Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

  FINKA-FK WINDOWS 13.1 | 21-01-2020

  1. Wprowadzono nową wersję formularza CIT-8(28) wraz z załącznikami CIT-8/O(15), CIT-D(7), CIT-BR(6), CIT-MIT(3), CIT-8S(3), CIT-8SP(3).
   • Do nowego wzoru CIT-8 dodano także inne załączniki: CIT-PM, CIT-IP, CIT-WW i CIT-NZI. Z uwagi na bardzo rzadkie ich występowanie obecnej wersji FINKA-FK nie wyposażono we wzory tych formularzy. W razie potrzeby można je wysłać ze strony MF.
  2. Wprowadzono nową wersję formularza IFT-2/IFT-2R(9).
   • Program FINKA pobierze do IFT-2 wartości wpisane w rejestrze zakupu VAT dot. importu usług, o ile Użytkownik zaznaczy w tych zapisach odpowiednie opcje. Dokładniejsze informacje zamieszczamy w Pomocy do programu, rozdz. 20.2.3 IFT-2.
  3. Zrealizowano wprowadzone od 01.01.2020:
   • obowiązkowe zmniejszenia kosztów uzyskania (czyli zwiększenie podatku) w razie przeterminowania zapłaty ponad 90 dni
   • opcjonalne zmniejszenia przychodów (czyli zmniejszenie podatku) jeśli odbiorca zalega z płatnością ponad 90 dni. Funkcje te znajdziemy w menu Formularze - Obowiązkowe zmniejszenie kosztów [od 2020] oraz Formularze - Opcjonalne zmniejszenie przychodów [od 2020]. Więcej informacji zamieszczamy w Pomocy do programu, rozdz. 5.6 Zmniejszania kosztów lub przychodów w razie przeterminowania.

  FINKA-FK WINDOWS 13.0 | 14-01-2020

  1. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2020
  2. Wprowadzono indywidualny mikrorachunek podatkowy, używany przy wystawianiu przelewów podatkowych. Numer rachunku należy wprowadzić na ekranie danych firmy lub danych osoby - wspólnika.

  FINKA-FK WINDOWS 12.7 | 13-01-2020

  1. Wprowadzono wersję PIT-11(25), obowiązujacą za rok 2019.
   • Ta wersja PIT zawiera zmiany związane ze zwolnieniem z podatku dla osób do 26 lat.
   • Modyfikacje są dość duże i nieoczywiste, wobec czego zachęcamy do zapoznania się z ich opisem zawartym w Pomocy do programu, rozdz. 20.3.7 PIT-11

  FINKA-FK WINDOWS 12.6.b | 13-12-2019

  1. Poprawiono błąd pojawiający się podczas eksportu danych do innych programów Finka.

  FINKA-FK WINDOWS 12.6.a | 10-12-2019

  1. Poprawiono wysyłanie przelewów poprzez HomeBanking z poziomu menu kontekstowego w punkcie Finanse -> Konto.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się