Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 3.1 | 27-04-2020

  1. Do nowego JPK od lipca 2020: wprowadzono dodatkowe klasyfikacje wymagane we wzorze JPK zintegrowanego z deklaracją.
   • W związku z epidemią przesunięto termin wdrożenia JPK w nowej wersji; pierwsze JPK-VAT7M i JPK-VAT7K będą wysyłane za lipiec 2020.
   • Od początku lipca należy w ewidencji VAT umieszczać dodatkowe informacje (klasyfikacje), które trafią także do JPK.
   • Już teraz wprowadziliśmy edycję i zapamiętywanie tych informacji. Zakres dodatkowych informacji jest dość duży, więc warto zapoznać się z nimi w "Pomocy do programu FINKA", rozdz. 20.6.1 Dodatkowe informacje do JPK.
   Więcej na temat nowych obowiązków informacyjnych JPK znajduje się w tym artykule na naszym Blogu
  2. Nowe JPK od lipca 2020: Faktury do paragonów fiskalnych
   • Zasady dotyczące zapisów typu "FP-faktura do paragonu" są nieoczywiste i polecamy zapoznanie się z nimi w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 5.3.5.
  3. Nowe JPK od lipca 2020: Zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zmniejszeń VAT naliczonego w razie braku zapłaty przez 90 dni.
   • Zasady wyliczania ulgi i zmniejszeń pozostają bez zmiany
   • Na listach ulg oraz zmniejszeń VAT naliczonego dodaliśmy przycisk "Wpisz do ewidencji VAT". · Przycisk ten ma duże znaczenie dla JPK-VAT od lipca 2020; więcej w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 20.4.2.1
  4. Nowe JPK od lipca 2020: Zmiany dotyczące korekt obowiązkowych, które dotyczą firm prowadzących sprzedaż z VATem oraz sprzedaż zwolnioną.
   • W menu Ewidencja zapisów - Korekty obowiązkowe - Lista zapisów dodaliśmy przycisk "Zapisz w ewidencji VAT"
   • Przycisk ten ma duże znaczenie dla JPK-VAT od lipca 2020; więcej w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 5.3.3.1.
  5. Rozliczanie faktur według metody kasowej, potrzebne:
   • dla firm stosujących metodę kasową, tj. rozliczających VAT według daty zapłaty
   • oraz dla firm, które otrzymują faktury z adnotacją "metoda kasowa".
   • Wprowadzone zmiany ułatwiają rozliczenie VAT we właściwych okresach, a dokładniejsze informacje w "Pomocy do programu FINKA", rozdz. 5.3.4 Metoda kasowa.
  6. Weryfikacja konta kontrahenta z "białą listą": zmieniono technikę weryfikacji numerów kont przy wystawianiu przelewów; program korzysta z listy kont i NIPów aktualizowanej codziennie przez MF. Powoduje to przyspieszenie pracy, a także uniknięcie problemów przy kontrahentach, którzy zgłosili bardzo dużo kont.
  7. Przekazywanie danych pomiędzy programami (plik buforowy):
   • Rozszerzono zakres danych, jakie mogą być zawarte w pliku buforowym przekazywanym m.in. z programu FINKA-FAKTURA do FINKA-FK lub FINKA-KPR.
   • Rozszerzenia obejmują m.in. wymienione wyżej nowe opcje faktur i zapisów VAT, związane z bardziej szczegółowymi wymaganiami JPK-VAT od lipca 2020.
   • Dokumentację pliku buforowego udostępniamy na życzenie Użytkowników.
  8. Wprowadzono inne drobne poprawki techniczne, które usprawniają pracę z programem,

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 3.0.a | 20-02-2020

  1. Poprawiono pobieranie wartości prewspółczynnika i współczynnika do korekt automatycznych VAT - stosowanych w przypadku istneinia sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
  2. Zmieniono sposób zapisywania parametrów połączenia z bazą danych.
   • Po uruchomieniu programu należy zweryfikować ich poprawność (Na ekranie startowym:Konfiguracja systemu -> Parametry połączenia), a w razie konieczności ustawić parametry ponownie.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 3.0 | 14-02-2020

  1. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2020
  2. Wprowadzono indywidulany mikrorachunek podatkowy, używany przy wystawianiu przelewów podatkowych. Numer rachunku należy wprowadzić na ekranie danych firmy lub danych osoby - wspólnika.
  3. Usunięto także ostrzeżenie o nieaktualnych stawkach VAT, wyswietlane dla faktur od 01.02.2020.
  4. Wprowadzono automatyczne sprawdzanie istnienia nowej wersji programu przy jego starcie. Częstotliwość sprawdzania wersji uzależniona jest od wartości parametru globalnego "Co ile dni sprawdzać dostępność aktualizacji".

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 2.5.a | 23-01-2020

  1. Wprowadzono poprawkę w druku arkusza remanentowego. We wcześniejszej wersji program prawidłowo zliczał ilości i wartości w zestawieniach magazynowych, zaś w arkuszu remanentowym mógł pominąć pozycje, dla których wystąpiły dwa przyjęcia PZ z takimi samymi ilościami i cenami.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 2.5 | 10-12-2019

  1. Wprowadzono nową wersję pliku JPK-FA(3) oraz JPK-RR(1). Pliki te, zawierające faktury z pozycjami za wybrany okres, przekazuje się na życzenie Urzedu Skarbowego.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl