lub usługi. Szczegóły opiszemy wkrótce.

5. Biała księga podatników

01.09.2019 - 01.01.2020: Biała księga, czyli serwis MF podający status podatnika i numery kont bankowych, funkcjonuje od 01.09.2019. Od 01.01.2020 zaczną obowiązywać sankcje za zapłatę na konto, którego nie ma w wykazie. Więcej szczegółów tutaj.

6. Zerowy PIT dla młodych

01.08.2019 Zwolnienie z podatku PIT dla pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia. Szczegóły, limity ograniczające i przykładowe wyliczenia tutaj.

7. PIT 17%

01.10.2019 Obniżenie stawki PIT wchodzi w życie od 01.10.2019.
Więcej szczegółów z przykładowymi wyliczeniami: tutaj dla płac etatowych i umów zleceń , zaś tu dla działalności gospodarczej.

8. PPK Pracownicze Plany Kapitałowe

25.10.2019 - 23.04.2021 Firmy muszą rozpocząć stosowanie PPK od 25.10.2019 do 23.04.2021, zależnie od wielkości i rodzaju jednostki. Opis wraz z terminami i przykładowymi wyliczeniami tutaj

9. Zmiana "matrycy VAT" (przypisania stawek towarom i usługom)

01.04.2020: Oparcie listy towarów przypisanych stawkom VAT na klasyfikacji celnej CN zamiast dotychczasowego PKWiU. Dla usług pozostaje PKWiU. Stawki VAT dla większości towarów nie zmieniają się, jednak w pewnych przypadkach następuje zmiana i należy prześledzić nowe listy. Szczegóły opiszemy wkrótce.

10. Wiążąca informacja stawkowa "WIS"

01.11.2019 - 01.04.2020: Interpretacje indywidualne, funkcjonujące od dawna, nie mogą dotyczyć zakwalifikowania towarów lub usług do grup PKWiU, a przez to także do stawki VAT. Lukę tę mają wypełnić "Wiążące informacje stawkowe". System wiążących informacji ma funkcjonować od listopada 2019, jednak ich moc ochronna zaczyna się od kwietnia 2020. Szczegóły opiszemy wkrótce

11. Zmiana liczenia płac przy przekroczeniu progu

01.01.2020: W razie przekroczenia progu podatkowego przy płacach etatowych część podatku za dany miesiąc będzie wyliczona w stawce podstawowej, a reszta w stawce 32%. Wcześniej zmiana stawki następowała od kolejnego miesiąca.

12. Korekta kosztów po 90-dniowym przeterminowaniu płatności

01.01.2020. Przy braku zapłaty za zakupy w ciągu 90 dni od terminu płatności trzeba zmniejszyć koszty podatkowe, jeśli zakup był wpisany w koszty. Wraz z "ulgą na złe długi" ma to zmniejszyć zatory płatnicze. Więcej szczegółów tutaj. 

13. Faktura tylko do paragonu z NIPem

01.01.2020: Jeśli wystawiamy fakturę do paragonu, to na paragonie trzeba umieścić NIP odbiorcy. Ograniczenie nie dotyczy faktur wystawianych dla osób prywatnych.

14. Kasy fiskalne: nowy rodzaj dokumentów

31.05.2019: Każda osoba obsługująca kasę musi podpisać oświadczenie według urzędowego wzoru. Opis i wzory oświadczeń tutaj.

15. ZUS od dochodu dla najmniejszych firm

01.01.2020: Osoby prowadzące działalność mogą pod pewnymi warunkami płacić składki liczone według dochodu. Opis i przykładowe wyliczenia tutaj.

16. "Rejestr beneficjentów" - obowiązek informacyjny dla każdej spółki

13.10.2019 - 12.04.2020: Każda spółka jawna, z o.o., akcyjna, komandytowa itp musi dokonać wpisu w nowym "rejestrze beneficjentów". Szczegółowe informacje tutaj.

 

Oprac. Krzysztof Piasecki

14.09.2019

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się