Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

FINKA-KPR WINDOWS 11.3 | 03-07-2020

 1. Umożliwiono podpisywanie JPK profilem zaufanym, zachowując także opcję korzystania z podpisu kwalifikowanego. Podpis profilem zaufanym będzie miał szczególne znaczenie od października 2020, gdy wejdzie w życie JPK zintegrowany z deklaracją. Dokładniejsze informacje zamieściliśmy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.2.
 2. Wprowadzono punkt menu Formularze - Zmniejszenie kosztów i przychodów do rozliczenia rocznego [od 2020].
  • Potrzebny jest on na koniec roku, jeśli występują transakcje zakupu lub sprzedaży przeterminowane ponad 90 dni.
  • W tym punkcie program pobiera dane z listy zmniejszeń lub zwiększeń miesięczych bądź kwartalnych:
   - w roku 2020 pobiera tylko zmniejszenia, jeśli nie mają późniejszych zapłat,
   - zaś w następnych latach będzie pobierał także zwiększenia do tych pozycji, które widnieją w zmniejszeniach rocznych lat poprzednich.
  • Pozycje wyliczone w tym menu będą skuteczne (zostaną zapamiętane) po wciśnięciu F5-Zapisz.
  • Wartości te umieszczane są automatycznie w wyliczeniu rocznych sum KPR, w menu Zestawienia - KPR - Zestawienie dochodów wg KPR.
  • Rozliczeniem zmniejszeń na koniec roku rządzą nieco inne reguły niż ich wyliczeniami do zaliczek podatkowych; dokładniejszy opis znajdziemy w Pomocy do programu, rozdz. 20.7.2.
 3. Zmodyfikowano wyliczenia zaliczek podatkowych PIT. Zmiany dotyczą sytuacji, gdy występują zmniejszenia przychodów lub kosztów z powodu przeterminowania zapłaty ponad 90 dni, omówionych w Pomocy do programu, rozdz. 20.7.1.
  • Obecnie program pobiera do zaliczek zmniejszenia i zwiększenia wyliczone w menu
   - Formularze - Obowiązkowe zmniejszenie kosztów [od 2020] oraz
   - Formularze - Opcjonalne zmniejszenie przychodów [od 2020]
 4. Wobec tego nie jest zalecane odrębne księgowanie tych zmniejszeń ani zwiększeń, by nie dublować ich przy zaliczkach podatkowych. Program informuje o tym w komunikacie w tych punktach menu.
 5. Wobec nowego uregulowania w "Tarczy antykryzysowej 4.0" dostosowano mechanizm zmniejszeń przychodów w razie braku zapłaty.
  • Standardowo program wylicza zmniejszenie przychodów po przekroczeniu terminu płatności o 90 dni
  • Jeśli firma odczuwa negatywne skutki epidemii, może stosować termin 30 dni w roku 2020
  • Użytkownik może włączyć stosowanie terminu 30 dni w wybranym okresie w menu:
   Parametry lokalne - Formularze - Zmniejszanie przychodów po 30 dniach przeterminowania - Tak/Nie
 6. Dodano możliwość druku kodu CN na dokumentach handlowych
  • Aby kod drukował się pod nazwą asortymentu należy najpierw ustawić parametr "Czy drukować kod CN na fakturze";
  • Kody CN można uzupełnić podczas edycji danego asortymentu na zakładce CN / Intrastat.

FINKA-KPR WINDOWS 11.2.b | 25-05-2020

 1. Poprawiono problem, który mógł wystąpić w ujęciu zapisów ewidencji VAT do deklaracji VAT i JPK, w przypadku jednoczesnej pracy na różnych wersjach programu.
  • Jeśli problem wystąpi, komunikat będzie zawierał listę deklaracji / JPK wymagających ponownego wygenerowania.

FINKA-KPR WINDOWS 11.2.a | 13-05-2020

 1. Poprawiono procedurę importu ze starszej wersji bufora.
  • Nie przenosiły się poprawnie informacje dotyczące zapisów zakupów VAT: Pola "Czy zakup środka trwałego" oraz "Dotyczy sprzedaży".
  • Aktualizacja naprawia także niepoprawne zapisy zaimportowane wcześniej.

FINKA-KPR WINDOWS 11.2 | 24-04-2020

 1. Do nowego JPK od lipca 2020: wprowadzono dodatkowe klasyfikacje wymagane we wzorze JPK zintegrowanego z deklaracją.
  • W związku z epidemią przesunięto termin wdrożenia JPK w nowej wersji; pierwsze JPK-VAT7M i JPK-VAT7K będą wysyłane za lipiec 2020.
  • Od początku lipca należy w ewidencji VAT umieszczać dodatkowe informacje (klasyfikacje), które trafią także do JPK.
  • Już teraz wprowadziliśmy edycję i zapamiętywanie tych informacji. Zakres dodatkowych informacji jest dość duży, więc warto zapoznać się z nimi w "Pomocy do programu FINKA", rozdz. 20.6.1 Dodatkowe informacje do JPK.
  Więcej na temat nowych obowiązków informacyjnych JPK znajduje się w tym artykule na naszym Blogu
 2. Nowe JPK od lipca 2020: Faktury do paragonów fiskalnych
  • Zasady dotyczące zapisów typu "FP-faktura do paragonu" są nieoczywiste i polecamy zapoznanie się z nimi w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 5.3.5.
 3. Nowe JPK od lipca 2020: Zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zmniejszeń VAT naliczonego w razie braku zapłaty przez 90 dni.
  • Zasady wyliczania ulgi i zmniejszeń pozostają bez zmiany
  • Na listach ulg oraz zmniejszeń VAT naliczonego dodaliśmy przycisk "Wpisz do ewidencji VAT". · Przycisk ten ma duże znaczenie dla JPK-VAT od lipca 2020; więcej w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 20.4.2.1
 4. Nowe JPK od lipca 2020: Zmiany dotyczące korekt obowiązkowych, które dotyczą firm prowadzących sprzedaż z VATem oraz sprzedaż zwolnioną.
  • W menu Ewidencja zapisów - Korekty obowiązkowe - Lista zapisów dodaliśmy przycisk "Zapisz w ewidencji VAT"
  • Przycisk ten ma duże znaczenie dla JPK-VAT od lipca 2020; więcej w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 5.3.3.1.
 5. Rozliczanie faktur według metody kasowej, potrzebne:
  • dla firm stosujących metodę kasową, tj. rozliczających VAT według daty zapłaty
  • oraz dla firm, które otrzymują faktury z adnotacją "metoda kasowa".
  • Wprowadzone zmiany ułatwiają rozliczenie VAT we właściwych okresach, a dokładniejsze informacje w "Pomocy do programu FINKA", rozdz. 5.3.4 Metoda kasowa.
 6. Weryfikacja konta kontrahenta z "białą listą": zmieniono technikę weryfikacji numerów kont przy wystawianiu przelewów; program korzysta z listy kont i NIPów aktualizowanej codziennie przez MF. Powoduje to przyspieszenie pracy, a także uniknięcie problemów przy kontrahentach, którzy zgłosili bardzo dużo kont.
 7. Przekazywanie danych pomiędzy programami (plik buforowy):
  • Rozszerzono zakres danych, jakie mogą być zawarte w pliku buforowym przekazywanym m.in. z programu FINKA-FAKTURA do FINKA-FK lub FINKA-KPR.
  • Rozszerzenia obejmują m.in. wymienione wyżej nowe opcje faktur i zapisów VAT, związane z bardziej szczegółowymi wymaganiami JPK-VAT od lipca 2020.
  • Dokumentację pliku buforowego udostępniamy na życzenie Użytkowników.
 8. Wprowadzono inne drobne poprawki techniczne, które usprawniają pracę z programem,

FINKA-KPR WINDOWS 11.1.d | 27-02-2020

 1. Poprawiono eksport dokumentów handlowych w sytuacji gdy definicja dokumentu została zmieniona w nowym roku obrotowym.
 2. Poprawiono błąd występujący podczas wydruku deklaracji PIT-28 w wersji 21.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się