Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

  FINKA-FK WINDOWS 14.0.b | 17-02-2021

  1. W formularzu CIT-8 poprawiono komunikat dotyczący zaokrąglenia i wyliczenia poz. 115 i 131.
   • W poprzedniej wersji komunikat mógł ukazać się niepotrzebnie, natomiast nie było ryzyka braku komunikatu, jeśli rzeczywiście był uzasadniony.
  2. Dokonano drobnych poprawek dotyczących drukowania sprawozdań finansowych, m.in.:
   • drukowania daty sporządzenia sprawozdania
   • drukowania osobnych pozycji dla metody ustalania wyniku finansowego i metody sporządzania sprawozdania
    - w poprzedniej wersji te dwie pozycje były scalane na wydruku sprawozdania np. dla jednostek małych

  FINKA-FK WINDOWS 14.0.a | 01-02-2021

  1. W formularzu CIT-8 poprawiono wyliczanie podstawy opodatkowania w szczególnym przypadku.
   • jeśli występują zmniejszenia lub zwiększenia z powodu przeterminowanych należności lub zobowiązań, to program odpowiednio ujmuje je w podstawie opodatkowania w CIT-8, na podstawie załącznika CIT-WZ
   • Ponieważ problem jest istotny, program sprawdzi, czy wystąpił on w CIT-8 zredagowanym w poprzedniej wersji FK i wyświetli odpowiednie komunikaty.
  2. Wprowadzono drobną poprawkę do pobierania stanu otwarcia kont (B.O.) z poprzedniego roku
   • W poprzedniej wersji program mógł przenieść część kont według salda zamiast według transakcji
   • Jeśli problem wystąpił, program wyświetli komunikat z zaleceniem ponownego pobrania B.O.

  FINKA-FK WINDOWS 14.0 | 29-01-2021

  1. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2021.
  2. Ulepszono procedurę pobierania stanu kont z poprzedniego roku (pobieranie B.O.).
   • W razie problemów z przeniesieniem niektórych kont program przenosi pozostałe konta, zaś dane konto może pominąć lub przenieść saldem
   • Jeśli problem wystąpi, program wyświetli komunikat, który można też znaleźć później w menu Administracja - Lista komunikatów
   • Przeniesiony dokument B.O. można później modyfikować lub przenieść stan kont ponownie.
  3. Istniejącą wcześniej procedurę wyliczania różnic kursowych na dzień bilansowy uzupełniono o automatyczne wyksięgowanie różnic kursowych z poprzedniego roku
   • Wyksięgowanie różnic wywołuje się w nowym roku, w menu Księgowanie - Wyksięgowanie różnic kurs. z poprz. roku
   • Użytkownik może wybrać samoczynne utworzenie dekretacji
    - z kwotami ujemnymi, z kontami takimi samymi jak w dokumencie różnic w poprzednim roku
    - lub z kwotami dodatnimi, z kontami po przeciwnych stronach niż w poprzednim roku
   • Po zapamiętaniu wyksięgowania staje się ono normalnym dokumentem księgowym, który można jeszcze modyfikować lub usunąć i wygenerować ponownie.
  4. Dodano możliwość podpisywania e-deklaracji danymi autoryzującymi - kwotą przychodu.
   • Tryb ten dotyczy deklaracji wysyłanych w przypadku firmy jednoosobowej
  5. Zaktualizowano dane adresowe Urzędów Skarbowych.
  6. Na potrzeby deklaracji VAT-UE dodano do listy państw unijnych Irlandię Północną (kod XI).
   • Kod XI dotyczy jedynie transakcji towarowych (WNT i WDT) w okresie przejściowym, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
  7. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza VAT-UE do najnowszej wersji schematu XSD.
  8. . W formularzu zaliczki na PDOF uporządkowano numerację pól na ekranie i wydruku.

  FINKA-FK WINDOWS 13.7.a | 12-01-2021

  1. Usunięto błąd występujący podczas zakładania nowego roku z jednoczesnym pobraniem parametrów programu z roku poprzedniego.

  FINKA-FK WINDOWS 13.7 | 18-12-2020

  1. Wprowadzono udogodnienia podczas księgowania:
   • Dodano podsumowanie obrotów na kontach dewizowych
   • Po wybraniu konta dewizowego w polu „Dotyczy konta” należy jeszcze wybrać rodzaj waluty do podsumowania
   • Podsumowanie dekretacji w PLN dla danego konta dewizowego również będzie wyświetlone na ekranie, jak dotychczas
   • Uzupełniono kwotę do dekretacji na zakładce Księgowanie dla Zakupu VAT typu ZT.
  2. Zaktualizowano wysyłkę formularzy podatkowych (PIT):
   • Dodano nową wersję formularza PIT-11(26) – dotyczy FK z licencją dla kół łowieckich
   • Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza PIT-8C do najnowszej wersji schematu XML
  3. Wprowadzono drobne usprawnienia do generowania i przeglądania JPK-VAT7:
   • Skorygowano działanie pól wyboru P.54 - P.58 w deklaracji i związane z nimi komunikaty
   • Dodano komunikat ostrzegawczy o niealfabetycznych znakach w email
   • Podczas generowania JPK-VAT7 dla dokumentów zakupu typu RR, w przypadku braku nr NIP, pobierany jest teraz PESEL
   • Usunięto drobne błędy interfejsowe na zakładce Potwierdzenia, dotyczące wydruku, kolejności pozycji na liście oraz widoczność kolumn kwotowych
   • Podczas weryfikacji NIP dodano ostrzegawczy komunikat jeśli na liście pojawi się jakikolwiek wynik inny niż "CZYNNY/AKTYWNY"
   • Umożliwiono wydruk listy weryfikacji ograniczony do rekordów ze statusem "nieczynny" i "niezweryfikowany"
   • Dodano funkcję „Weryfikacja statusu” na liście JPK, umożliwiającą sprawdzenie/pobranie statusu wysłanego pliku JPK.
  4. Wprowadzono niewielkie zmiany w ewidencji VAT:
   • Poprawiono wyświetlanie kwot podczas edycji zapisu ZT - zakup do sprzedaży w trybie VAT marża
   • Na ekranie ewidencji dla zapisów „T-sprzedaż VAT marża” dodano pole z rodzajem marży
   • Odpowiednio do wybranego rodzaju marży program zaznacza automatycznie pozycje na zakładce „Dane do JPK”
   • Uzupełniono kolumnę „Opcje” na liście zakupów VAT o „IMP-import” dla transakcji I-import towarów oraz N-import wg art. 33a
  5. Poprawiono export zestawienia należności do formatu XLS - wyeliminowano błędną interpretację pustej daty terminu płatności
  6. Zmiany w module Homebanking
   • dodano możliwość filtrowania przelewów na liście (niewysłane/wysłane)
   • dodano możliwość wyboru kodowania wysyłanego pliku (ANSI / UTF8)
  7. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • Dodano pole związane ze zmianami w ewidencji VAT dot. rodzaju marży
   • Podczas importu zakupów VAT data otrzymania pobierana jest poprawna data
   • Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się