Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

  FINKA-MAG WINDOWS 4.2 | 06-05-2021

  1. Rozbudowano mechanizm schematów dokumentów handlowych i magazynowych.
   • Schematy uwzględniają teraz dane dot. zapisu VAT.
   • Wprowadzono także wiele mniejszych poprawek i usprawnień przy schematach dokumentów.
  2. Dodano parametr "Drukować kolumny VAT" w definicji dokumentu PZ.
  3. Poprawiono działanie parametru lokalnego "Cena magazynowa na rozchodach", wpływający na wydruk dokumentów rozchodowych.
  4. W menu Przeglądanie i scalanie JPK z deklaracją umożliwiono edycję i wydruk załącznika ORD-ZU, jeśli wynikowy plik JPK-VAT ma być korektą.
   • W podstawowym menu "JPK z deklaracją VAT" opcjonalny załącznik ORD-ZU funkcjonował także we wcześniejszych wersjach programu.

  FINKA-MAG WINDOWS 4.1.b | 22-03-2021

  1. Usprawniono tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych z załącznikami.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 4.1.a | 16-03-2021

  1. Usunięto błąd uniemożliwiający wykonanie Zestawień skróconych VAT.
  2. Poprawiono kolejność pozycji na wydruku korekty dokumentu handlowego.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 4.1 | 12-03-2021

  1. Załączniki do zapisów VAT
   Program FINKA ma teraz możliwość zapisania dowolnych plików jako załączników do pozycji w ewidencji VAT. Można więc do danego zapisu załączyć odpowiednie dokumenty, np
   • umowę lub zamówienie
   • fakturę
   • dowód dostawy
   • protokół odbioru
    Załączniki można dołączyć podczas edycji faktury lub zapisu VAT, wciskajac przycisk "Załączniki". Dokładniejsze informacje w Pomocy do programu, rozdz. 1.1.2. Załączniki do dokumentów
    W związku z tą zmianą zaktualizowano procedurę wykonania kopii danych: Użytkownik może wybrać wykonanie kopii samych danych księgowych lub obszerniejszej kopii wraz z załącznikami.
  2. Zmiany w formularzach podatkowych:
   • Deklarację korygującą VAT-UEK można wysłać elektronicznie. We wcześniejszej wersji nie było takiej możliwości z powodu opóźnionej publikacji odpowiedniego formatu dokumentu przez MF.
  3. Wysyłanie faktur przez e-mail: uruchomiono mechanizm wysyłania faktur bezpośrednio z programu FINKA, bez wywoływania programu pocztowego w komputerze. Wysyłanie możliwe jest po ustawianiu parametrów poczty e-mail, Pomoc do programu, rozdz. 3.10
  4. Wprowadzono poprawki do mechanizmu JPK z deklaracją VAT
   • Poprawiono tryb generowania JPK, który w poprzedniej wersji pozwalał na takie wciśnięcie klawiszy, przy którym wysłano JPK z VATem do przeniesienia, choć program wskazywał na kwotę do zwrotu.
    - jeśli w danej firmie występuje ten problem, Użytkownik otrzyma komunikat zalecający utworzenie korekty JPK.
   • Poprawiono generowanie JPK w sytuacji, gdy zawiera on korekty VAT naliczonego w poz. 44 - 47 deklaracji
    - problem mógł wystąpić jedynie przy ręcznej edycji korekt w ewidencji zakupu, w tym przypisanie ich do sprzedaży wyłącznie zwolnionej
    - w pozostałych przypadkach korekty były poprawne
  5. Dokonano ulepszeń w szeregu zestawień:
   • Zestawienie faktur do paragonów zaopatrzono w kryteria wyboru wg kontrahenta lub wg numeru dokumentu
   • W zestawieniu zakupu VAT - wartości do deklaracji i ewidencji: poprawiono ujmowanie korekt, które wliczane są do poz. 44-47 deklaracji VAT, [pominięte: poprawka zaokrągleń kwoty netto]
   • Uporządkowano uprawnienia dla użytkowników, dotyczące dostępu do e-deklaracji i do IFT-2. Edycję uprawnień wywołuje się z panelu startowego programu.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 4.0 | 29-01-2021

  1. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2021.
  2. Zaktualizowano dane adresowe Urzędów Skarbowych.
  3. Na potrzeby deklaracji VAT-UE dodano do listy państw unijnych Irlandię Północną (kod XI).
   • Kod XI dotyczy jedynie transakcji towarowych (WNT i WDT) w okresie przejściowym, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
  4. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza VAT-UE do najnowszej wersji schematu XSD.
  5. Poprawiono błąd występujący podczas eksportu danych zawierających faktury zakupu
  6. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • Poprawiono export dokumentów - faktur VAT-Marża
   • Zaktualizowano bufor o nową stawkę ryczałtu 15%
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl