Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

  FINKA-FK WINDOWS 12.5.b | 12-11-2019

  1. Poprawiono działanie przycisku "Pokaż zapisy", który na ekranie generowania JPK służy do wyświetlenia zapisów z brakującym NIPem lub innymi problemami. W poprzedniej wersji zapisy mogły nie wyświetlić się, jednak nie było ryzyka wygenerowania nieprawidłowego JPK.

  FINKA-FK WINDOWS 12.5.a | 31.10.2019

  1. W skróconej ewidencji VAT na życzenie użytkownika można umieścić NIP kontrahenta obok jego nazwy. Warto dodać, że ewidencja skrócona służy w zasadzie celom roboczym, natomiast ewidencja w postaci pełnej zawiera wszystkie elementy wymagane Ustawą o VAT.
  2. W menu Plan kont nazwy kont syntetycznych zostały pogrubione dla polepszenia cztelności.
  3. Poprawiono import wyciągów bankowych w formacie mt940. Poprzednio w rzadkich przypadkach import mógł się nie udać, jednak nie było ryzyka zapisania nieprawidłowych danych.
  4. Po wygenerowaniu pliku JPK poprawiono procedurę jego zapisu na dysku. Problem występował jeśli w nazwie katalogu docelowego znalazła się spacja. Ani ten problem, ani żaden inny wykryty wcześniej nie powodował ryzyka zapisania nieprawidłowych danych.

  FINKA-FK WINDOWS 12.5 | 15.10.2019

  1. Zaliczki PIT wg stawki 17,75%. Stawkę 17% PIT wprowadzono od 01.10.2019, wobec czego za cały rok 2019 wylicza się podatek wg stawki 17,75%.
   Zgodnie z nowymi regulacjami program wylicza zaliczki z tytułu działalności lub najmu (PIT-36):
   • zaliczki płatne od 10.2019, czyli za mc 09, 10, 11 i 12 według stawki 17,75%,
   • to samo dotyczy zaliczek za III i IV kwartał 2019,
   • za wcześniejsze okresy stosuje się stawkę 18%,
   • wraz z nową stawką program bierze odpowiednio zmniejszoną kwotę ulgi podatkowej.

    Uwaga: Ponieważ przepis nie jest tu w pełni jednoznaczny, wprowadzono parametr "Formularze - Stawkę 17,75% za rok 2019 liczyć po raz pierwszy od...". Użytkownik może życzyć sobie stosowania nowej stawki od m-ca 09 lub 10.2019 bądź odpowiednio od III lub IV kwartału.
    Więcej informacji można znaleźć klikając nastepujący link.
  2. Wprowadzono szereg innych drobnych poprawek i ulepszeń, które podwyższają komfort korzystania z programu i zwiększają jego niezawodność. Ulepszenia dotyczą między innymi:
   • importu wyciągów bankowych - dodano import w formacie CSV z niektórych banków,
   • listy kont w menu Plan kont: dodano kryterium "Tylko konta syntetyczne i zwykłe" (wyświetla konta 3-cyfrowe oraz te spośród kont podrzędnych, które mają swoje własne analityki),
   • drukowania dokumentu księgowego: dodano opcję "F12 - Drukuj z podsumowaniem księgowań",
   • drukowania JPK: dodano możliwość wydrukowania JPK wygenerowanego w programie albo przeczytanego z dysku, w menu Przeglądanie i scalanie JPK dostępnym wraz z dodatkową licencją.
  • * Wersja 12.4 została pominięta z przyczyn technicznych.

  FINKA-FK WINDOWS 12.3.i | 26.09.2019

  1. Zmieniono procedurę generowania sprawozdań finansowych w postaci pliku XML w przypadku, gdy sprawozdanie zawiera rachunek przepływów finansowych. Problem występujący w poprzedniej wersji mógł powodować niemożność wysłania sprawozdania, jednak nie było ryzyka umieszczenia nieprawidłowych danych wewnątrz pliku XML.

  FINKA-FK WINDOWS 12.3.h | 10.09.2019

  1. Poprawiono pomyłkę z poprzedniej wersji 12.3.g, dotyczącą zapamiętania i druku bilansu. W tej wersji bilans za okres krótszy niż rok obrotowy mógł nie wydrukować się, natomiast nie było ryzyka nieprawidłowego wyliczenia wartości.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się