Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PŁACE 8.1 | 17-01-2020

  1. Zrealizowano nowe wersje formularzy podatkowych PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-8C(10) oraz IFT-1(15).
  2. Zaktualizowano formularze ZUS-Z3, ZUS-Z3A i ZUS-Z3B według wzorów wprowadzonych przez ZUS
  3. Wobec objęcia coraz większej liczby firm obowiązkiem PPK zrealizowano kalkulator terminów PPK.
   • Po wywołaniu menu ZUS-Kalkulator terminów PPK program samoczynnie zlicza liczbę osób zgłoszonych do ZUS w różnych terminach i podaje obowiązujący termin zgłoszenia do PPK.
  4. Zmodyfikowano ujmowanie zasiłków ZUS w PIT-11(25). Zmiany wynikają z wydania objaśnień MF dotyczących wypełniania PIT-11 w przypadku, gdy firma wypłaca zasiłki ZUS. Szczegóły omawiamy w pomocy do programu, rozdz. 20.3.7 PIT-11

  FINKA-PŁACE WINDOWS 8.0 | 14-01-2020

  1. Wprowadzono indywidualny mikrorachunek podatkowy, używany przy wystawianiu przelewów podatkowych. Numer rachunku należy wprowadzić na ekranie danych firmy lub danych osoby - wspólnika.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.9.a | 10-01-2020

  1. Poprawiono pomyłkę w poprzedniej wersji programu przy generowaniu PIT-11(25).
   • Program sprawdzi samoczynnie, czy należy poprawić PIT lub utworzyć korektę i w razie potrzeby poda czytelny komunikat. Przy ponownym wyświetleniu PIT-11 dla wskazanej osoby Użytkownik otrzyma informację i może zmodyfikować PIT albo utworzyć jego korektę.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.9 | 09-01-2020

  1. Wprowadzono wersję PIT-11(25), obowiązujacą za rok 2019.
   • Ta wersja PIT zawiera zmiany związane ze zwolnieniem z podatku dla osób do 26 lat.
   • Modyfikacje są dość duże i nieoczywiste, wobec czego zachęcamy do zapoznania się z ich opisem zawartym w Pomocy do programu, rozdz. 20.3.7 PIT-11
  2. Poprawiono także błędy literowe w druku aneksu do umowy oraz świadectwa pracy.
   Inne modyfikacje związane z nowelizacjami zasad podatkowych na rok 2020 umieścimy w wersji 8.0, którą otrzymają Użytkownicy posiadający abonament aktualizacji na ten rok.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.8 | 19-12-2019

  1. Dostosowano program do systemu PPK (Pracowniczych Programów Kapitałowych), wprowadzając:
   • Zgłoszenia do PPK, oświadczenia o rezygnacji z PPK, a także deklaracje wysokości składek. Szczegóły znajdziemy w pomocy do programu, rozdz. 7.11 PPK - zgłoszenie lub rezygnacja oraz wysokość składek
   • Automatyczne wyliczanie składek PPK na listach płac i rachunkach oraz ujęcie ich w zestawieniach płacowych
   • Oraz zestawienia zgłoszeń i składek, wysyłane do systemu PPK i przez to do instytucji, z którą zawarto umowę o prowadzenie PPK. Opisano je w pomocy do programu, rozdz. 9.9 Lista zgłoszeń i składek PPK
  2. Wprowadzono zaświadczenie ZUS ERP-7 (do celów emerytalnych), zastępujące poprzednie ZUS-Rp7. Generuje się je i redaguje w menu ZUS - Zaświadczenia ERP-7
  3. Uwaga dotycząca PIT-11: W przypadku wypłat dla osób poniżej 26 lat obecna wersja PIT-11(24) nie zawiera pól wystarczających do prawidłowego wyliczenia rocznego PIT-36 dla tych osób. W związku z tym:
   • MF wprowadza je w PIT-11(25), obowiązującym od początku 2020r - tę wersję PIT zrealizujemy w kolejnym wydaniu FINKA-PŁACE.
   • Nie należy generować obecnego PIT-11 dla młodych osób i program podaje odpowiednie ostrzeżenie.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się