Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

  FINKA-FK WINDOWS 14.6 | 13-10-2021

  1. Zrealizowano ewidencję sprzedaży związaną z procedurą unijną VAT-OSS (e-commerce)
   • Dotyczy ona sprzedaży towarów i usług dla osób prywatnych w innych krajach UE, jeśli podatnik zgłosił się do rozliczania według procedury VAT-OSS
   • Szereg dokładniejszych informacji znajdziemy w Pomocy do programu, rozdz. 5.3.7
   • Wobec bardzo późnego ogłoszenia wzoru deklaracji, deklarację kwartalną związaną z procedurą VAT-OSS zrealizujemy w kolejnej wersji programu. Program utworzy deklarację automatycznie według ewidencji, którą można wprowadzać od tej wersji.
   2. Wprowadzono drobne poprawki do programu:
   • W menu "Przeglądanie i scalanie JPK" poprawiono działanie przycisków "Sprawdź zgodność deklaracji z ewidencją" i "Wylicz deklarację wg ewidencji".
    • poprawiono wyliczenie pozycji informacyjnych 68 i 69, które nie wpływają na wartości rozliczenia VAT.
   • Poprawiono drukowanie numeru kwartału w deklaracji VAT.
    • poprzednio ten numer mógł wydrukować się nieczytelnie, co nie wpływało na poprawność deklaracji zawartej w JPK wysyłanym do Urzędu Skarbowego.

  FINKA-FK WINDOWS 14.5 | 20-09-2021

  1. Rozbudowano program o dokumenty i rozrachunki dewizowe zależne od licencji DEWIZY:
   • Rozszerzono listy dokumentów, wyszukiwanie zapisów VAT oraz zestawienia o kolumny dewizowe
   • Dodano możliwość definiowania kasy / konta bankowego jako dewizowego. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 11.1
   • Dodano możliwość wprowadzania zapisów w dewizach w kasach i kontach bankowych
   • Rozszerzono listy raportów kasowych o kolumny dewizowe.
  2. Import/Export dokumentów
   • Zaktualizowano procedurę importu dokumentów zakupu i sprzedaży. Obecnie można wpisać konta księgowe zarówno po stronie programu FK, podczas importowania, jak i można je umieścić w przesyłanym buforze z danymi. Dotyczy to kont dla kwot brutto, netto, VAT, a także kont VAT nieodliczanego oraz kont NKUP. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 4.3.1
   • Zaktualizowano export/import bufora uwzględniając wartości dewizowe dokumentów.
  3. Import wyciągów bankowych
   • Dodano możliwość importowania wyciągów split payment.
   • Zabezpieczono wyjątki powodujące błędy importu w wyciągach pochodzących z banku Santander.
  4. Do komunikatów o błędach w programie dodano nazwę pliku bazy danych, na której ten błąd wystąpił.

  FINKA-FK WINDOWS 14.4.e | 23-08-2021

  1. Przywrócono znacznik „Metoda podzielonej płatności” na ekranie zakupu VAT.
  2. Na zestawieniu Zobowiązania do przelewów Split payment dodano kryterium: „Tylko zobowiązania split payment” .

  FINKA-FK WINDOWS 14.4.d | 16-08-2021

  1. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza CIT-8 do najnowszej wersji schematu XSD.
  2. Ewidencja VAT – Usunięto błędny komunikat o niestosowaniu oznaczeń GTU dla dokumentów sprzedaży VAT typu FP oraz uzupełniono generowanie JPK-VAT7 o kody GTU dla tych dokumentów

  FINKA-FK WINDOWS 14.4.c | 03-08-2021

  1. Usunięto błąd uniemożliwiający połączenie z bazą Main, występujący przy określonej konfiguracji połączenia dla wersji wielostanowiskowych.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl