Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

  FINKA-MAG WINDOWS 4.3.a | 15-07-2021

  1. Dostosowano oznaczenia JPK do aktualnych przepisów obowiązujących od 01.07.2021.
  2. Poprawiono pobieranie wartości pola „Metoda kasowa” dla nowych dokumentów handlowych.

  FINKA-MAG WINDOWS 4.3 | 01-07-2021

  1. Na panelu startowym dodano przycisk „Wsparcie zdalne” wywołujący program AnyDesk umożliwiający udzielenie pomocy przez pracownika TIK-SOFT.
  2. Wprowadzono sprawdzanie licencji w trybie online. Więcej informacji (Rejestracja licencji w pomocy programu).
  3. Zmiany dotyczące JPK:
   • Poprawiono błąd przy generowaniu JPK w przypadku gdy numer dokumentu zawierał znak niealfabetyczny
   • poprawiono błąd przy generowaniu korekty ewidencji JPK (bez deklaracji) polegający na niepotrzebnym przepisywaniu kwot między pozycjami VAT do zwrotu a VAT do przeniesienia
   • Dodano parametr umożliwiający drukowanie lub nie stron pomocniczych przy JPK-VAT.
   • Umożliwiono drukowanie deklaracji z JPK pochodzącego z procesu scalania.
  4. Na życzenie Użytkowników wprowadzono kolejne zmiany w ewidencji VAT:
   • Zwiększono długość pola” Nr dokumentu” przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 60 znaków.
   • Zwiększono długość opisu zdarzenia gospodarczego przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 100 znaków.
   • Przy zakupie VAT dla opcji „Zapłacono” gdzie daty były mniejsze niż bieżąca poprawiono wyświetlanie dat.
   • Umożliwiono zapis w ewidencji Vat marża z ceną sprzedaży mniejszą niż cena nabycia.
  5. Wprowadzono również zmiany dotyczące dokumentów handlowych:
   • Poprawiono opcję "Rozrachunki dokumentu" w menu kontekstowym dokumentów handlowych
   • Umożliwiono sporządzenie faktury Vat marża z ceną sprzedaży mniejszą niż cena nabycia
  6. Wprowadzono rozszerzenia w pliku buforowym pozwalającym na wymianę danych:
   • między programami Finka
   • lub pobieranie danych z innych aplikacji do programów księgowych Finka
   • szczegóły opisane są na stronie Finka.pl / Strefa użytkownika / Instrukcje / Struktura bufora eksportowego (XML) z programów FINKA

  FINKA-MAG WINDOWS 4.2.a | 26-05-2021

  1. Dodano możliwość wprowadzania dalszej treści nazwy asortymentu, analogicznie do usług.

  FINKA-MAG WINDOWS 4.2 | 06-05-2021

  1. Rozbudowano mechanizm schematów dokumentów handlowych i magazynowych.
   • Schematy uwzględniają teraz dane dot. zapisu VAT.
   • Wprowadzono także wiele mniejszych poprawek i usprawnień przy schematach dokumentów.
  2. Dodano parametr "Drukować kolumny VAT" w definicji dokumentu PZ.
  3. Poprawiono działanie parametru lokalnego "Cena magazynowa na rozchodach", wpływający na wydruk dokumentów rozchodowych.
  4. W menu Przeglądanie i scalanie JPK z deklaracją umożliwiono edycję i wydruk załącznika ORD-ZU, jeśli wynikowy plik JPK-VAT ma być korektą.
   • W podstawowym menu "JPK z deklaracją VAT" opcjonalny załącznik ORD-ZU funkcjonował także we wcześniejszych wersjach programu.

  FINKA-MAG WINDOWS 4.1.b | 22-03-2021

  1. Usprawniono tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych z załącznikami.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl