Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

  FINKA-KPR WINDOWS 12.0.a | 10-02-2021

  1. Wyeliminowano problem mogący występować podczas aktualizacji danych, uniemożliwiający wejście do firmy.

  FINKA-KPR WINDOWS 12.0 | 29-01-2021

  1. Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-28 w wersji 23 za rok 2020, wraz z załącznikiem PIT/WZR dotyczącym zmniejszeń przychodów z racji przeterminowanych należności.
  2. Wprowadzono nową stawkę Ryczałtu 15% dla przychodów uzyskanych od roku 2021.
  3. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2021.
  4. Dodano możliwość podpisywania e-deklaracji danymi autoryzującymi - kwotą przychodu. Tryb ten dotyczy:
   • PIT-28
   • oraz innych deklaracji, tylko w przypadku firmy jednoosobowej
  5. Na zestawieniu dochodu wg KPR dodano możliwość nieuwzględniania kwot zmniejszeń i zwiększeń przychodów / kosztów.
  6. Zaktualizowano dane adresowe Urzędów Skarbowych.
  7. Na potrzeby deklaracji VAT-UE dodano do listy państw unijnych Irlandię Północną (kod XI).
   • Kod XI dotyczy jedynie transakcji towarowych (WNT i WDT) w okresie przejściowym, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
  8. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza VAT-UE do najnowszej wersji schematu XSD.
  9. W formularzu zaliczki na PDOF uporządkowano numerację pól na ekranie i wydruku.
  10. Poprawiono błąd występujący podczas eksportu danych zawierających faktury zakupu
  11. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • Poprawiono export dokumentów - faktur VAT-Marża
   • Zaktualizowano bufor o nową stawkę ryczałtu 15%

  FINKA-KPR WINDOWS 11.7.a | 05-01-2021

  1. Usunięto błąd uniemożliwiający zapamiętanie korekty do dokumentu sprzedaży bez wpisu do ewidencji VAT.
  2. Poprawiono zestawienie Zgodności ewidencji z deklaracją VAT i JPK. Poprzednio błędnie były ujmowane zapisy Metody kasowej nie ujęte w VAT.

  FINKA-KPR WINDOWS 11.7 | 18-12-2020

  1. Dla ewidencji ryczałtowej dodano liczenie opcjonalnych zmniejszeń przychodu na podstawie zapisów:
   • Sprzedaży VAT/Ryczałt
   • Ryczałtu
   • w tym celu nalezy wywołać z menu -> Formularze punkt -> Opcjonalne zmniejszenie przychodów
  2. Zaliczki PDOF (PIT-36, PIT-36L) Poprawiono pobieranie kwot zmniejszeń / zwiększeń przychodów proporcjonalnie do udziału wspólników
  3. Usprawnienia dotyczące wystawiania dokumentów handlowych:
   • Uruchomiono pobieranie oznaczeń do JPK z dokumentów źródłowych przy wystawianiu korekt i zaliczek
   • Przy wystawianiu dokumentów handlowych dopuszczono wybór osoby (oprócz kontrahenta-firmy)
  4. Wprowadzono drobne usprawnienia do generowania i przeglądania JPK-VAT7:
   • Skorygowano działanie pól wyboru P.54 - P.58 w deklaracji i związane z nimi komunikaty
   • Dodano komunikat ostrzegawczy o niealfabetycznych znakach w email
   • Podczas generowania JPK-VAT7 dla dokumentów zakupu typu RR, w przypadku braku nr NIP, pobierany jest teraz PESEL
   • Usunięto drobne błędy interfejsowe na zakładce Potwierdzenia, dotyczące wydruku, kolejności pozycji na liście oraz widoczność kolumn kwotowych
   • Podczas weryfikacji NIP dodano ostrzegawczy komunikat jeśli na liście pojawi się jakikolwiek wynik inny niż "CZYNNY/AKTYWNY"
   • Umożliwiono wydruk listy weryfikacji ograniczony do rekordów ze statusem "nieczynny" i "niezweryfikowany"
   • Dodano funkcję „Weryfikacja statusu” na liście JPK, umożliwiającą sprawdzenie/pobranie statusu wysłanego pliku JPK.
  5. Wprowadzono niewielkie zmiany w ewidencji VAT:
   • Poprawiono wyświetlanie kwot podczas edycji zapisu ZT - zakup do sprzedaży w trybie VAT marża
   • Na ekranie ewidencji dla zapisów „T-sprzedaż VAT marża” dodano pole z rodzajem marży
   • Odpowiednio do wybranego rodzaju marży program zaznacza automatycznie pozycje na zakładce „Dane do JPK”
   • Uzupełniono kolumnę „Opcje” na liście zakupów VAT o „IMP-import” dla transakcji I-import towarów oraz N-import wg art. 33a
  6. Poprawiono export zestawienia należności do formatu XLS - wyeliminowano błędną interpretacje pustej daty terminu płatności
  7. Zmiany w module Homebanking
   • dodano możliwość filtrowania przelewów na liście (niewysłane/wysłane)
   • dodano możliwość wyboru kodowania wysyłanego pliku (ANSI / UTF8)
  8. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • Dodano pole związane ze zmianami w ewidencji VAT dot. rodzaju marży
   • Podczas importu zakupów i sprzedaży do KPR data KPR ustawiana jest zgodnie z parametrem lokalnym "domyślna data KPR"
   • Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL

  FINKA-KPR WINDOWS 11.6.b | 25-11-2020

  1. Usunięto błąd uniemożliwiający wykonanie importu danych w firmie prowadzącej ewidencję ryczałtu. Jeśli taki błąd wystąpił wcześniej i nie można wejść do danych firmy, to należy:
   • Wywołać "Odświeżenie listy firm"
   • Dane firmy, w której wystąpił ten problem, zostaną oznaczone jako "Uszkodzone"
   • Następnie należy wywołać "Optymalizację bazy" [nie mylić z "Aktualizacją"]
  2. W związku z problemem opisanym wyżej: do punktów menu "Kopia danych" oraz "Optymalizacja baz danych" dodano na stałe nową funkcjonalność naprawy zamkniętych baz danych.
  3. Odblokowano do edycji pole E-mail na ekranie JPK-VAT.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się