Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA WINDOWS 17.0.a | 18-03-2024

 1. Poprawiono procedurę "sprawdzenia wewnętrznego", w części dotyczącej aktualizacji opisów należności i zobowiązań przeniesionych z poprzedniego roku.

 2. Poprawiono procedurę wystawiania faktur według schematu dokumentu handlowego. W poprzedniej wersji wystawienie faktury mogło się nie udać, natomiast nie było ryzyka nieprawidłowych obliczeń.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 17.0 | 29-02-2024

 1. Zaktualizowano dane słownikowe:
  • Lista urzędów skarbowych: zaktualizowano adresy niektórych urzędów;
 2. Dokumenty handlowe:
  • Zlikwidowano błąd występujący podczas usuwania wcześniej zmodyfikowanego dokumentu handlowego z wpisem do Ewidencją VAT;
  • Faktury seryjne – poprawiono wystawianie dokumentów z serii pochodzącej z poprzedniego roku w przypadku oddzielnych baz fizycznych. Dane dot. zapisów VAT i KPR mogły się nie pobierać prawidłowo w takim przypadku;
  • Korekta faktury – poprawiono wyświetlaną datę dokumentu korygowanego przy tworzeniu kolejnej korekty faktury;
  • Zaliczki – poprawiono wyliczanie kwot dla różnych stawek VAT w kolejnych zaliczkach, gdy transakcja dotyczy WDT, Sprzedaży TaxFree, Eksportu towarów poza UE lub Sprzedaży usług uznanych za świadczone poza krajem;
  • Poprawiono drukowanie numerów stron na Fakturze zaliczkowej.
 3. Homebanking – poprawiono generowanie pliku przelewu podatkowego firmowego - w niektórych przypadkach program zgłaszał niepoprawny NIP płatnika.
 4. Zaktualizowano wersję programu AnyDesk uruchamianego z poziomu programów Finka.
 5. Poprawiono przenoszenie podczas zakładania nowego roku zdefiniowanych przez użytkownika przycisków szybkiego uruchamiania.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 16.3.a | 14-02-2024

 1. Zaktualizowano adres serwera aktualizacji programów FINKA - do tej pory próba automatycznej aktualizacji mogła zwracać błąd połączenia.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 16.3 | 01-02-2024

 1. Lista firm - wprowadzono zmianę, aby w przypadku odświeżania listy program nie ulegał zamknięciu w przypadku wystąpienia uszkodzonej bazy danych.

 2. Poprawiono kontrolowanie długości nazwy asortymentu, aby nie dochodziło do nieprzewidzianych błędów.

 3. Wydruk Wyszukiwania zapisów VAT ze stawkami - poprawiono widoczność kolumn zawierających daty VAT/Dokumentu/Sprzedaży/Zakupu.

 4. Przy tworzeniu korekty faktury poprawiono przenoszenie się daty sprzedaży z dokumentu pierwotnego.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 16.2.a | 10-01-2024

 1. Poprawiono procedurę pobierania danych z poprzedniego roku:
  zmiany dotyczą otwierania nowego roku "jako nowej bazy". Przy tzw. "nowym roku logicznym" poniższe problemy nie występują.
  • przyspieszono działanie opcji "Przenieść dane kontrahentów i osób - używane w dokumentach poprzedniego roku"
  • w powyższej opcji oraz w punkcie "Towary - występujące w dokumentach poprzedniego roku" program sprawdza występowanie pozycji w fakturach i innych dokumentach poprzedniego roku kalendarzowego, podczas, gdy poprzednia wersja sprawdzała dokumenty z całego okresu objętego wieloletnią bazą danych.
  • w obu omawianych opcjach w poprzedniej wersji programu nie było ryzyka pobrania nieprawidłowych danych
© 2024 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl