Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-MAGAZYN WINDOWS 6.1.a | 25-09-2023

 1. Poprawiono wyświetlanie się numeru magazynu przy korygowaniu faktury.

 2. Poprawiono wyświetlanie ceny na zestawianiu pełnym stanów magazynowych według cen zakupu.

FINKA-MAGAZYN WINDOWS 6.1 | 12-04-2023

 1. JPK-VAT – Dodano możliwość podpisywania danymi autoryzującymi podczas wysyłki elektronicznej.

 2. Ewidencja VAT – Dla transakcji zakupu dewizowego typu „L-Import usług” dodano możliwość podania kursu do IFT-2 innego niż dla zakupu. Ponadto umożliwiono wprowadzenie kwoty podstawy opodatkowania ręcznie.

 3. Na potrzeby ewidencji VAT-OSS dodano edytowalny słownik stawek VAT dla krajów unijnych.

 4. Umożliwiono drukowanie pełnej nazwy firmy wraz z adresem i numerem NIP na zestawieniach pełnych Ewidencji VAT.

  Aby na wydruku pojawiły się pełne dane, należy ustawić parametr lokalny „Drukować pełne dane firmy na zestawieniach” na „TAK”.

 5. Zaktualizowano stawkę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, obowiązująca od 01.01.2023.

 6. Import/Eksport:
  • Poprawiono import zapisów Ewidencji VAT – Informacje dotyczące środków trwałych mogły nie przechodzić prawidłowo z Bufora;
  • Dodano nowe pola na potrzeby innego kursu dla IFT-2.

 7. Uporządkowano działanie kontrolek dat podczas wystawiania korekt dokumentów handlowych oraz dokumentów wystawianych na podstawie schematu.

 8. Na zestawieniu magazynowym: „Przychody w cenach zakupu” dodano dodatkową kolumnę „wg dokumentu”.

 9. Usunięto błędy powodujące zamkniecie programu występujące na liście asortymentów i zestawieniu Sum miesięcznych sprzedaży i zakupu.

 10. Wprowadzono szereg innych drobnych poprawek i usprawnień programu.

FINKA-MAGAZYN WINDOWS 6.0 | 23-02-2023

 1. Dodano nowy moduł przypomnień ułatwiających terminowe rozliczanie podatków i wykonanie innych okresowych czynności.
  • Więcej informacji w Pomocy do programu, rozdz. 3.12.

FINKA-MAGAZYN WINDOWS 5.5.a | 15-02-2023

 1. Tabele kursowe - dostosowano pobieranie kursów do korzystania z nowych adresów serwisu NBP.
 2. Poprawiono wydruk numeru konta bankowego na dokumentach handlowych.

FINKA-MAGAZYN WINDOWS 5.5 | 31-01-2023

 1. Schematy dokumentów handlowych:
  • usunięto błąd pojawiający się podczas modyfikacji schematu.

 2. Umożliwiono definiowanie i wystawianie dokumentów seryjnych bez VAT.

 3. Poprawiono błąd z liczeniem kwot VAT dewizowego na ekranie ewidencji VAT w przypadku trójstronnej transakcji WNT. Błąd był zależny od specyficznej kolejności wprowadzania danych na ekranie przez użytkownika.

 4. JPK-VAT:
  • Poprawiono błąd występujący podczas edycji JPK-VAT w przypadku gdy ewidencja zawierała transakcje zakupów typu: KN - Korekta podatku naliczonego lub PN - Przywrócenie podatku naliczonego.

 5. Monity:
  • Na oknie generowania dodano możliwość ręcznego określenia daty wypełnienia;
  • Dodano pobieranie podpisu z danych użytkownika programu.

 6. Poprawiono sumowanie kwot not odsetkowych na ekranie i na wydruku.

 7. Zaktualizowano słowniki i parametry programu:
  • Stawki odsetek ustawowych;
  • Listę urzędów skarbowych.

 8. Inne drobne poprawki i usprawnienia:
  • Dodano nowe uprawnienie „Widoczność wszystkich firm i lat”, umożliwiające wyświetlanie wszystkich pozycji na liście firm dla użytkownika, który nie posiada dostępu do wszystkich firm i lat;
  • Usunięto błąd powodujący w niektórych przypadkach zamykanie programu w trakcie zakładania lub logowania do firmy przy bezpośredniej pracy na systemach z rodziny Windows Server;
  • Dodano nowy parametr w grupie Asortymenty pozwalający zdecydować czy dane na liście asortymentów wyświetlać natychmiast po otwarciu okna;
  • Poprawiono czytelność wydruku dokumentu handlowego;
  • Definicje dokumentów handlowych – zabezpieczono program przed wprowadzaniem nowej definicji z identycznym symbolem jak już istniejący;
  • Poprawiono odtwarzanie kopii danych do lokalizacji zawierającej znak spacji w ścieżce.
  • Dodano funkcję automatycznie uzupełniającą brakujące uprawnienia do firm.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl