Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

  FINKA-KPR WINDOWS 12.3 | 06-05-2021

  1. Na ekranie ewidencji ryczałtowej dodano stawkę 12,5%.
   • Pole to dotyczy przychodów z najmu, po przekroczeniu limitu rocznego. Występuje ono na ekranach:
    - Ewidencji ryczałtu
    - Sprzedaży VAT/Ryczałt
    - oraz przy wystawianiu faktur.
   • Użytkownik może włączyć automatyczne wypełnianie okienka 12,5% na podstawie dotychczas zaksięgowanych kwot. W tym celu trzeba:
    - mieć ustawiony parametr KPR/Ryczałt - Rodzaj przychodów (ryczałt): Wynajem
    - oraz ustawić parametr KPR/Ryczałt - Czy w ewidencji przychodów automatycznie przepisywać nadwyżkę z tytułu najmu.
    Można tu wybrać:
    - Nie
    - Tak, po przekroczeniu 100 000 zł
    - Tak, po przekroczeniu 50 000 zł [to opcja jest przewidziana przy przychodach z najmu osiąganych przez małżonków]
   • Program uwzględnia sumy kwot w stawkach 8,5% i 12,5% w zestawieniach, w PIT-28 i zaliczkach na podatek ryczałtowy, a także w pliku JPK-EWP.
   • Powyższe zmiany program stosuje od roku 2021, - w latach wcześniejszych następowało przeniesienie kwot do wyższej stawki podczas generowania PIT-28.
  2. Wprowadzono nowy wzór pliku JPK-EWP(2), zawierającego ewidencję ryczałtową w postaci XML. Plik taki należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego na jego życzenie.
  3. W menu Przeglądanie i scalanie JPK z deklaracją umożliwiono edycję i wydruk załącznika ORD-ZU, jeśli wynikowy plik JPK-VAT ma być korektą.
   • W podstawowym menu "JPK z deklaracją VAT" opcjonalny załącznik ORD-ZU funkcjonował także we wcześniejszych wersjach programu.
  4. W cz. C załącznika PIT-B do formularzy PIT-36 i PIT-36L dodano możliwość wprowadzenia kolejnych wierszy z tym samym numerem NIP. Pozwala to na wprowadzenie kilku informacji dla tej samej spółki, jeśli udziały wspólników zmieniały się w trakcie roku.
  5. Wprowadzono też poprawki techniczne przy zapamiętywaniu schematów księgowań dla KPR i ryczałtu, a także przy schematach dokumentów handlowych.

  FINKA-KPR WINDOWS 12.2.b | 14-04-2021

  1. Poprawiono wydruk kwot na załączniku PIT/B do deklaracji rocznych PIT-36 i PIT-36L.

  FINKA-KPR WINDOWS 12.2.a | 08-04-2021

  1. Formularze podatkowe PIT-36 i PIT-36L.
   • Poprawiono wyświetlanie daty wysłania oraz daty potwierdzenia na liście formularzy PIT-36 i PIT-36L
   • Poprawiono drukowanie numeru referencyjnego na formularzach po ich wysłaniu.

  FINKA-KPR WINDOWS 12.2 | 06-04-2021

  1. Zrealizowano formularze podatkowe PIT-36 i PIT-36L. Można je sporządzić:
   • dla osób, które mają udziały w firmie (lub dla osoby, która prowadzi jednoosobową działalność) - w takim przypadku należy wpisać udziały w menu Słowniki - Pozostałe - Udziały wspólników
   • lub dla dowolnej osoby wpisanej w menu Słowniki - Lista osób
   • więcej informacji w Pomocy do programu, rozdz. 20.3.12 PIT-36 i 36L
  2. Wprowadzono inne drobne poprawki do programu:
   • w opcjonalnym module Przeglądanie i scalanie JPK poprawiono wyświetlanie poz. 24 (VAT od transakcji WNT)
   • Poprawiono procedurę wysyłania JPK - w poprzedniej wersji wysyłanie mogło w rzadkich przypadkach zgłosić błąd, jednak nie było ryzyka wysłania nieprawidłowych danych.

  FINKA-KPR WINDOWS 12.1.a | 22-03-2021

  1. Usprawniono tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych z załącznikami.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl