Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-MAG WINDOWS 4.3.a | 15-07-2021

 1. Dostosowano oznaczenia JPK do aktualnych przepisów obowiązujących od 01.07.2021.
 2. Poprawiono pobieranie wartości pola „Metoda kasowa” dla nowych dokumentów handlowych.

FINKA-MAG WINDOWS 4.3 | 01-07-2021

 1. Na panelu startowym dodano przycisk „Wsparcie zdalne” wywołujący program AnyDesk umożliwiający udzielenie pomocy przez pracownika TIK-SOFT.
 2. Wprowadzono sprawdzanie licencji w trybie online. Więcej informacji (Rejestracja licencji w pomocy programu).
 3. Zmiany dotyczące JPK:
  • Poprawiono błąd przy generowaniu JPK w przypadku gdy numer dokumentu zawierał znak niealfabetyczny
  • poprawiono błąd przy generowaniu korekty ewidencji JPK (bez deklaracji) polegający na niepotrzebnym przepisywaniu kwot między pozycjami VAT do zwrotu a VAT do przeniesienia
  • Dodano parametr umożliwiający drukowanie lub nie stron pomocniczych przy JPK-VAT.
  • Umożliwiono drukowanie deklaracji z JPK pochodzącego z procesu scalania.
 4. Na życzenie Użytkowników wprowadzono kolejne zmiany w ewidencji VAT:
  • Zwiększono długość pola” Nr dokumentu” przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 60 znaków.
  • Zwiększono długość opisu zdarzenia gospodarczego przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 100 znaków.
  • Przy zakupie VAT dla opcji „Zapłacono” gdzie daty były mniejsze niż bieżąca poprawiono wyświetlanie dat.
  • Umożliwiono zapis w ewidencji Vat marża z ceną sprzedaży mniejszą niż cena nabycia.
 5. Wprowadzono również zmiany dotyczące dokumentów handlowych:
  • Poprawiono opcję "Rozrachunki dokumentu" w menu kontekstowym dokumentów handlowych
  • Umożliwiono sporządzenie faktury Vat marża z ceną sprzedaży mniejszą niż cena nabycia
 6. Wprowadzono rozszerzenia w pliku buforowym pozwalającym na wymianę danych:
  • między programami Finka
  • lub pobieranie danych z innych aplikacji do programów księgowych Finka
  • szczegóły opisane są na stronie Finka.pl / Strefa użytkownika / Instrukcje / Struktura bufora eksportowego (XML) z programów FINKA

FINKA-MAG WINDOWS 4.2.a | 26-05-2021

 1. Dodano możliwość wprowadzania dalszej treści nazwy asortymentu, analogicznie do usług.

FINKA-MAG WINDOWS 4.2 | 06-05-2021

 1. Rozbudowano mechanizm schematów dokumentów handlowych i magazynowych.
  • Schematy uwzględniają teraz dane dot. zapisu VAT.
  • Wprowadzono także wiele mniejszych poprawek i usprawnień przy schematach dokumentów.
 2. Dodano parametr "Drukować kolumny VAT" w definicji dokumentu PZ.
 3. Poprawiono działanie parametru lokalnego "Cena magazynowa na rozchodach", wpływający na wydruk dokumentów rozchodowych.
 4. W menu Przeglądanie i scalanie JPK z deklaracją umożliwiono edycję i wydruk załącznika ORD-ZU, jeśli wynikowy plik JPK-VAT ma być korektą.
  • W podstawowym menu "JPK z deklaracją VAT" opcjonalny załącznik ORD-ZU funkcjonował także we wcześniejszych wersjach programu.

FINKA-MAG WINDOWS 4.1.b | 22-03-2021

 1. Usprawniono tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych z załącznikami.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl