Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

  FINKA-FK WINDOWS 13.6.a | 25-11-2020

  1. Poprawiono zapamiętywanie typu dokumentu podczas księgowania z VAT.
  2. Odblokowano do edycji pole E-mail na ekranie JPK-VAT.
  3. Na liście firm, podczas odświeżania listy uszkodzone oraz zamknięte bazy danych nie powodują już błędu. Jeśli taki błąd wystąpił wcześniej i nie można wejść do danych firmy, to należy:
   • Wywołać "Odświeżenie listy firm"
   • Dane firmy, w której wystąpił ten problem, zostaną oznaczone jako "Uszkodzone"
   • Następnie należy wywołać "Optymalizację bazy" [nie mylić z "Aktualizacją"]
  4. W związku z problemem opisanym wyżej: do punktów menu "Kopia danych" oraz "Optymalizacja baz danych" dodano na stałe nową funkcjonalność naprawy zamkniętych baz danych.

  FINKA-FK WINDOWS 13.6 | 17-11-2020

  1. Wprowadzono deklarację VAT-8 i rozszerzono funkcjonalność formularza VAT-9M:
   • Deklaracje VAT-8 i VAT-9M dotyczą podatników zwolnionych z VAT, którzy jednak powinni zapłacić VAT z tytułu dokonanych nabyć wspólnotowych (WNT), importu usług itp.
   • W menu Ewidencja zapisów dodano punkt Ewidencja zapisów do VAT8/VAT9M. Można wpisać tam dane dotyczące dokonanych zakupów w trybie WNT, importu usług itp, pozwalające na automatyczne wygenerowanie deklaracji VAT-8 lub VAT-9M. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 5.3.6
   • Użytkownik może sporządzić deklarację VAT-8 lub VAT-9M w menu Formularze -> VAT . Program pobiera dane do formularzy według ewidencji. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 20.4.5
   • Utworzone deklaracje można wysłać elektronicznie w menu Formularze -> e-deklaracje.
  2. Faktury do paragonu (oznaczenie FP).
   • Ponieważ "faktury do paragonu" (oznaczenie FP) wchodzą do ewidencji i do JPK, lecz nie liczą się do sumy ewidencji ani JPK, wprowadzono nowe zestawienie w menu Zestawienia -> VAT -> Ewidencja sprzedaży - faktury do paragonu. Można tam znaleźć wszystkie faktury zarejestrowane w tym trybie wraz z podsumowaniem.
   • Faktura do paragonu domyślnie nie jest wpisywana do KPR/Ryczałtu
  3. Kontrahenci powiązani. W nowym JPK należy oznaczać "transakcje z kontrahentem powiązanym" ("TP") niezależnie od wartości tych transakcji. W związku z tym:
   • na ekranie danych kontrahenta umieściliśmy znacznik "Kontrahent powiązany (dane do JPK)"
   • zapisy sprzedaży związane z takim kontrahentem automatycznie otrzymują znacznik 'TP'
   • dokładniejsze informacje o kontrahentach powiązanych zamieściliśmy na stronie FINKA.PL
  4. Wprowadzono szereg modyfikacji związanych z nowym JPK-VAT7 (JPK z deklaracją od 10.2020):
   • jeśli numer NIP kontrahenta jest poprzedzony 2-literowym kodem kraju, to program umieści w JPK informację "Kod kraju nadania NIP". Poprawiono procedurę generowania tej informacji, w szczególności gdy NIP nie występował i Użytkownik polecił wpisanie słowa "brak".
   • W druku deklaracji VAT zawartej wewnątrz JPK poprawiono druk zaznaczeń poz. 55 i 59. W poprzedniej wersji pole te mogły nie zaznaczyć się na wydruku, lecz wysyłanie ich do JPK było prawidłowe.
   • poprawiono drukowanie UPO do nowego JPK
   • przy generowaniu JPK pomija się pozycje zakupów, które nie mają wartości wpisywanych do JPK. W szczególności pomija się pozycje, w których użytkownik wypełnił jedynie pola "nie podlega" lub "bez odliczeń"
   • poprawiono generowanie współczynnika odliczenia VAT w programie FINKA-FK, przy nieokrągłym roku obrotowym. Współczynnik jest istotny jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona z VAT.
   • przy rejestracji zapisów korekt odliczeń VAT (rodzaje KS, KI, KN, PN) program przyjmuje "tryb odliczenia: pełny", gdyż współczynnik i prewspółczynnik odliczenia nie dotyczy takich zapisów
  5. Dane do IFT-2:
   • Jeśli import usług podlega podatkowi dochodowemu w kraju (IFT-2), w ewidencji VAT na zakładce Inne Użytkownik może wybrać:
    - podstawa opodatkowania równa kwocie netto zakupu (np. 10% od kwoty 1000 zł = 100 zł)
    - podstawa opodatkowania równa kwocie netto powiększonej o podatek (tj. wartość taka, by po odjęciu podatku wyszła dokładnie wartość netto zakupu)
  6. Podczas wpisywania danych osoby program wypełnia datę urodzenia według numeru PESEL.
  7. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • dodano pola związane ze zmianami w IFT-2
   • poprawiono wypełnianie znacznika "VAT-UE trójstronny" przy eksporcie faktury ·
   • dodano znacznik "Call off stock"
   • Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL
  8. Ponadto w programie FINKA-FK:
   • Przy generowaniu sprawozdania finansowego w postaci XML: program daje ostrzeżenie, jeśli nie wpisano numeru KRS dla firmy innej niż osoba fizyczna.
   • ulepszono wydruk planu kont: konta syntetyczne zą automatycznie pogrubione
   • poprawiono procedurę sprawdzenia wewnętrznego - dotyczy to przypadków, gdy w księgowaniu dewizowym po obu stronach były dwa konta rozrachunkowe

  FINKA-FK WINDOWS 13.5.c | 04-11-2020

  1. Poprawiono weryfikację NIP na oknie JPK-VAT7 [w poprzedniej wersji weryfikacja odbywała się bezwzględnie przez Vies, a nie MF]

  FINKA-FK WINDOWS 13.5.b | 19-10-2020

  1. W module "przeglądania i scalania JPK" można teraz połączyć plik, który nie zawiera sprzedaży bądź zakupu z innym plikiem JPK zawierającym te dane [poprzednia wersja mogła składać tylko dwie niepuste ewidencje]
  2. Wprowadzono drobne poprawki:
   • Poprawiono zapamiętywanie zmodyfikowanego JPK w starej wersji JPK-VAT(3), w menu JPK -> Przeglądanie i scalanie JPK - poprzednie wersje. [W wersji 13.5 zapamiętanie mogło się nie udać, jednak nie było ryzyka zapisania nieprawidłowych danych]
   • W menu Ewidencja VAT -> Korekty obowiązkowe:
    - poprawiono otwieranie tego menu, jeśli Użytkownik nie otworzył wcześniej menu Ewidencja VAT -> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT i nie zapamiętał wartości współczynnika i prewspółcznnika
    - wciśnięcie przycisku "Zapisz w ewidencji VAT" oznacza przepisanie korekt do ewidencji tak, by trafiły potem do JPK i do zawartej w nim deklaracji. Poprzednia wersja przepisywała je, nie usuwając jednak poprzednio przeniesionych pozycji.

  FINKA-FK WINDOWS 13.5.a | 16.10.2020

  1. Poprawiono wyszukiwanie zapisów ewidencji VAT - wybranie zakupów w kryterium powodowało błąd;
  2. Poprawiono edycję schematów księgowych - podczas edycji mogła zostać utracona referencja do zapisu VAT.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się