Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.1.e | 02-04-2021

  1. W związku z rosnącą liczbą osób kierowanych na kwarantannę lub izolację domową umożliwiliśmy w programie import nieobecności z tytułu kwarantanny lub izolacji z PUE ZUS do programu FINKA-PŁACE.
   • Szczegółowy opis eksportu z PUE ZUS i pobrania do programu FINKA znajduje się w Pomocy do programu, rozdz. 7.9.2 Import kwarantanny z ZUS PUE

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.1.d | 30-03-2021

  1. W menu ZUS RUD zgłoszenia umów o dzieło ponownie zmodyfikowano procedurę generowania pliku XML, który importuje się do ZUS PUE, gdyż po zmianie w v. 9.1.b serwis PUE mógł zgłaszać niemożność wykonania dalszego kroku, tj. wysłania dokumentu.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.1.c | 22-03-2021

  1. Usprawniono tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych z załącznikami.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.1.b | 11-03-2021

  1. Poprawiono wydruk formularza PIT-11 za rok 2020 i wcześniejsze. W poprzedniej wersji programu próba druku kończyła się błędem, jednak nie było ryzyka zapisania nieprawidłowych danych.
  2. W menu ZUS RUD zgłoszenia umów o dzieło poprawiono generowanie pliku XML, który importuje się do ZUS PUE.
   • po zmianach funkcja "Sprawdź" po zaimportowaniu dokumentu do PUE powinna funkcjonować prawidłowo, wcześniej mogła podawać komunikat błędu połączenia z serwerem
   • uwzględniono także dość nieoczekiwane wymaganie dokumentu RUD w portalu PUE: jeśli w danych wykonawcy dzieła podano telefon lub e-mail osoby, to dane te wpisywane są do RUD tylko jeśli prócz adresu zamieszkania osoby wypełniono także adres korespondencyjny.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.1.a | 08-03-2021

  1. W menu ZUS - Schematy PPK rozszerzono funkcję dodawania nowego schematu:
   Po INS-Dodaj można wybrać:
   • nowy schemat według wzoru ogólnego, stosowanego przez większość banków i funduszy PPK
   • lub według wzoru iPPK, stosowanego przez PKO TFI.
   • Każdy ze schematów można modyfikować w razie potrzeby.
   • Uwaga. Zalecamy nie stosować ogólnego schematu składek utworzonego automatycznie w wersji 9.1 programu. Zamiast niego zalecamy utworzenie nowego schematu w trybie "wg ogólnego PPK - składki" i nadanie mu atrybutu "domyślny".
  2. Umożliwiono wysyłanie elektroniczne PIT-11(27) za rok 2021; wcześniej nie było to wykonalne wobec opóźnionego ogłoszenia formatu pliku XML tej wersji formularza.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl