Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

FINKA-FK WINDOWS 16.6 | 18-10-2023

 1. W menu ZUS właściciela dodano punkt Rozrachunki z ZUS, zawierający listę zobowiązań właściciela lub wspólników wobec ZUS, przy czym:
  • w tym samym punkcie menu można wystawiać przelewy do ZUS;
  • lista aktualizuje się automatycznie według sporządzonych deklaracji DRA od początku roku 2023.

 2. Wprowadzono istotną zmianę w ewidencji członka grupy VAT (menu Ewidencja VAT - Ewidencja JPK-GV):
  • program porządkuje zapisy w tej ewidencji według daty sprzedaży, zamiast - jak poprzednio - według daty faktury;
  • data sprzedaży decyduje również o umieszczeniu pozycji w wysyłanym JPK-GV za dany miesiąc;
  • program przenumerowuje także wsteczne dane, od lipca 2023. Jeśli zmiana powoduje konieczność wysłania korekty JPK-GV, to Użytkownik otrzyma czytelny komunikat;
  • [Zmiana wynika z brzmienia załącznika do Dz.U. 727 r. 2023].

 3. Zaktualizowano stawki odsetek podatkowych i innych, związane z obniżeniem stóp NBP.

 4. W menu Wyszukiwanie zapisów VAT dodano znacznik informujący o załączniku dołączonym przez Użytkownika do danego zapisu.

 5. Podczas redagowania pozycji w ewidencji VAT poprawiono ustawianie znacznika "TP-kontrahent powiązany" po ponownym wyborze kontrahenta.

 6. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza CIT-8(30) do najnowszej wersji schematu XSD. Zmiana nie wpływa na poprawność wcześniej wysłanych formularzy.

 7. Zmieniono ograniczenie stosowania "małego ZUS plus", tj. ZUS od dochodu właściciela/wspólnika: wobec zmiany przepisów program pozwala na wyliczanie składek w tym trybie bez ograniczeń. Poprzednio okres był ograniczony do 36 miesięcy w ciągu 5 lat.

FINKA-FK WINDOWS 16.5.c | 25-09-2023

 1. Usunięto występowanie nieoczekiwanego błędu przy księgowaniu raportu kasowego w niektórych przypadkach.

FINKA-FK WINDOWS 16.5.b | 20-09-2023

 1. Poprawiono kodowanie znaków w plikach JPK.

 2. Poprawiono błąd związany z wychodzeniem z trybu pełnoekranowego w niektórych przypadkach.

 3. Poprawiono problem z usuwaniem dokumentów księgowych występujący w niektórych przypadkach.

FINKA-FK WINDOWS 16.5.a | 13-09-2023

 1. Poprawiono zapamiętywanie dokumentu księgowego zawierającego dekretacje z VAT.

FINKA-FK WINDOWS 16.5 | 12-09-2023

 1. Zaktualizowano stawki odsetek podatkowych i innych, związane z obniżeniem stóp NBP.

 2. Dokonano znacznego przyspieszenia wielu funkcji w programie. Różnice będą szczególnie odczuwalne podczas pracy zdalnej:
  • Uruchomienie programu;
  • Logowanie do firmy;
  • Zakładanie nowego roku/firmy, w tym z danymi przykładowymi;
  • Kopia i odtwarzanie danych;
  • Szybka i pełna aktualizacja;
  • Optymalizacja danych;
  • Odczyt parametrów lokalnych;
  • Edycja i zapamiętanie zapisów Ewidencji VAT;
  • Zmieniono odświeżanie list po modyfikacji / usunięciu zapisu – teraz okna w tle odświeżają się dopiero w momencie ich aktywacji.

 3. Bilanse i Rachunki Zysków i Strat
  • Uzupełniono definicje Bilansów i RZiS podczas zakładania nowego roku/firmy;
  • Zmieniono działanie pól sumowanych w bilansie i rachunku dla firmy małej - zmiana występuje gdy rok obrotowy zaczyna się w 2024 roku lub później.

 4. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza CIT-8(32) do najnowszej wersji schematu XSD.

 5. Wprowadzono kosmetyczne zmiany w kreatorze podczas zakładania nowej firmy / roku.

 6. Dodano możliwość podpisywania danymi autoryzującymi formularze VAT-UE oraz VAT-12.

 7. Formularze (wszystkie) -> Złagodzono warunek sprawdzający czy można edytować /usuwać wysłany formularz. Obecnie formularze ze statusem 400 są możliwe do edycji / usunięcia.

 8. Import Wyciągów Bankowych - zabezpieczono import z plików csv z mała ilością rekordów.

 9. JPK-VAT: Dopuszczono stosowanie w danych firmy zagranicznych znaków diakrytycznych – obecnie są prawidłowo ujmowane w generowanym pliku XML.

 10. W menu "ZUS właściciela -> Nieobecności właścicieli, wspólników" dodano nowe kody nieobecności:
  • 337 - urlop macierzyński w przypadku dziecka z zaświadczeniem o niepełnosprawności powstałej przy porodzie lub w okresie prenatalnym;
  • 338 - urlop macierzyński w części przysługującej jednemu z rodziców (do 9 tygodni), Kodeks Pracy art. 182(1a) p.4 lub 183 p.5;

   Uwaga: w obecnej wersji "Płatnika" te kody nie są jeszcze obsługiwane pomimo ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Zalecamy więc rozpoczęcie używania, gdy ukaże się aktualizacja programu "Płatnik".

 11. Dodano nowe tytuły ubezpieczenia ZUS i zmieniono opisy niektórych z nich, zgodnie z nowymi regulacjami. Zmiany nie dotyczą kodów ubezpieczeń osób prowadzących działalność.

 12. Wprowadzono szereg innych drobnych poprawek i usprawnień programu.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl