Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

FINKA-PŁACE WINDOWS 11.5.a | 23-11-2023

 1. Zaktualizowano formularz Z-3A do nowej wersji.

FINKA-PŁACE WINDOWS 11.5 | 16-11-2023

 1. Obecna wersja programu pozwala na wyliczenie płac z datą wypłaty do 29.02.2024.

 2. Wpisano wartości płacy minimalnej i innych wskaźników na rok 2024.
  • Wartości te są widoczne w menu Ustawienia globalne na ekranie startowym programu.
  • Wraz z tymi wartościami od stycznia 2024 zmieniły się podstawy składek społecznych osób prowadzących działalność oraz niektóre inne wskaźniki.
  • Nie zaktualizowaliśmy jedynie wskaźnika "Przeciętne wynagrodzenie w IV kw. poprzedniego roku", gdyż zostanie on ogłoszony w styczniu 2024.
   - wartość ta decyduje o podstawie zdrowotnego dla twórców, artystów, wspólników spółki jawnej lub tp. (jeśli nie są osobami prowadzącymi działalność) i osób współpracujących.
   - Aby wyliczyć składki dla takich osób za styczeń 2024, trzeba wpisać aktualne "przeciętne wynagrodzenie za IV kw" w menu Ustawienia globalne, albo wyliczać składki po 20 stycznia 2024, gdy będzie dostępna wersja programu z tym wskaźnikiem.

 3. Zaktualizowano wartość limitu wypłat z ZFŚS zwolnionego z podatku. Od roku 2024, po okresie podwyższenia z powodu pandemii, wraca on do wartości 1000 zł.

 4. Wprowadzono poprawkę do generowania ZUS-Z3 w przypadku, gdy osoba otrzymuje premię lub dodatek, które są automatycznie pomniejszane w razie zwolnienia chorobowego. Kwoty takie trafiają do kolumny 7 (poprzednio były w kolumnie 8) w zestawieniu wynagrodzeń zawartym w ZUS-Z3
  • Aby nie zaburzać wyświetlania zaświadczeń Z3 wystawionych wcześniej, zmianę stosuje się od miesiąca wskazanego parametrem "Stosować zmianę v.11.5: ZUS-Z3"

 5. Zaktualizowano wzór formularza ZUS-Z3 oraz generowanie na jego podstawie pliku XML.

FINKA-PŁACE WINDOWS 11.4.c | 19-10-2023

 1. Poprawiono dodawanie urlopu godzinowego kończącego się o godzinie 00.00 w ostatnim dniu miesiąca.

FINKA-PŁACE WINDOWS 11.4.b | 17-10-2023

 1. Zmieniono ograniczenie stosowania "małego ZUS plus", tj. ZUS od dochodu właściciela/wspólnika: wobec zmiany przepisów program pozwala na wyliczanie składek w tym trybie bez ograniczeń. Poprzednio okres był ograniczony do 36 miesięcy w ciągu 5 lat.

FINKA-PŁACE WINDOWS 11.4.a | 09-10-2023

 1. Poprawiono wyliczanie składek ZUS w specyficznym przypadku, gdy Użytkownik sporządził listę płac z tytułu zleceń, a następnie wpisał zakończenie umowy i wyrejestrowanie ZUS w trakcie miesiąca, za który już wystawiono listę.

  Poprzednie wersje programu mogły w takim przypadku zaniżyć podstawę składek społecznych.

  Aby nie modyfikować wcześniejszych danych, program realizuje nowe wyliczenie od miesiąca wskazanego parametrem Płace - Parametry techniczne - Stosować zmianę v.11.4.a - popr. liczenia ZUS przy zleceniu kończącym się w trakcie miesiąca, z wypłatą z listy płac od zleceń.

 2. W kalkulatorze odsetkowym wpisano nowe stawki odsetek podatkowych i innych, obowiązujące od 05.10.2023.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl