Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.3 | 14-10-2021

  1. Zrealizowano "korekty dot. 30-krotności".
   • Stanowią one wygodne narzędzie do wyliczenia korekt składek oraz kwoty zwrotu dla osoby.
   • Stosuje się je w razie otrzymania informacji z ZUS o przekroczeniu rocznej podstawy składek przez daną osobę, ze wszystkich źródeł. Więcej szczegółowych informacji w Pomocy do programu, rozdz. 8.7
  2. Wprowadzono "załączniki do dokumentów".
   • Na ekranach umów, list płac, rachunków, oświadczeń i zaświadczeń, a także formularzy podatkowych i innych znajduje się przycisk "Załączniki".
   • Pozwala on na dodanie do danej pozycji dowolnych plików w formatach PDF, JPG i innych. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 1.1.2
  3. Przy umowach zleceń z prawami autorskimi program nie stosuje teraz zwolnienia z PIT dla osób do 26 lat. · Aby nie powodować zmian w starszych danych, zasada ta działa od miesiąca wskazanego w parametrze lokalnym "Stosować zmianę v.9.3: zlecenie z prawami autorskimi nie podlega zwolnieniu dla młodych".
  4. Wprowadzono inne drobne poprawki:
   • W kalkulatorze wynagrodzeń od netto i od brutto (menu Finanse) dodano opcję zwolnienia z PIT dla młodych
   • Poprawiono automatyczne zaznaczanie przekroczenia 30-krotności w RCA
   • W przypadku złożenia oświadczenia o przekroczeniu 30-krotności, program nie nalicza także składek płatnych przez budżet z tytułu urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego · W wyliczeniu "małego ZUS" właściciela (składki według dochodu poprzedniego roku) dopuszczono także zerowy przychód i dochód poprzedniego roku, choć - zgodnie z zasadami - program wymaga zaznaczenia odpowiednio długiego okresu prowadzenia działalności.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.2 | 18-05-2021

  1. Wprowadzono nowe wersje formularzy PIT-4R(12) i PIT8AR(11). Wersje te dotyczą wypłat z roku 2021. Program wybiera automatycznie odpowiednią wersję PITu zależnie od roku.
  2. Obowiązkowy kod wykonywanego zawodu.
   • Kod wykonywanego zawodu wpisuje się przy zgłaszaniu osoby do ubezpieczeń (ZUS-ZUA i ZUS-ZZA).
   • Kod ten stał się obowiązkowy od 16.05.2021, więc w programie FINKA-PŁACE również jest wymagany
   • Przycisk "kod wykonywanego zawodu" otwiera klasyfikację zawodów, według której można znaleźć odpowiedni kod.
   • Od 16.05.2021 zmieniono również całkowicie klasyfikację zawodów, więc zaktualizowaliśmy odpowiednio ich słownik w programie
  3. Polecenie księgowania w menu Płace uzupełniono o pozycje dotyczące składek PPK
   • Przy współpracy z programem KPR polecenie zaksięgowania wpisze do KPR koszty płac w dwóch kolumnach:
    - koszt płac brutto znajdzie się w "kosztach wynagrodzeń"
    - zaś do "pozostałych wydatków" program wpisze sumę składek społecznych oraz PPK płatnych przez firmę.
   • Dla FK składki te pojawią się jako oddzielne księgowania
  4. Wprowadzono inne drobne modyfikacje:
   • Drukowanie pasków wynagrodzeń: umożliwiono wydruk do PDF w taki sposób, by wypłaty każdej osoby znalazły się w odrębnym pliku.
   • Usunięto wpisywanie "pracy właściciela/wspólnika w szczególnych warunkach", gdyż osoby te nie podlegają składkom na emerytury pomostowe.
   • Poprawiono (nadmiarowe wcześniej) blokowanie wystawiania nowych umów jeśli lista płac płatna w danym miesiącu została zamknięta.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.1.e | 02-04-2021

  1. W związku z rosnącą liczbą osób kierowanych na kwarantannę lub izolację domową umożliwiliśmy w programie import nieobecności z tytułu kwarantanny lub izolacji z PUE ZUS do programu FINKA-PŁACE.
   • Szczegółowy opis eksportu z PUE ZUS i pobrania do programu FINKA znajduje się w Pomocy do programu, rozdz. 7.9.2 Import kwarantanny z ZUS PUE

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.1.d | 30-03-2021

  1. W menu ZUS RUD zgłoszenia umów o dzieło ponownie zmodyfikowano procedurę generowania pliku XML, który importuje się do ZUS PUE, gdyż po zmianie w v. 9.1.b serwis PUE mógł zgłaszać niemożność wykonania dalszego kroku, tj. wysłania dokumentu.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.1.c | 22-03-2021

  1. Usprawniono tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych z załącznikami.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl