VAT

Dodatkowe obowiązki informacyjne w JPK od 10.2020

Aktualne wersje oprogramowania FINKA są już przygotowane pod kątem przyszłego JPK zintegrowanego z deklaracją VAT.

 • Od lipca 2020 wprowadzono ok. 30 różnych klasyfikacji (atrybutów), którymi trzeba opatrywać transakcje w ewidencji VAT i które muszą trafić także do JPK.
  [zmiana terminu na październik 2020 jest w trakcie legislacji]
 • W programach FINKA ułatwieniem wprowadzania takich danych są "schematy księgowań" bądź "schematy faktur"
 • Warto zapoznać się z tymi opcjami, by wiedzieć, które z nich mogą dotyczyć danej firmy.

Nowe JPK zintegrowane z deklaracją, które po raz pierwszy należy wysłać za lipiec 2020 [bądź za październik 2020, jeśli zmiana terminu wejdzie w życie], zawiera:

 • listę zapisów z ewidencji zakupu i sprzedaży za miesiąc, podobnie jak dotychczas
  • przy zapisach VAT dodano jednak szereg obowiązkowych oznaczeń (opcji), które omawiamy poniżej
 • oraz dane z deklaracji VAT, przy czym:
  • format JPK-VAT7M zawiera dane z ewidencji i deklaracji miesięcznej
  • format JPK-VAT7K zawiera:
   • dane ewidencji miesięcznej i z deklaracji kwartalnej, jeśli wysyłamy go za miesiące 03, 06, 09, 12
   • tylko dane z ewidencji miesięcznej - przy wysyłaniu za inne miesiące

Aby umożliwić generowanie nowego JPK w programach FINKA-FK, FINKA-KPR, FINKA-FAKTURA i FINKA-MAG:

  • w ewidencji zakupu i sprzedaży wprowadziliśmy możliwość zaznaczenia każdej z wymaganych opcji, omówionych poniżej
  • opcje te można także zaznaczyć podczas wystawiania faktur w programach FINKA-KPR, FINKA-FAKTURA lub FINKA-MAG
   • przejdą one automatycznie do ewidencji VAT zarówno przy tworzeniu jej w tym samym programie, jak i przy przekazaniu do innego programu FINKA za pomocą bufora
  • jeśli mamy szereg transakcji z podobnymi opcjami, wygodne jest użycie schematów księgowań lub schematów faktur.

 

Przedstawiamy listę opcji, które należy zaznaczać przy transakcjach odpowiednich rodzajów.

 • MPP   - obowiązek podzielonej płatności - trzeba oznaczyć zarówno transakcje sprzedaży, jak i zakupu podlegające temu obowiązkowi
 • WEW - dokument wewnętrzny - dotyczy zarówno ewidencji sprzedaży, jak i zakupu
  Następne pozycje dotyczą wyłącznie transakcji sprzedaży
 • RO    - raport fiskalny.
  • W ewidencji należy umieścić jeden lub kilka dokumentów "RO", które w sumie dają pełną wartość sprzedaży z kasy fiskalnej
  • Od lipca 2020 nie należy tu odejmować faktur wystawionych do paragonów
 • FP     - faktura do paragonu.
  • Ponieważ suma faktur wliczona jest już do dokumentów RO, dokumenty "FP" umieszcza się w JPK, lecz nie sumuje się ich w stopce JPK.
  • Podobnie w programach FINKA pozycje ewidencji z zaznaczonym FP widnieją w ewidencji, lecz nie liczą się do jej sumy ani do deklaracji VAT
  • Użytkownik może je łatwo odnaleźć; są one odpowiednio oznaczone na ekranie.
 • Zapisy dot. ulgi na złe długi i przywrócenia VATujętego wcześniej w uldze
  • zapisy te są normalnie ujmowane w ewidencji i zmniejszają lub zwiększają VAT do zapłaty, a od lipca 2020 należy je w niej dodatkowo oznaczyć
 • Faktura VAT-Marża: prócz wykazania podstawy i kwoty VAT trzeba dodatkowo oznaczyć pozycje "VAT-Marża"
  • ponadto w ewidencji zakupu trzeba umieszczać pozycje zakupów, które są sprzedawane w trybie VAT-Marża. Od tych zakupów nie odlicza się VAT, więc można je wpisać tylko w kwocie brutto.
 • GTU_02 - WNT paliwa (VAT płatny w terminie 5 dni)
 • GTU_03 - Dostawa oleju opałowego oraz olejów smarowych
 • GTU_04 - Dostawa wyrobów tytoniowych
 • GTU_05 - Odpady do recyklingu i surowce wtórne (Zał. 15 do ustawy poz. 79-91)
  • Szereg pozycji odwołuje się do załącznika 15 do Ustawy o VAT, którego treść podajemy tutaj
  • Pozycje z załącznika 15 objęte są:
   • obowiązkiem podzielonej płatności, jeśli faktura przekracza 15 tys zł brutto [więcej tutaj]
   • solidarną odpowiedzialnością nabywcy i sprzedawcy za podatek VAT, przy mniejszej wartości faktury [więcej tutaj]
  • oznaczenie w JPK powinno znaleźć się niezależnie od wartości faktury
 • GTU_06 - Urządzenia elektroniczne, części i materiały Zał. 15 do ustawy poz.  7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96
 • GTU_07 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych
 • GTU_08 - Wyroby stalowe,  metale szlachetne oraz nieszlachetne Zał. 12 poz. 1-3, Zał. 15 poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78
 • GTU_09 - Dostawa leków oraz wyrobów medycznych objęte monitorowaniem wg art. 37av Prawo Farmaceutyczne
 • GTU_10 - Dostawa budynków, budowli i gruntów.
 • GTU_11 - Usługi przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 • GTU_12 - Usługi niematerialne: doradcze, księgowe, prawne, reklamowe, badawcze, prace rozwojowe
 • GTU_13 - Usługi transportowe i magazynowe 
 • SW       - Sprzedaż do UE dla osób fizycznych (art. 23 ustawy)
 • EE        - Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne
 • TP        - Transakcja między podmiotami powiązanymi
 • TT_WNT - drugi podatnik transakcji trójstronnej
 • TT_D    - Dostawa towarów - drugi podatnik transakcji trójstronnej
 • MR_T    - Usługi turystyki opodatkowane w trybie marży
 • MR_UZ  - Towary używane, dzieła sztuki itp. opodatkowane w trybie marży
 • I_42     - WDT po imporcie towarów - procedura celna 42
 • I_63     - WDT po imporcie towarów - procedura celna 63
 • B_SPV  - Transfer bonu jednego przeznaczenia (art. 8a) [więcej o "bonach" w podatku VAT tutaj]
 • B_SPV_DOSTAWA - Dostawa lub usługa opłacona bonem jednego przeznaczenia
 • B_MPV_PROWIZJA - Usługi pośrednictwa itp. dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia

Oprac. Krzysztof Piasecki

22.04.2020  na podstawie technicznych struktur JPK na stronie KAS

 

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się