Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

FINKA-FK WINDOWS 13.3 | 02-07-2020

 1. Umożliwiono podpisywanie JPK profilem zaufanym, zachowując także opcję korzystania z podpisu kwalifikowanego. Podpis profilem zaufanym będzie miał szczególne znaczenie od października 2020, gdy wejdzie w życie JPK zintegrowany z deklaracją. Dokładniejsze informacje zamieściliśmy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.2.
 2. Wprowadzono wersję formularza CIT-8 (29). Program wywołuje tę wersję dla roku obrotowego kończącego się w maju 2020 lub później, zaś przy wcześniejszych okresach wybierana jest wersja CIT-8(28).
 3. Wprowadzono punkt menu Formularze - Zmniejszenie kosztów i przychodów do rozliczenia rocznego [od 2020].
  • Potrzebny jest on na koniec roku obrotowego, jeśli występują transakcje zakupu lub sprzedaży przeterminowane ponad 90 dni.
  • W tym punkcie program pobiera dane z listy zmniejszeń lub zwiększeń miesięczych bądź kwartalnych:
   - w roku 2020 pobiera tylko zmniejszenia, jeśli nie mają późniejszych zapłat,
   - zaś w następnych latach będzie pobierał także zwiększenia do tych pozycji, które widnieją w zmniejszeniach rocznych lat poprzednich.
  • Pozycje wyliczone w tym menu będą zostaną zapamiętane po wciśnięciu F5-Zapisz.
  • Pozycje te można pobrać do formularza CIT-WZ, który jest załącznikiem do CIT-8(29). Dopiero po takim pobraniu będą skuteczne przy wyliczaniu rocznego podatku.
  • Rozliczeniem zmniejszeń na koniec roku rządzą nieco inne reguły niż ich wyliczeniami do zaliczek podatkowych; dokładniejszy opis znajdziemy w Pomocy do programu, rozdz. 20.7.2.
 4. Zmodyfikowano wyliczenia zaliczek podatkowych PIT i CIT. Zmiany dotyczą sytuacji, gdy występują zmniejszenia przychodów lub kosztów z powodu przeterminowania zapłaty ponad 90 dni, omówionych w Pomocy do programu, rozdz. 20.7.1.
  • Obecnie program pobiera do zaliczek zmniejszenia i zwiększenia wyliczone w menu
   - Formularze - Obowiązkowe zmniejszenie kosztów [od 2020] oraz
   - Formularze - Opcjonalne zmniejszenie przychodów [od 2020]
  • Wobec tego nie jest zalecane odrębne księgowanie tych zmniejszeń ani zwiększeń, by nie dublować ich przy zaliczkach podatkowych. Program informuje o tym w komunikacie w tych punktach menu.
 5. Wobec nowego uregulowania w "Tarczy antykryzysowej 4.0" dostosowano mechanizm zmniejszeń przychodów w razie braku zapłaty.
  • Standardowo program wylicza zmniejszenie przychodów po przekroczeniu terminu płatności o 90 dni
  • Jeśli firma odczuwa negatywne skutki epidemii, może stosować termin 30 dni w roku 2020
  • Użytkownik może włączyć stosowanie terminu 30 dni w wybranym okresie w menu:
   Parametry lokalne - Formularze - Zmniejszanie przychodów po 30 dniach przeterminowania - Tak/Nie

FINKA-FK WINDOWS 13.2.e | 29-05-2020

 1. Poprawiono wysyłkę elektroniczną formularza CIT-8 (28) przy nierównym roku obrotowym kończącym się w roku 2020.
  • Poprzednia wersja programu nie powodowała wysłania nieprawidłowych danych.

FINKA-FK WINDOWS 13.2.d | 27-05-2020

 1. Przywrócono funkcję wysyłania CIT-8(28) za rok 2019.
  • W poprzedniej wersji 13.2.c wysłanie elektroniczne mogło się nie udać, jednak nie było ryzyka wysłania nieprawidłowych danych.

FINKA-FK WINDOWS 13.2.c | 25-05-2020

 1. Poprawiono problem, który mógł wystąpić w ujęciu zapisów ewidencji VAT do deklaracji VAT i JPK, w przypadku jednoczesnej pracy na różnych wersjach programu.
  • Jeśli problem wystąpi, komunikat będzie zawierał listę deklaracji / JPK wymagających ponownego wygenerowania.
 2. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego CIT-8(28) do najnowszej wersji schematu XML.

FINKA-FK WINDOWS 13.2.b | 13-05-2020

 1. Poprawiono procedurę importu ze starszej wersji bufora.
  • Nie przenosiły się poprawnie informacje dotyczące zapisów zakupów VAT: Pola "Czy zakup środka trwałego" oraz "Dotyczy sprzedaży".
  • Aktualizacja naprawia także niepoprawne zapisy zaimportowane wcześniej.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się