Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.2 | 18-05-2021

  1. Wprowadzono nowe wersje formularzy PIT-4R(12) i PIT8AR(11). Wersje te dotyczą wypłat z roku 2021. Program wybiera automatycznie odpowiednią wersję PITu zależnie od roku.
  2. Obowiązkowy kod wykonywanego zawodu.
   • Kod wykonywanego zawodu wpisuje się przy zgłaszaniu osoby do ubezpieczeń (ZUS-ZUA i ZUS-ZZA).
   • Kod ten stał się obowiązkowy od 16.05.2021, więc w programie FINKA-PŁACE również jest wymagany
   • Przycisk "kod wykonywanego zawodu" otwiera klasyfikację zawodów, według której można znaleźć odpowiedni kod.
   • Od 16.05.2021 zmieniono również całkowicie klasyfikację zawodów, więc zaktualizowaliśmy odpowiednio ich słownik w programie
  3. Polecenie księgowania w menu Płace uzupełniono o pozycje dotyczące składek PPK
   • Przy współpracy z programem KPR polecenie zaksięgowania wpisze do KPR koszty płac w dwóch kolumnach:
    - koszt płac brutto znajdzie się w "kosztach wynagrodzeń"
    - zaś do "pozostałych wydatków" program wpisze sumę składek społecznych oraz PPK płatnych przez firmę.
   • Dla FK składki te pojawią się jako oddzielne księgowania
  4. Wprowadzono inne drobne modyfikacje:
   • Drukowanie pasków wynagrodzeń: umożliwiono wydruk do PDF w taki sposób, by wypłaty każdej osoby znalazły się w odrębnym pliku.
   • Usunięto wpisywanie "pracy właściciela/wspólnika w szczególnych warunkach", gdyż osoby te nie podlegają składkom na emerytury pomostowe.
   • Poprawiono (nadmiarowe wcześniej) blokowanie wystawiania nowych umów jeśli lista płac płatna w danym miesiącu została zamknięta.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.1.e | 02-04-2021

  1. W związku z rosnącą liczbą osób kierowanych na kwarantannę lub izolację domową umożliwiliśmy w programie import nieobecności z tytułu kwarantanny lub izolacji z PUE ZUS do programu FINKA-PŁACE.
   • Szczegółowy opis eksportu z PUE ZUS i pobrania do programu FINKA znajduje się w Pomocy do programu, rozdz. 7.9.2 Import kwarantanny z ZUS PUE

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.1.d | 30-03-2021

  1. W menu ZUS RUD zgłoszenia umów o dzieło ponownie zmodyfikowano procedurę generowania pliku XML, który importuje się do ZUS PUE, gdyż po zmianie w v. 9.1.b serwis PUE mógł zgłaszać niemożność wykonania dalszego kroku, tj. wysłania dokumentu.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.1.c | 22-03-2021

  1. Usprawniono tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych z załącznikami.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.1.b | 11-03-2021

  1. Poprawiono wydruk formularza PIT-11 za rok 2020 i wcześniejsze. W poprzedniej wersji programu próba druku kończyła się błędem, jednak nie było ryzyka zapisania nieprawidłowych danych.
  2. W menu ZUS RUD zgłoszenia umów o dzieło poprawiono generowanie pliku XML, który importuje się do ZUS PUE.
   • po zmianach funkcja "Sprawdź" po zaimportowaniu dokumentu do PUE powinna funkcjonować prawidłowo, wcześniej mogła podawać komunikat błędu połączenia z serwerem
   • uwzględniono także dość nieoczekiwane wymaganie dokumentu RUD w portalu PUE: jeśli w danych wykonawcy dzieła podano telefon lub e-mail osoby, to dane te wpisywane są do RUD tylko jeśli prócz adresu zamieszkania osoby wypełniono także adres korespondencyjny.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl