Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

  FINKA-KPR WINDOWS 10.5.b | 12-11-2019

  1. Poprawiono działanie przycisku "Pokaż zapisy", który na ekranie generowania JPK służy do wyświetlenia zapisów z brakującym NIPem lub innymi problemami. W poprzedniej wersji zapisy mogły nie wyświetlić się, jednak nie było ryzyka wygenerowania nieprawidłowego JPK.

  FINKA-KPR WINDOWS 10.5.a | 31.10.2019

  1. Na fakturze można umieścić adnotację "Mechanizm podzielonej płatności", która od 01.11.2019 jest obowiązkowa w niektórych przypadkach. Odpowiednia opcja znajduje się na dole ekranu faktury, obok sposobu płatności. Szczegółowe informacje o tym nowym obowiązku można znaleźć na stronie FINKA.
  2. Wprowadzono inne drobne ulepszenia, m.in:
   • Poprawiono adnotację na fakturze końcowej, wystawianej po wcześniejszych fakturach zaliczkowych.
   • Procedurę pobierania danych kontrahenta z GUS uodporniono na problemy, które występowały przy wyjątkowo długiej nazwie ulicy itp.
   • Po wygenerowaniu pliku JPK poprawiono procedurę jego zapisu na dysku. Problem występował jeśli w nazwie katalogu docelowego znalazła się spacja. Ani ten problem, ani żaden inny wykryty wcześniej nie powodował ryzyka zapisania nieprawidłowych danych.
   • Poprawiono pobieranie stanu otwarcia kasy za pomocą przycisku "Pobierz z roku poprzedniego". Przycisk znajduje się na ekranie danych kasy w menu Słowniki - Pozostałe - Kasy i konta bankowe.

  FINKA-KPR WINDOWS 10.5 | 15.10.2019

  1. Zaliczki PIT wg stawki 17,75%. Stawkę 17% PIT wprowadzono od 01.10.2019, wobec czego za cały rok 2019 wylicza się podatek wg stawki 17,75%.
   Zgodnie z nowymi regulacjami program wylicza zaliczki z tytułu działalności lub najmu (PIT-36):
   • zaliczki płatne od 10.2019, czyli za m-c 09, 10, 11 i 12 według stawki 17,75%,
   • to samo dotyczy zaliczek za III i IV kwartał 2019,
   • za wcześniejsze okresy stosuje się stawkę 18%,
   • wraz z nową stawką program bierze odpowiednio zmniejszoną kwotę ulgi podatkowej.

    Uwaga: Ponieważ przepis nie jest tu w pełni jednoznaczny, wprowadzono parametr "Formularze - Stawkę 17,75% za rok 2019 liczyć po raz pierwszy od...". Użytkownik może życzyć sobie stosowania nowej stawki od m-ca 09 lub 10.2019 bądź odpowiednio od III lub IV kwartału.
    Więcej informacji można znaleźć klikając nastepujący link.
  2. Faktury RR. Dodano nowy rodzaj potrącenia na fakturach RR: składki na Fundusz promocji roślin oleistych, zgodnie z nową regulacją dotyczącą obowiązkowych potrąceń na Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.
   • Potrącenie na nowy fundusz wynosi 0,2% wartości faktury; dla pozostałych rodzajów pozostało nadal 0,1%.
  3. Wprowadzono szereg innych drobnych poprawek i ulepszeń, które podwyższają komfort korzystania z programu i zwiększają jego niezawodność.

  FINKA-KPR WINDOWS 10.4.d | 01.10.2019

  1. Poprawiono błędne pobieranie kwot z zaliczek (podatku oraz składek zdrowotnej i społecznej) do formularza PIT-28 . Problem występował w przypadku tworzenia korekty formularza w roku poprzednim, jeśli istniały wystawione zaliczki w roku bieżącym.

  FINKA-KPR WINDOWS 10.4.c | 26.08.2019

  1. Zarejestrowano nowy certyfikat MF, niezbędny do komunikacji z serwerem wysyłania JPK. MF zmieniło certyfikat 23.08.2019, na jeden dzień roboczy przed terminem kolejnej wysyłki, bez wcześniejszej zapowiedzi.
   • Jeśli JPK wysłany 23.08 lub później ma przez dłuższy czas status "120" (plik w przetwarzaniu), to należy:
    - ponownie utworzyć plik JPK za ten sam okres
    - i wysłać JPK za pomocą nowej wersji programu.
   • Jeśli wcześniejsze JPK mają potwierdzenia UPO, to zostały przyjęte przez MF i nie trzeba ich wysyłać ponownie.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się