Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

FINKA-FK WINDOWS 17.3 | 05-06-2024

 1. Dodano możliwość zbiorczej wysyłki JPK oraz deklaracji z poziomu listy firm.
   • opcja jest dostępne w dodatkowym module MULTISENDER;
   • JPK i deklaracje tworzy się jak dotychczas w konkretnych firmach;
   • wysyłanie odbywa się jedynie za pomocą podpisu kwalifikowanego;
   • odbieranie UPO dla wysłanych dokumentów jest również z poziomu listy firm.

      Szczegóły w Pomocy do programu, rozdz. 3.13 oraz rozdz. 3.14.
 2. Poprawiono błąd w generowaniu JPK-VAT7K i JPK-VAT7M, występujący w szczególnym przypadku:
   • dla zapisów Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
   • jeżeli dotyczą środków transportu lub paliwa;
   • oraz przypadku gdy w zapisie wtórnym kwoty były inne niż dla zakupu.

    Do części ewidencyjnej JPK, do pozycji K_35 i K_36 program pobierał wartość z zapisu zakupu zamiast sprzedaży. Do części deklaracyjnej wartości były pobierane prawidłowo.

     Ponadto dla zapisów typu ZU i ZP posiadających tylko kwoty w stawce 0% lub zwolnionej poprawiono generowanie tagu o korekcie podstawy opodatkowania.
 3. Na ekranie sprawozdania finansowego w FK poprawiono pobieranie zysku brutto widocznego na pierwszej zakładce. Kwota ta pobierana jest teraz bezpośrednio z rachunku zysków i strat.

  Bez zmian pozostaje działanie zakładki „Dodatkowe informacje cz.II” – zysk brutto widniejący tam może być wpisywany ręcznie lub pobierany z rachunku zysków i start, zależnie od parametru „Sprawozdanie XML - Zysk brutto – pobierany z rachunku zysków i strat”.
  Ponadto poprawiono sumowanie pozycji na zakładce „Dodatkowe informacje cz.II” gdy pola do wprowadzania zysku brutto są edytowalne.

 4. W razie niespójności danych polegającej na istnieniu dekretacji księgowych bez nagłówka KG, „sprawdzenie wewnętrzne” dopisuje brakujący nagłówek i informuje użytkownika o konieczności weryfikacji danych.

 5. Poprawiono import dokumentów księgowych -> wewnętrzny tag ODDATY_ROZR, określający od jakiej daty ma być liczony termin płatności teraz jest prawidłowo interpretowany, np. od daty VAT, dokumentu itp.

 6. Poprawiono import opisu transakcji w wyciągach bankowych MT940 – w niektórych przypadkach mógł być niepotrzebnie skracany.

 7. Zaktualizowano elektroniczną wysyłkę deklaracji VIU-DO do najnowszego formatu.

 8. Zaktualizowano dane adresowe urzędu skarbowego w Grodzisku Mazowieckim.

 9. Zaktualizowano procedury zakładające bazę Main, nową firmę, tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych na serwerach linux. Dodano również nowy UDF faufile.so umożliwiające zapis i odczyt załączników w środowisku linux.

 10. Zaktualizowano treść umowy licencyjnej.

FINKA-FK WINDOWS 17.2.e | 30-04-2024

 1. Poprawiono pobieranie kursów EBC (w niektórych przypadkach wyświetlenie kursów powodowało błąd).

FINKA-FK WINDOWS 17.2.d | 30-04-2024

 1. Formularze PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28:
  • Zablokowano możliwość dodania załącznika PIT/B z ujemnymi kwotami przychodów.

 2. Poprawiono wydruk rocznego rozliczenia zdrowotnego -> "Tryb opodatkowania na rok" błędnie wskazywał na rok 2023.

FINKA-FK WINDOWS 17.2.c | 24-04-2024

 1. Formularz PIT-36 i PIT-36L:
  • w części E dodano pole umożliwiające wpisanie dodatkowych przychodów niepodlegających uldze z części D. Dzięki temu możliwe jest np. dodanie kwoty zwrotu składki zdrowotnej;
  • załącznik PIT/O - poprawiono wypełnianie pól P_48A i P_48B w e-deklaracji.

 2. Poprawiono zapamiętywanie załączników podczas importu danych z bufora -> w przypadku istnienia różnych rodzajów dokumentów w importowanym pliku, niektóre załączniki mogły zostać pominięte.

 3. Zaktualizowano wysyłkę formularza IFT-2 do nowej wersji schematu XML.

FINKA-FK WINDOWS 17.2.b | 28-03-2024

 1. Poprawiono wysyłkę elektroniczną formularza CIT-8 w przypadku wystąpienia więcej niż jednego załącznika CIT-D.
© 2024 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl