Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

  FINKA-KPR WINDOWS 12.4.a | 15-07-2021

  1. Dostosowano oznaczenia JPK do aktualnych przepisów obowiązujących od 01.07.2021.
  2. Poprawiono pobieranie wartości pola „Metoda kasowa” dla nowych dokumentów handlowych.

  FINKA-KPR WINDOWS 12.4| 08-07-2021

  1. Na panelu startowym dodano przycisk „Wsparcie zdalne” wywołujący program AnyDesk umożliwiający udzielenie pomocy przez pracownika TIK-SOFT.
  2. Wprowadzono sprawdzanie licencji w trybie online. Więcej informacji (Rejestracja licencji w pomocy programu).
  3. Wprowadzono zmiany dotyczące formularzy:
   • Naprawiono wczytywanie pól nieedycyjnych w formularzach PIT 36/PIT36L gdy dokument został wysłany na serwer produkcyjny MF
   • poprawiono pobieranie zaliczek miesięcznych /kwartalnych do korekty deklaracji PIT 36/PIT36L jeżeli były wygenerowane i miesięczne i kwartalne; program pobieral miesięczne mimo że do pierwotnej deklaracji były pobrane kwartalne
   • W ewidencji zapisów do VAT8/VAT9M wprowadzono stawkę ZW oraz umożliwiono zapamiętanie zapisu z zerową kwotą VAT.
  4. Zmiany dotyczące JPK:
   • Poprawiono błąd przy generowaniu JPK w przypadku gdy numer dokumentu zawierał znak niealfabetyczny
   • poprawiono błąd przy generowaniu korekty ewidencji JPK (bez deklaracji) polegajacy na niepotrzebnym przepisywaniu kwot między pozycjami VAT do zwrotu a VAT do przeniesienia
   • Dodano parametr umożliwiający drukowanie lub nie stron pomocniczych przy JPK-VAT.
   • Umożliwiono drukowanie deklaracji z JPK pochodzącego z procesu scalania.
  5. Na życzenie Uzytkowików wprowadzono kolejne zmiany w ewidencji VAT:
   • Zwiększono długość pola” Nr dokumentu” przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 60 znaków.
   • Zwiększono długość opisu zdarzenia gospodarczego przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 100 znaków.
   • Przy zakupie VAT dla opcji „Zapłacono” gdzie daty były mniejsze niż bieżąca poprawiono wyświetlanie dat.
   • Umożliwiono zapis w ewidencji Vat marża z ceną sprzedaży mniejszą niż cena nabycia.
  6. Wprowadzono również zmiany dotyczące dokumentów handlowych:
   • Poprawiono eksport dokumentów handlowych z firm ryczałtowych, nie posiadających wpisu do ewidencji VAT
   • Poprawiono opcję "Rozrachunki dokumentu" w menu kontekstowym dokumentów handlowych
   • Umożliwiono sporządzenie faktury Vat marża z ceną sprzedaży mniejszą niż cena nabycia
  7. Wprowadzono rozszerzenia w pliku buforowym pozwalającym na wymianę danych:
   • między programami Finka
   • lub pobieranie danych z innych aplikacji do programów księgowych Finka
   • szczegóły opisane są na stronie Finka.pl / Strefa użytkownika / Instrukcje / Struktura bufora eksportowego (XML) z programów FINKA

  FINKA-KPR WINDOWS 12.3 | 06-05-2021

  1. Na ekranie ewidencji ryczałtowej dodano stawkę 12,5%.
   • Pole to dotyczy przychodów z najmu, po przekroczeniu limitu rocznego. Występuje ono na ekranach:
    - Ewidencji ryczałtu
    - Sprzedaży VAT/Ryczałt
    - oraz przy wystawianiu faktur.
   • Użytkownik może włączyć automatyczne wypełnianie okienka 12,5% na podstawie dotychczas zaksięgowanych kwot. W tym celu trzeba:
    - mieć ustawiony parametr KPR/Ryczałt - Rodzaj przychodów (ryczałt): Wynajem
    - oraz ustawić parametr KPR/Ryczałt - Czy w ewidencji przychodów automatycznie przepisywać nadwyżkę z tytułu najmu.
    Można tu wybrać:
    - Nie
    - Tak, po przekroczeniu 100 000 zł
    - Tak, po przekroczeniu 50 000 zł [to opcja jest przewidziana przy przychodach z najmu osiąganych przez małżonków]
   • Program uwzględnia sumy kwot w stawkach 8,5% i 12,5% w zestawieniach, w PIT-28 i zaliczkach na podatek ryczałtowy, a także w pliku JPK-EWP.
   • Powyższe zmiany program stosuje od roku 2021, - w latach wcześniejszych następowało przeniesienie kwot do wyższej stawki podczas generowania PIT-28.
  2. Wprowadzono nowy wzór pliku JPK-EWP(2), zawierającego ewidencję ryczałtową w postaci XML. Plik taki należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego na jego życzenie.
  3. W menu Przeglądanie i scalanie JPK z deklaracją umożliwiono edycję i wydruk załącznika ORD-ZU, jeśli wynikowy plik JPK-VAT ma być korektą.
   • W podstawowym menu "JPK z deklaracją VAT" opcjonalny załącznik ORD-ZU funkcjonował także we wcześniejszych wersjach programu.
  4. W cz. C załącznika PIT-B do formularzy PIT-36 i PIT-36L dodano możliwość wprowadzenia kolejnych wierszy z tym samym numerem NIP. Pozwala to na wprowadzenie kilku informacji dla tej samej spółki, jeśli udziały wspólników zmieniały się w trakcie roku.
  5. Wprowadzono też poprawki techniczne przy zapamiętywaniu schematów księgowań dla KPR i ryczałtu, a także przy schematach dokumentów handlowych.

  FINKA-KPR WINDOWS 12.2.b | 14-04-2021

  1. Poprawiono wydruk kwot na załączniku PIT/B do deklaracji rocznych PIT-36 i PIT-36L.

  FINKA-KPR WINDOWS 12.2.a | 08-04-2021

  1. Formularze podatkowe PIT-36 i PIT-36L.
   • Poprawiono wyświetlanie daty wysłania oraz daty potwierdzenia na liście formularzy PIT-36 i PIT-36L
   • Poprawiono drukowanie numeru referencyjnego na formularzach po ich wysłaniu.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl