Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

FINKA-PŁACE WINDOWS 8.2.a | 04-03-2020

 1. Zrealizowano wysyłanie składek przy "małym ZUS od dochodu", wyliczonych w programie FINKA, do programu Płatnik. [Wersja "Płatnika" przyjmująca takie dokumenty została udostępniona 29.02.2020.]

FINKA-PŁACE WINDOWS 8.2 | 20-02-2020

 1. Zbiorcze generowanie korekt formularzy PIT-11.
  • Na liście formularzy w menu Formularze - PIT-11 możemy zaznaczyć okienka przy wielu nazwiskach i wcisnąć F7-Koryguj. Powoduje to wygenerowanie korekt formularzy według aktualnych danych płacowych i na życzenie wydrukowanie tych formularzy.
  • Zbiorcze wysyłanie wygenerowanych formularzy odbywa się w menu Formularze - e-deklaracje.
 2. Wprowadzono "Mały ZUS od dochodu", z którego niektóre podmioty mogą korzystać od lutego 2020.
  • Wyliczenie składek następuje w menu ZUS - Składki właściciela, wspólników. Po wywołaniu wyliczenia za luty 2020 lub później można wybrać "składki wg dochodu poprzedniego roku"
  • Po wybraniu tego trybu należy wypełnić okienka:
   - przychodów i dochodów poprzedniego roku,
   - liczby dni prowadzenia działalności w poprzednim roku
   - oraz trybu opodatkowania.
   Dane te są wymagane przez ZUS w pierwszej deklaracji DRA związanej z tym podatkiem.
  • Program obliczy składki według podanych wartości. Szczegóły wyliczenia znajdziemy na zakładce "Obliczenie"
  • Jeśli wywołamy ten sam ekran za mc 01.2020 lub wcześniejszy, to mamy tam opcję "ZUS od przychodu". Od lutego 2020 tego trybu nie stosuje się, natomiast dostępny jest "ZUS od przychodu".
  • Uwaga: w chwili wydawania wersji 8.2 programu ZUS-owski program "Płatnik" nie przyjmował danych związanych z nowym trybem. Deklarację będzie więc można wysłać w kolejnej wersji programu.
 3. Aktualizacje automatyczne.
  • Niezależnie od przycisku "Sprawdź aktualizację", dostępnego już we wcześniejszych wersjach, program FINKA sprawdza także aktualność wersji w czasie uruchamiania i w razie potrzeby, za zgodą Użytkownika może zainstalować aktualizację.
  • Sprawdzanie odbywa się standardowo co 2 dni lub po kolejnym wywołaniu programu w odstępie dłuższym niż 2 dni. Użytkownik może zmienić częstotliwość sprawdzania w menu Parametry globalne - Co ile dni sprawdzać dostępność aktualizacji.
 4. Zmieniono sposób zapisywania parametrów połączenia z bazą danych.
  • Po uruchomieniu programu należy zweryfikować ich poprawność (Na ekranie startowym: Konfiguracja systemu -> Parametry połączenia), a w razie konieczności ustawić parametry ponownie.
 5. Wprowadzono inne drobne modyfikacje:
  • zaktualizowano opis tytułu ubezpieczenia 0543 (dodano "akcjonariusz prostej spółki akcyjnej") ·
  • W menu Zbiorcza lista wypłat poprawiono kolumnę "Koszt całkowity", które poprzednio nie obejmowała składek PPK firmy. Poprawiono także drukowanie tego zestawienia, które mogło pomijać ostatnią kolumnę.
  • Zestawienie sum listy płac uzupełniono o kolumny poszczególnych składników wynagrodzenia.

FINKA-PŁACE WINDOWS 8.1.b | 29-01-2020

 1. Wprowadzono jeszcze jedną poprawkę do formularza PIT-11.
  • problem mógł wystąpić w przypadku, gdy firma wypłaca zasiłki ZUS i pracownik miał prawie cały miesiąc objęty zasiłkiem. W takim przypadku program mógł zaniżyć składki zdrowotne w PIT-11 o niewielką kwotę.
  • jeśli problem występuje, to program wyświetli czytelny komunikat z zaleceniem wygenerowania korekt PIT-11.

FINKA-PŁACE WINDOWS 8.1.a | 28-01-2020

 1. Poprawiono procedurę wysyłania elektronicznego PIT-11(25).
  • W poprzedniej wersji program mógł wysłać elektroniczną wersję PIT-11 z odwrotnie wypełnionymi grupami pól E.5 oraz E.6, dotyczącymi wypłat z tytułu umów - zleceń. Inne pozycje były wysyłanie prawidłowo.
  • Program sprawdza, czy taka sytuacja wystąpiła i podaje listę osób, dla których należy wysłać korekty PIT-11.
  • W przypadku otrzymania komunikatu należy wygenerować korektę PIT-11, nie zmieniając danych, i ponownie ją wysłać.
 2. Wprowadzono podstawę składek zdrowotnych dla osób prowadzących działalność na rok 2020, ogłoszoną 21.01.2020 .

FINKA-PŁACE WINDOWS 8.1 | 17-01-2020

 1. Zrealizowano nowe wersje formularzy podatkowych PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-8C(10) oraz IFT-1(15).
 2. Zaktualizowano formularze ZUS-Z3, ZUS-Z3A i ZUS-Z3B według wzorów wprowadzonych przez ZUS
 3. Wobec objęcia coraz większej liczby firm obowiązkiem PPK zrealizowano kalkulator terminów PPK.
  • Po wywołaniu menu ZUS-Kalkulator terminów PPK program samoczynnie zlicza liczbę osób zgłoszonych do ZUS w różnych terminach i podaje obowiązujący termin zgłoszenia do PPK.
 4. Zmodyfikowano ujmowanie zasiłków ZUS w PIT-11(25). Zmiany wynikają z wydania objaśnień MF dotyczących wypełniania PIT-11 w przypadku, gdy firma wypłaca zasiłki ZUS. Szczegóły omawiamy w pomocy do programu, rozdz. 20.3.7 PIT-11
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się