Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

  FINKA-FK WINDOWS 14.4.a | 14-07-2021

  1. Dostosowano oznaczenia JPK do aktualnych przepisów obowiązujących od 01.07.2021.
  2. Poprawiono pobieranie wartości pola „Metoda kasowa” dla nowych dokumentów handlowych.
  3. Poprawiono sporadyczny błąd występujący podczas księgowania na konta rozrachunkowe, posiadające należności dewizowe do rozliczenia. Dotyczyło to zapisów z bardzo długimi opisami transakcji.

  FINKA-FK WINDOWS 14.4 | 06-07-2021

  1. Na panelu startowym dodano przycisk „Wsparcie zdalne” wywołujący program AnyDesk umożliwiający udzielenie pomocy przez pracownika TIK-SOFT.
  2. Wprowadzono sprawdzanie licencji w trybie online. Więcej informacji (Rejestracja licencji w pomocy programu).
  3. Wprowadzono zmiany dotyczące formularzy:
   • Dodano nowy załącznik CIT/KW do formularza CIT-8 (30)
   • Poprawiono wydruk CIT-8 (30) (Numer wersji w stopce na stronie 3)
   • Naprawiono wczytywanie pól nieedycyjnych w formularzach PIT 36/PIT36L gdy dokument został wysłany na serwer produkcyjny MF
   • poprawiono pobieranie zaliczek miesięcznych /kwartalnych do korekty deklaracji PIT 36/PIT36L jeżeli były wygenerowane i miesięczne i kwartalne; program pobieral miesięczne mimo że do pierwotnej deklaracji były pobrane kwartalne
   • W ewidencji zapisów do VAT8/VAT9M wprowadzono stawkę ZW oraz umożliwiono zapamiętanie zapisu z zerową kwotą VAT.
  4. Zmiany dotyczące JPK:
   • Poprawiono błąd przy generowaniu JPK w przypadku gdy numer dokumentu zawierał znak niealfabetyczny
   • poprawiono błąd przy generowaniu korekty ewidencji JPK (bez deklaracji) polegajacy na niepotrzebnym przepisywaniu kwot między pozycjami VAT do zwrotu a VAT do przeniesienia
   • Dodano parametr umożliwiający drukowanie lub nie stron pomocniczych przy JPK-VAT.
   • Umożliwiono drukowanie deklaracji z JPK pochodzącego z procesu scalania.
  5. Na życzenie Uzytkowików wprowadzono kolejne zmiany w ewidencji VAT:
   • Zwiększono długość pola” Nr dokumentu” przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 60 znaków.
   • Zwiększono długość opisu zdarzenia gospodarczego przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 100 znaków.
   • Przy zakupie VAT dla opcji „Zapłacono” gdzie daty były mniejsze niż bieżąca poprawiono wyświetlanie dat.
   • Umożliwiono zapis w ewidencji Vat marża z ceną sprzedaży mniejszą niż cena nabycia.
  6. Wprowadzono rozszerzenia w pliku buforowym pozwalającym na wymianę danych:
   • między programami Finka
   • lub pobieranie danych z innych aplikacji do programów księgowych Finka
   • szczegóły opisane są na stronie Finka.pl / Strefa użytkownika / Instrukcje / Struktura bufora eksportowego (XML) z programów FINKA
  7. Poprawiono kilka innych punktów w programie:
   • Pobieranie okresu przy imporcie wyciągu bankowego z Mbank
   • Pobieranie stanu otwarcia konta bankowego z poprzedniego roku
   • W zestawieniu zmian w kapitale dodano dodatkowy warunek przy zapisie, dotyczący długości pól opisowych (dozwolone od 2 do 256 znaków).

  FINKA-FK WINDOWS 14.3.b | 04-05-2021

  1. W zestawieniu należności i zobowiązań opcjonalnie dodano NIP kontrahenta. Opcja ta jest dostępna za dodatkową licencją.

  FINKA-FK WINDOWS 14.3.a | 20-04-2021

  1. Wprowadzono nowy wzór F-01 na rok 2021.

  FINKA-FK WINDOWS 14.3 | 15-04-2021

  1. Wprowadzono wersję formularza CIT-8 (30).
   Program generuje tę wersję dla roku obrotowego kończącego się w maju 2020 lub później. Obecna wersja nadpisuje formularz w wersji 29 za ten sam okres.
  2. Poprawiono wydruk kwot na załączniku PIT/B do deklaracji rocznych PIT-36 i PIT-36L.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl