Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 3.4 | 12-10-2020

  1. Zrealizowano nowy format JPK-VAT7, zawierający zintegrowaną ewidencje i deklarację VAT. Wysyła się do po raz pierwszy za październik 2020r.
   • Generowanie i wysyłanie nowego JPK zostało przeniesione do nowego punktu menu
    --> Formularze --> JPK --> JPK z dekl,. VAT od 2020r
    Pozostałe rodzaje JPK znajdziemy w menu:
    --> Formularze --> JPK --> JPK-VAT do 09.2020
    oraz --> Formularze --> JPK --> pozostałe rodzaje JPK
   • Zmieniono układ menu dla deklaracji VAT:
    menu --> Formularze --> VAT zawiera podpunkty:
    --> VAT-UE i VAT-UEK
    --> VAT-9M i VAT-12
    --> deklaracje VAT-7 obowiązujące do 09.2020
   • wysyłanie samych deklaracji pozostawiono w menu:
    --> Formularze --> e-Deklaracje
   • JPK-VAT7 występuje w wersjach:
    - JPK-VAT7M zawiera ewidencję i deklarację miesięczną
    - JPK-VAT7K za pierwszy lub drugi miesiąc kwartału: zawiera ewidencję miesięczną
    - JPK-VAT7K za ostatni miesiąc kwartału: zawiera ewidencję miesięczną i deklarację kwartalną
   • Nowe JPK (z deklaracją lub bez) można podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Rodzaj podpisu wybiera się w menu:
    --> Administracja --> Parametry lokalne --> Formularze --> Rodzaj podpisu pliku JPK
   • Drukowanie deklaracji VAT z listy nowych JPK obejmuje te same elementy co dla starej deklaracji VAT-7
    - drukowanie deklaracji
    - listy zapisów ujętych
    - zakładki Obliczenie
    - zakładki Księgowanie
    Więcej informacji znajdziemy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.1 JPK-VAT7
   • Przed sporządzeniem nowego JPK:
    - prowadząc ewidencję należy zaznaczać kody GTU i inne wymagane opcje. Opcje te zostały wprowadzone już we wcześniejszej wersji programu. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.3 Kody GTU.
    - należy przenieść do ewidencji VAT pozycje:
    - ulgi na złe długi
    - zmniejszenia VAT naliczonego
    - obowiązkowych korekt podatku VAT, jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona
    Generowanie tych pozycji i przenoszenie ich do ewidencji zostało zrealizowane już wcześniej i omówione w opisie zmian do wersji FK 13.2
    - Jeśli firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, to przed sporządzeniem pierwszego JPK-VAT7 w danym roku należy wyliczyć współczynnik odliczenia w menu --> Ewidencja VAT --> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT Omawiamy to poniżej w p. 3.
  2. Przeglądanie i scalanie plików JPK z deklaracją VAT
   Jak poprzednio, jest to moduł dodatkowy dostępny dla wszystkich wersji programów (prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta)
   Przeglądanie i scalanie dla nowych JPK-VAT7 obejmuje:
    · Dopisywanie (scalenie części ewidencyjnej) dwóch lub więcej plików JPK
   • Weryfikację i wyliczenie deklaracji VAT według części ewidencyjnej JPK [w przypadku deklaracji kwartalnej program zapyta o poprzednie dwa pliki za dwa pierwsze miesiące kwartału]
   • Przeglądanie zapisów zakupów i sprzedaży w postaci skróconej lub pełnej
   • Drukowanie listy zapisów zakupów i sprzedaży VAT zawartych w JPK
   • Drukowanie deklaracji VAT
  3. Zmiana wyliczania procentu odliczenia VAT przy zakupach dot. sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
   • Wyliczenie to, wcześniej wykonywane na ekranie deklaracji VAT-7, przeniesiono do nowego menu
    --> Ewidencja VAT --> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT
   • Wyliczenie wykonuje się raz w roku
    - automatycznie według zapisów z roku poprzedniego
    - lub ręcznie
    - jeżeli istnieje deklaracja VAT za 09.2020 lub III kwartał 2020 to program pobiera procenty odliczenia z tej deklaracji
  4. Możliwość przeglądania i drukowania opcji dodatkowych ujmowanych w JPK:
   Dotyczy to opcji zapisów zakupu i sprzedazy VAT:
   • Kodów GTU i innych opcji zaznaczonych na zakładce Dane do JPK dla sprzedaży VAT
   • Informacji o metodzie kasowej i o podzielonej płatności
   • Informacji o typie zapisu VAT:
    - dla zakupu: dokument WEW - wewnętrzny
    dokument Inny - dla wszystkich pozostałych
    - dla sprzedaży: dokument RO - raport fiskalny
    dokument FP - faktura do paragonu
    dokument WEW - wewnętrzny
    dokument Inny - dla wszystkich pozostałych
   • Wyświetlanie i drukowanie powyższych Opcji można włączyć na:
    - liście zakupów VAT
    - liście sprzedaży VAT
    - zestawieniu ewidencji skróconej sprzedaży lub zakupów
   • Program umożliwia wyszukiwanie zapisów według zaznaczonych w nich powyższych opcji
    w menu: --> Wyszukiwanie zapisów VAT
  5. Drukowanie na fakturach sprzedaży kodów GTU i innych
   • Można drukować kody zaznaczane na zakładce Dane do JPK w fakturach sprzedaży
   • parametr oznaczający czy drukować -domyślnie ustawiony na TAK- można wyłaczyć
    --> Parametry lokalne
    --> Faktury --> Czy drukować dane do JPK na fakturze
  6. Wprowadzono inne drobne modyfikacje usprawniające pracę z programem

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 3.3.a | 11-08-2020

  1. Poprawiono wyświetlanie pozycji na liście wygenerowanych jednolitych plików kontrolnych.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 3.3 | 31-07-2020

  1. Zrealizowano nowy wzór formularza VAT-UE(5) i VAT-UEK(5).
  2. Nowe wzory VAT-UE i VAT-UEK zawierają informacje o dostawach wspólnotowych (WDT) w trybie "magazynu call-off stock", który zastapił wcześniejszy "magazyn konsygnacyjny").
   • w związku z tym na ekranie sprzedaży VAT, po wybraniu trybu WDT, można zaznaczyć nowe okienka:
    - Procedura call-off stock: oznacza, że dostawa WDT odbywa się przez magazyn call-off stock; program wpisze informację do VAT-UE w części C (jako WDT) i w części F (jako call-off stock)
    - Przemieszczenie powrotne: oznacza, że nieodebrany towar wraca z magazynu
    - Kontrahent zastąpiony: należy wpisać poprzedni NIP nabywcy, który zrezygnował i towar nabył nowy klient.
  3. Zaktualizowano listę Urzędów Skarbowych na dzień 22.07.2020 według listy danych teleadresowych dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kas/dane-teleadresowe-jednostek-kas
  4. Wprowadzono możliwość edycji schematów dokumentów handlowych oraz schematów dokumentów magazynowych;
  5. Wprowadzono usuwanie dokumentów kasowych powiązanych z dokumentem handlowym.
  6. Dodano wiersz zaokrągleń przy dokumentach magazynowych wystawianych w walucie obcej
  7. Wprowadzono inne drobne modyfikacje usprawniające pracę z programem

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 3.2 | 06-07-2020

  1. Umożliwiono podpisywanie JPK profilem zaufanym, zachowując także opcję korzystania z podpisu kwalifikowanego. Podpis profilem zaufanym będzie miał szczególne znaczenie od października 2020, gdy wejdzie w życie JPK zintegrowany z deklaracją. Dokładniejsze informacje zamieściliśmy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.2.
  2. Dodano możliwość druku kodu CN na dokumentach handlowych
   • Aby kod drukował się pod nazwą asortymentu należy najpierw ustawić parametr "Czy drukować kod CN na fakturze";
   • Kody CN można uzupełnić podczas edycji danego asortymentu na zakładce CN / Intrastat.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 3.1.a | 10-06-2020

  Poprawiono problem, który mógł wystąpić w ujęciu zapisów ewidencji VAT do deklaracji VAT i JPK, w przypadku jednoczesnej pracy na różnych wersjach programu.

  • Jeśli problem wystąpi, komunikat będzie zawierał listę deklaracji / JPK wymagających ponownego wygenerowania.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl