Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

FINKA-PŁACE WINDOWS 12.1.b | 23-05-2024

 1. Zaktualizowano wzór formularza "Świadectwo pracy".

FINKA-PŁACE WINDOWS 12.1.a | 06-05-2024

 1. Rozrachunki z tytułu zleceń - program nie wykazywał rozrachunków ze zleceniobiorcami, jeśli utworzono listę płac w trybie "dla wszystkich umów-zleceń"
  • obecna wersja wykaże te rozrachunki, nawet gdy listy płac były utworzone we wcześniejszej wersji

 2. Poprawiono import zwolnień lekarskich z PUE ZUS dla właściciela firmy -> w niektórych przypadkach program błędnie informował o braku umowy dla danej osoby. Nie było jednak ryzyka zaimportowania nieprawidłowych danych.

 3. Poprawiono wydruk rocznego rozliczenia zdrowotnego -> "Tryb opodatkowania na rok" błędnie wskazywał na rok 2023.
  • Mimo to dane w rozliczeniu rocznym, wpisane do DRA lub RCA były poprawne także w poprzednich wersjach.

FINKA-PŁACE WINDOWS 12.1 | 28-02-2024

Wprowadzono szereg modyfikacji wymienionych niżej - w tym zmiany dot. liczenia wypłat. Zadbano przy tym o to, by program nie modyfikował wcześniejszych wyliczeń.

 1. Stawka podatku od wypłaty dywidendy.
  Przy wprowadzaniu "innej umowy" na zakładce PDOF,ZUS można wybrać opodatkowanie "ryczałtowe od wypłaty dywidendy", przy czym:
   • domyślna stawka wynosi - jak poprzednio - 19%
   • można jednak wpisać inne stawki, typowe przy CIT estońskim
 2. W ustawieniach globalnych wpisano roczny limit składek PPK na rok 2024.

 3. W przypadku, gdy występują jednocześnie:
  • oświadczenie o dochodach do 30 tys. zł (liczenie wypłat bez podatku)
  • oraz któreś ze zwolnień podatkowych (dla młodych, na 4 dzieci, na powrót lub dla seniora nie pobierającego emerytury)

  • program stosuje odpowiednie zwolnienie, a w razie jego zakończenia (np. przekroczenia limitu 85528 zł) zastosuje zwolnienie do kwoty 30 tys zł ponad limit
  • aby nie zmieniać wcześniejszych wyliczeń, program stosuje ten tryb jeśli parametr "Stosować zmianę v.12.1 - zwolnienie dla młodych lub podobne i oświadczenie "do 30 tysięcy" ma wartość "Stosować jedno po drugim"

 4. Zmieniono nazewnictwo dwóch trybów opodatkowania na umowie-zleceniu, a także w obliczeniach na rachunku lub liście płac:
   • Podatek "z działalności wykonywanej osobiście" - teraz ma określenie "z tytułu wykonania usług na podstawie umowy-zlecenia lub o dzieło"
   • Podatek "z tytułu udziału w organach stanowiących osób prawnych" - zmieniono na "z tytułu udziału w zarządzie, radzie nadzorczej lub podobnych.

    Zmiany te nie modyfikują wyliczeń. Służą one dostosowaniu nazewnictwa do brzmienia art. 13 Ustawy o PDOF, w którym "działalność wykonywana osobiście" obejmuje szereg różnych kategorii, w tym obie wymienione wyżej.
 5. Umożliwiono wysyłanie mailem ważnych informacji dla pracowników:
  • paski wynagrodzeń: w menu Listy płac pod przyciskiem F12 dostępna jest opcja "Wyślij paski wynagrodzeń e-mailem"
   - dane będą szyfrowane PESELem jeśli w parametrach lokalnych ustawimy opcję "Czy szyfrować pliki PDF pasków wynagrodzeń przy wysyłce mailem"

  • ZUS - IMIR: w menu ZUS - IMIR informacja roczna dla osoby pod przyciskiem F12 dodano opcje:
   - Drukuj wszystkie IMIR - sumy roczne
   - Drukuj wszystkie IMIR - sumy roczne do osobnych PDF
   - [drukowanie pełnych IMIR istniało już we wcześniejszych wersjach]
   - Wyślij wszystkie IMIR e-mailem
   - Wyślij wszystkie IMIR - sumy roczne e-mailem
   dane wysyłane mailem będą szyfrowane PESELem jeśli w parametrach lokalnych ustawimy opcję "Czy szyfrować pliki PDF IMIR przy wysyłce mailem"

  • Wysyłanie PIT-11 wraz z opcją szyfrowania PDF-ów było już dostępne we wcześniejszych wersjach

 6. "Wynagrodzenie zasadnicze równe płacy minimalnej": zmieniono ujmowanie tego składnika do średniej chorobowej.
   • Zaliczany jest on teraz do składników stałych, gdy poprzednio program ujmował go w składnikach zmiennych
   • Aby nie modyfikować wcześniejszych wyliczeń, program stosuje tę zmianę od miesiąca wskazanego parametrem "Stosować zmianę v.12.1
    - ujmować "zasadnicze równe płacy minimalnej" jako składnik stały do średniej chorobowej"

 7. Przy urlopie z powodu siły wyższej, z zachowaniem 50% wynagrodzenia:
   • program wylicza średnią ze składników zmiennych z bieżącego miesiąca (podobnie jak przy urlopie okolicznościowym) i bierze 50% tej średniej
   • wyliczenie kwoty 50% ze składników stałych nie zmieniło się
   • Aby nie modyfikować wcześniejszych wyliczeń, program stosuje tę zmianę od miesiąca wskazanego parametrem "Stosować zmianę v.12.1
    - przy zwolnieniu z powodu siły wyższej liczyć składniki zmienne z bieżącego miesiąca"

 8. Zaktualizowano dane słownikowe:
   • Tytuły ubezpieczeń ZUS: poprawiono opisy kilku pozycji bez zmiany kodów ubezpieczenia
   • Kody zawodów: dodano kilka pozycji
   • Lista urzędów skarbowych: zaktualizowano adresy niektórych urzędów

 9. Poprawiono drukowanie aneksu do umowy o pracę, jeśli zmieniał on "informacje dodatkowe" wymagane kodeksem pracy.
   • Zmiana ta nie wpływa na wyliczenia płac.

 10. Poprawiono drukowanie rachunku w przypadku, gdy występował aneks zmieniający stawkę za jednostkę.
   • Ta poprawka nie wpływa na liczenie wypłat.

 11. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza PIT-11(29) do najnowszej wersji schematu XSD.

FINKA-PŁACE WINDOWS 12.0.a | 14-02-2024

 1. Zaktualizowano adres serwera aktualizacji programów FINKA - do tej pory próba automatycznej aktualizacji mogła zwracać błąd połączenia.

FINKA-PŁACE WINDOWS 12.0 | 01-02-2024

 1. Wersja 12.0, jako pierwsza aktualizacja na rok 2024, pozwala na liczenie płac z datą wypłaty do końca roku 2024.

 2. W menu Ustawienia globalne wpisano współczynnik urlopowy na rok 2024 (wszystkie inne parametry dotyczące wypłat w roku 2024 były już wpisane we wcześniejszych wersjach).

 3. W menu Formularze - e-deklaracje usprawniono działanie programu, jeśli serwer MF poda status "102 - Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO". Program FINKA pozwala na ponowne wykonanie funkcji "Odbierz potwierdzenia".

 4. Lista firm - wprowadzono zmianę, aby w przypadku odświeżania listy program nie ulegał zamknięciu w przypadku wystąpienia uszkodzonej bazy danych.
© 2024 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl