Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-MAGAZYN WINDOWS 7.1 | 05-06-2024

 1. Poprawiono ustawianie rodzaju dokumentu handlowego na domyślny podczas dodawaniu Faktury na podstawie proformy.

 2. Poprawiono informacje o zmianie danych kontrahenta na wydruku faktury korygującej. W przypadku korygowania faktury poprzez wywołanie „F7 – koryguj” z listy faktur, której kontrahent uległ edycji po wystawieniu faktury pierwotnej, a przed wystawieniem faktury korygującej na wydruku brakowało informacji o fakcie zmiany jego danych.

 3. Analiza sprzedaży wg asortymentów – poprawiono widoczność kryterium waluty, zależnie od odpowiedniej licencji (DEWIZY).

 4. Poprawiono wyświetlanie cech asortymentów na ekranie dokumentu handlowego w zakładce Magazyn.

 5. Dodano dodatkową kolumnę Cecha do zestawienia magazynowego „Stan ilościowy”.

 6. Poszerzono kolumny kwotowe zestawienia magazynowego „Kartoteka magazynowa”.

 7. Podczas exportu lub druku do PDF dokumentów handlowych, w celu łatwiejszej identyfikacji do nazwy pliku dodano numer tego dokumentu.

 8. Zaktualizowano dane adresowe urzędu skarbowego w Grodzisku Mazowieckim.

 9. Zaktualizowano procedury zakładające bazę Main, nową firmę, tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych na serwerach linux. Dodano również nowy UDF faufile.so umożliwiające zapis i odczyt załączników w środowisku linux.

 10. Zaktualizowano treść umowy licencyjnej.

FINKA-MAGAZYN WINDOWS 7.0 | 19-03-2024

 1. Poprawiono wyliczanie cen z 4 cyframi po kropce w dokumentach dewizowych.
  • Problem dotyczył sytuacji, gdy w parametrach programu wpisano "Dokładność cen, ilość miejsc po przecinku" inną dla cen dewizowych, inną dla złotowych.
  • Obecna wersja programu wyliczy nowo wystawiane dokumenty według bieżących ustawień parametrów, zaś ewentualne przeliczenie wcześniejszych nie zmieni ich wartości.

 2. Poprawiono procedurę "sprawdzenia wewnętrznego", w części dotyczącej aktualizacji opisów należności i zobowiązań przeniesionych z poprzedniego roku.

 3. Poprawiono procedurę wystawiania faktur według schematu dokumentu handlowego. W poprzedniej wersji wystawienie faktury mogło się nie udać, natomiast nie było ryzyka nieprawidłowych obliczeń.

FINKA-MAGAZYN WINDOWS 6.3.a | 14-02-2024

 1. Zaktualizowano adres serwera aktualizacji programów FINKA - do tej pory próba automatycznej aktualizacji mogła zwracać błąd połączenia.

FINKA-MAGAZYN WINDOWS 6.3 | 01-02-2024

 1. Lista firm - wprowadzono zmianę, aby w przypadku odświeżania listy program nie ulegał zamknięciu w przypadku wystąpienia uszkodzonej bazy danych.

 2. Poprawiono kontrolowanie długości nazwy asortymentu, aby nie dochodziło do nieprzewidzianych błędów.

 3. Wydruk Wyszukiwania zapisów VAT ze stawkami - poprawiono widoczność kolumn zawierających daty VAT/Dokumentu/Sprzedaży/Zakupu.

 4. Przy tworzeniu korekty faktury poprawiono przenoszenie się daty sprzedaży z dokumentu pierwotnego.

FINKA-MAGAZYN WINDOWS 6.2.a | 10-01-2024

 1. Poprawiono procedurę pobierania danych z poprzedniego roku:
  zmiany dotyczą otwierania nowego roku "jako nowej bazy". Przy tzw. "nowym roku logicznym" poniższe problemy nie występują.
  • przyspieszono działanie opcji "Przenieść dane kontrahentów i osób - używane w dokumentach poprzedniego roku"
  • w powyższej opcji oraz w punkcie "Towary - występujące w dokumentach poprzedniego roku" program sprawdza występowanie pozycji w fakturach i innych dokumentach poprzedniego roku kalendarzowego, podczas, gdy poprzednia wersja sprawdzała dokumenty z całego okresu objętego wieloletnią bazą danych.
  • w obu omawianych opcjach w poprzedniej wersji programu nie było ryzyka pobrania nieprawidłowych danych
  • Poprawiono także pobieranie stanu otwarcia magazynu do nowego roku tak, by kompensować ewentualne nieścisłości techniczne wewnątrz bazy danych poprzedniego roku
© 2024 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl