PIT, CIT

Polski ład - nowości podatkowe i wyliczenia

Przystępne omówienie najważniejszych zmian w podatkach i składkach od 01.01.2022, wprowadzanych w "Polskim ładzie". Zamieszczamy też przykładowe wyliczenia.

 Dodatkowe zmiany wprowadzone wstecznie 8.01.2022 omawiamy w artykule "Polski ład - odroczenie podwyżek podatku"

A. "Polski ład" dla przedsiębiorców

Rozliczenia przedsiębiorców w "Polskim ładzie" zmieniają się znacznie, zależnie od wybranego trybu opodatkowania. W większości przypadków nastąpi wzrost obciążeń.

B. Praca etatowa, zlecenia, emerytury i renty

Poniżej omawiamy zmiany wynikające z "Polskiego ładu" dla osób uzyskujących wypłaty z tych tytułów. Zmiany powodują pewien wzrost wypłat przy niskich dochodach i spadek przy wyższych.

C. Nowe zwolnienia i ulgi podatkowe

W "polskim ładzie" pojawiły się nowe zwolnienia i ulgi podatkowe.

Omawiamy je w odrębnym artykule

D. CIT - Podatek od osób prawnych

Podstawowa zasada podatku CIT nie ulega zmianie: wynosi on od 9% do 19% dochodu

 • w przypadku straty albo małego dochodu wprowadzono minimalny podatek dochodowy
  - gdy dochód spółki jest niższy niż 1% przychodów lub spółka wykazuje straty, to płaci ona podatek dochodowy przynajmniej 0,4% przychodów.
 • dodatkowe zwiększenia podatku dotyczą m.in. "ukrytej dywidendy", gdy spółka wykazuje znaczne koszty wynikające z wypłat dla właścicieli lub dla macierzystej firmy zagranicznej

E. Nowe obowiązki przedsiębiorców i inne zmiany 

W ustawie "Polski ład", poza zmianami dot. opodatkowania, wprowadzono także szereg innych nowości

 • od 01.01.2023: obowiązkowe wysyłanie JPK z danymi księgowymi:
  • przy pełnej księgowości rocznie (pierwsze w r. 2024),
  • przy KPR lub ryczałcie: co miesiąc lub co kwartał, zależnie od trybu wpłacania zaliczek podatkowych
 • od 01.07.2022: obowiązkowy terminal kart płatniczych
  • obowiązek dotyczy każdego przedsiębiorcy posiadającego kasę fiskalną
  • terminal musi funkcjonować w każdym miejscu prowadzenia sprzedaży, w tym w pojazdach pasażerskich
  • kasa fiskalna, jeśli jest nową kasą "online", musi być połączona z terminalem kart i przesyłać do niego kwoty zapłaty
 • Opodatkowanie wynajmu
  • od r. 2023 wynajem mieszkań, domów itp. przez osoby fizyczne musi być opodatkowany ryczałtowo.
  • w kolejnej nowelizacji "ładu" wprowadzono zmianę: już za rok 2022 wynajem prywatny (nie prowadzony w ramach działalności gospodarczej) musi być opodatkowany ryczałtowo
 • Karta podatkowa
  • Ta najprostsza forma opodatkowania będzie stopniowo zanikać:
   • od 01.01.2022 nie można już złożyć wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej
   • rozliczania w tej formie nie mogą kontynuować lekarze ani inni przedstawiciele zawodów medycznych, pracujący "na samozatrudnieniu", tj. świadczący usługi dla przedsiębiorstw, w tym dla przychodni.
   • inne osoby rozliczające się wcześniej w tym trybie mogą go kontynuować
 • 0d 01.01.2023 zmniejszenie limitów wpłat gotówkowych. Wolno przyjmować wpłaty gotówkowe:
  • od innych przedsiębiorców: przy wartości transakcji poniżej 8 000 zł (było 15 000 zł)
  • od klientów indywidualnych: przy wartości transakcji poniżej 20 000 zł (wcześniej nie było limitu)
  • [termin wejścia w życie tych limitów, ustalony w "ładzie" na 01.01.2022, został zmieniony na 01.01.2023 w Dz.U. 2349]
 • Ułatwienie wykrywania nielegalnego zatrudnienia. W razie wykrycia zatrudnienia bez umowy lub zaniżenia wykazywanych zarobków:
  • dotychczas obciążeni byli zarówno przedsiębiorca, jak i osoba zatrudniona: osoba musiała wpłacić składki i podatek od kwot otrzymanych "pod stołem"
  • od 2022 r. pełne składki i podatek obciążają przedsiębiorcę, który w dodatku nie może zaliczyć ich do kosztów
 • Składki zdrowotne członków zarządu:
  • składkami zostają objęte także osoby, które pełnią funkcję w zarządzie w drodze powołania
 • Zmiana terminów wpłat do ZUS
  • osoby fizyczne oraz spółki cywilne i jawne wpłacają składki do 20-go dnia miesiąca. Termin zmieniono z uwagi na bardziej skomplikowane wyliczenie składek zdrowotnych.
  • bez zmian pozostaje termin wpłat dla osób prawnych (15-ty dzień  miesiąca) i dla jednostek budżetowych (5-ty dzień)
 • Sprzedaż przedmiotu poleasingowego
  • gdy firma sprzedaje samochód lub inny przedmiot, który wcześniej wykupiła z leasingu, to płaci podatek od różnicy "wartość rynkowa w chwili sprzedaży minus cena wykupu z leasingu".
 • Samochód służbowy do użytku prywatnego
  • Przy udostępnieniu takiego samochodu do celów prywatnych pracownika należy doliczyć do podstawy opodatkowania osoby kwotę:
   • 250 zł przy mocy silnika do 60 kW, a także dla samochodu elektrycznego lub napędzanego wodorem
   • 400 zł dla innych samochodów
  • Wcześniej było "250 zł do 1600 cm3". Część samochodów zmieni więc kwotę 250 na 400 zł, gdyż nowoczesne, oszczędne silniki mają coraz mniejszą pojemność przy takiej samej mocy.
 • Zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych.
  • przejściowo dopuszczono kontynuację amortyzacji tych obiektów tylko w ciągu roku 2022.
 • Nowe uprawnienia kontroli skarbowej. Wprowadzono m.in:
  • nabycie sprawdzające
  • i tymczasowe zajęcie nieruchomości

Oprac. Krzysztof Piasecki

02.11.2020  na podstawie ustawy "Polski ład"

 

© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl