Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PŁACE WINDOWS 8.4.a | 03-12-2020

  1. Poprawiono wyliczanie podatku od umowy-zlecenia lub o dzieło w przypadku, gdy wypłata następowała po zakończeniu umowy i umieszczono ją na liście płac z tytułu umów-zleceń lub o dzieło.
  2. Poprawiono także generowanie druku ZUS-Z3 w przypadku, gdy lista nieobecności w polu "Przyczyna nieprzepracowania całego miesiąca" była bardzo długa. W takim przypadku należy ręcznie skorygować to pole, skracając opisy okresów nieobecności.
  3. Dopuszczono możliwość przedłużenia umowy o pracę zawartej na czas określony za pomocą aneksu do umowy.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 8.4 | 25-11-2020

  1. Wprowadzono nowe, niedawno ogłoszone wersje PIT-11(26), PIT-4R(10), PIT-8AR(9) za rok 2020.
   • Podobnie jak poprzednio, program automatycznie wybiera wersję PIT zależnie od okresu
   • Program wypełnia PIT-y automatycznie.
   • Użytkownik powinien jednak wypełnić pozycje w części D na końcu PIT-4R i PIT-8AR, informujące o skorzystaniu z przedłużenia terminów wpłat podatku od pracowników i zleceniobiorców z powodu epidemii (dotyczy podatku za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020)
  2. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2021; obecna wersja programu pozwala na redagowanie płac do lutego 2021, licząc według daty wypłaty.
  3. Wpisano także płacę minimalną na rok 2021, by prawidłowo wyliczać płace za styczeń i luty 2021.
  4. Zrealizowano dwie wersje generowania pliku zgłoszeń osób do PPK, gdyż różne fundusze inwestycyjne przyjmują różne pliki.
   • W programie dodano parametr Płace - Parametry techniczne - Czy dodawać wiersz nagłówka przy generowaniu zgłoszeń do PPK w pliku CSV
   • Na ogół skuteczne jest domyślne ustawienie "Tak", ale przy współpracy z TFI PKO należy wybrać "Nie"
  5. Poprawiono nieco wyliczanie składek zdrowotnych jeśli osoba ma dwie wypłaty w miesiącu, przy czym jedna z wypłat jest niska, powodująca obniżenie zdrowotnego do wysokości podatku. Od obecnej wersji:
   • Jeśli wypłaty wynikają z pracy etatowej bądź z umowy cywilnoprawnej podlegającej składkom zdrowotnym, to program wylicza zmniejszenie zdrowotnego jeśli suma wypłat w miesiącu jest odpowiednio mała.
   • Jeśli jedna z wypłat jest mała (ze zmniejszeniem zdrowotnego), za druga nie podlega składkom zdrowotnym, to program nie zmniejsza zdrowotnego z tej pierwszej wypłaty zależnie od parametru Płace - ZUS - Tryb zmniejszania zdrowotnego w szczególnym przypadku, opis po F6 Domyślna wartość "Nie" oznacza, że przy niskiej płacy etatowej zdrowotne zostanie zmniejszone, niezależnie od wartości wypłaty nie podlegającej składkom.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 8.3.c | 09-11-2020

  1. Przy sprawdzaniu, czy suma płac etatowych osoby osiągnęła próg podatkowy, program uwzględnia wypłaty ze stosunku pracy. Od wersji 8.3.c może także ujmować "inne przychody" - w tym celu Użytkownik może zmienić parametr lokalny "Płace - PDOF - Inne przychody liczone do przekroczenia progu podatkowego".
  2. Poprawiono wyliczanie średniej ze składników zmiennych z bieżącego miesiąca do urlopów okolicznościowych oraz urlopów na opiekę. Średnie te wprowadzono od wersji 8.3.a i liczone są one ze składników, które mają atrybut "Wliczać do średniej urlopowej".
  3. Przy zgłoszeniu właściciela lub wspólnika do "ZUS liczonego od dochodu" (kody 0590 lub 0592) program nie wymaga podania danych z poprzedniego roku, jeśli zgłoszenie ZUS obejmuje jedynie ubezpieczenie zdrowotne.
  4. Poprawiono pomyłkę w menu ZUS-zaświadczenia typu ZUS-Z3, ZUS-3a itd., która w niewielu przypadkach nie pozwalała na wywołanie listy tych zaświadczeń.
  5. Podczas wprowadzania danych osoby program wpisuje samoczynnie datę urodzenia na podstawie PESELu.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 8.3.b | 05-11-2020

  1. Rozwiązano problemy techniczne, które mogły powodować przerywanie pracy programu w poprzedniej wersji. Problemy te mogły utrudniać pracę, powodując konieczność ponownego uruchamiania programu, natomiast nie niosły ryzyka wygenerowania błędnych danych.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 8.3.a | 28-10-2020

  1. Zmieniono tryb wyliczania wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego lub urlopu na opiekę
   • Przy wypłacie wynagrodzeń za czas tych rodzajów urlopu program ujmuje:
    - składniki stałe w pełnej wysokości
    - oraz wypłatę według średniej ze składników zmiennych z tego samego miesiąca, za który liczymy wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.
   • Wyliczenie średniej można znaleźć na zakładce "Nieobecności" podczas edycji listy płac. Na tej zakładce pojawia się przycisk "Średnia do urlopu okolicznościowego lub na opiekę", jeśli taki urlop występuje
   • Użytkownik może zmienić ręcznie wartości do liczenia średniej (sumę składników zmiennych i liczbę godzin przepracowanych)
   • Aby nie zmieniać wstecznych wyliczeń, nowy tryb naliczania wypłat za urlop okolicznościowy lub na opiekę program stosuje od miesiąca wskazanego parametrem lokalnym "Stosować pozostałe zmiany v. 8.3"
  2. Poprawiono format pliku CSV służącego do przesyłania zgłoszeń osób do PPK.
  3. Wprowadzono szereg innych poprawek i uzupełnień do nowego modułu liczenia płac, wprowadzonego w wersji 8.3:
   [moduł ten prowadzi wyliczenia od miesiąca wskazanego w parametrze "Stosować pozostałe zmiany v.8.3"
   • Zmniejszenie premii długookresowych w razie nieobecności chorobowej: jeśli w definicji premii zaznaczono "zmniejszać w razie choroby", to program wliczy tu nieobecności z okresu, za który przyznano premię [wersja 8.3 brała nieobecności z bieżącego miesiąca, zaś wcześniejsze wersje - z okresu premii]
   • Wypłata za urlop wypoczynkowy na przełomie miesiąca: poprawiono liczenie wypłaty na zakładce "Nieobecności" jeśli użytkownik wybrał rozliczanie według godzin.
   • jeśli umowa jest zwolniona z podatku oraz ze składek ZUS i zdrowotnych.
   • Zrealizowano liczenie "kosztów faktycznie poniesionych" na rachunkach liczonych od netto.
   • Poprawiono także liczenie kosztów pracowniczych - podwyższonych przy pracy nie-etatowej (tzw. inne umowy)
   • Zaopatrzono program w kalendarze dni roboczych na lata 2023 i 2024.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się