Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

FINKA-KPR WINDOWS 15.2.a | 13-06-2024

 1. Zabezpieczono wyświetlanie listy Sprzedaży/Zakupu VAT. W przypadku istnienia bardzo dużej liczby zapisów (powyżej 100.000) w zadanym okresie, program automatycznie ograniczy kryterium czasowe listy do bieżącego miesiąca. Następnie można zmienić kryterium okresu na inne.

 2. Wyświetlanie list zbiorczego wysyłania e-deklaracji i JPK:
  • Poprawiono wyświetlanie listy deklaracji/JPK w przypadku istnienia dużej liczby firm;
  • Dodano kolumnę z nazwą JPK (widoczna dla licencji Scalania i Przeglądania JPK).

 3. Usunięto błąd występujący podczas wyświetlania listy schematów dla firmy ryczałtowej.

 4. Przywrócono funkcjonalność przycisku Page Down na ekranie Sprzedaży/Zakupu VAT. Użycie go powoduje automatyczne przejście do pierwszej widocznej stawki VAT.

FINKA-KPR WINDOWS 15.2 | 05-06-2024

 1. Dodano możliwość zbiorczej wysyłki JPK oraz deklaracji z poziomu listy firm.
   • opcja jest dostępne w dodatkowym module MULTISENDER;
   • JPK i deklaracje tworzy się jak dotychczas w konkretnych firmach;
   • wysyłanie odbywa się jedynie za pomocą podpisu kwalifikowanego;
   • odbieranie UPO dla wysłanych dokumentów jest również z poziomu listy firm.

     Szczegóły w Pomocy do programu, rozdz. 3.13 oraz rozdz. 3.14.
 2. Poprawiono błąd w generowaniu JPK-VAT7K i JPK-VAT7M, występujący w szczególnym przypadku:
   • dla zapisów Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
   • jeżeli dotyczą środków transportu lub paliwa;
   • oraz przypadku gdy w zapisie wtórnym kwoty były inne niż dla zakupu.

    Do części ewidencyjnej JPK, do pozycji K_35 i K_36 program pobierał wartość z zapisu zakupu zamiast sprzedaży. Do części deklaracyjnej wartości były pobierane prawidłowo.

     Ponadto dla zapisów typu ZU i ZP posiadających tylko kwoty w stawce 0% lub zwolnionej poprawiono generowanie tagu o korekcie podstawy opodatkowania.
 3. Zaktualizowano elektroniczną wysyłkę deklaracji VIU-DO do najnowszego formatu.

 4. Poprawiono wyświetlanie listy parametrów lokalnych. W przypadku różnych wartości parametrów personalizowanych dla różnych użytkowników, pozycje na liście mogły być powielone.

 5. Poprawiono ustawianie rodzaju dokumentu handlowego na domyślny podczas dodawaniu Faktury na podstawie proformy.

 6. Poprawiono informacje o zmianie danych kontrahenta na wydruku faktury korygującej. W przypadku korygowania faktury poprzez wywołanie „F7 – koryguj” z listy faktur, której kontrahent uległ edycji po wystawieniu faktury pierwotnej, a przed wystawieniem faktury korygującej na wydruku brakowało informacji o fakcie zmiany jego danych.

 7. Na liście remanentów- wartości do KPiR poprawiono działanie opcji "usuń" i „anuluj” dostępnych z menu kontekstowego.

 8. Na oknie zestawienia Ewidencji Przychodów dodano edytowalną datę sporządzeni zestawienia, analogicznie jak w zestawieniu pełnym KPR.

 9. Podczas exportu lub druku do PDF dokumentów handlowych, w celu łatwiejszej identyfikacji do nazwy pliku dodano numer tego dokumentu.

 10. Zaktualizowano dane adresowe urzędu skarbowego w Grodzisku Mazowieckim.

 11. Zaktualizowano procedury zakładające bazę Main, nową firmę, tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych na serwerach linux. Dodano również nowy UDF faufile.so umożliwiające zapis i odczyt załączników w środowisku linux.

 12. Zaktualizowano treść umowy licencyjnej.

FINKA-KPR WINDOWS 15.1.g | 30-04-2024

 1. Poprawiono pobieranie kursów EBC (w niektórych przypadkach wyświetlenie kursów powodowało błąd).

FINKA-KPR WINDOWS 15.1.f | 30-04-2024

 1. Formularze PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28:
  • Zablokowano możliwość dodania załącznika PIT/B z ujemnymi kwotami przychodów.

 2. Poprawiono wydruk rocznego rozliczenia zdrowotnego -> "Tryb opodatkowania na rok" błędnie wskazywał na rok 2023.

FINKA-KPR WINDOWS 15.1.e | 24-04-2024

 1. Formularz PIT-28:
  • w części D dodano dodatkowe pola w stawkach umożliwiające wpisanie dodatkowych przychodów niepodlegających uldze z części C. Dzięki temu możliwe jest np. dodanie kwoty zwrotu składki zdrowotnej;
  • poprawiono wydruk formularza - w polach 176 i 178 drukowały się błędne wartości.

 2. Formularz PIT-36 i PIT-36L:
  • w części E dodano pole umożliwiające wpisanie dodatkowych przychodów niepodlegających uldze z części D. Dzięki temu możliwe jest np. dodanie kwoty zwrotu składki zdrowotnej;
  • załącznik PIT/O - poprawiono wypełnianie pól P_48A i P_48B w e-deklaracji.

 3. Poprawiono zapamiętywanie załączników podczas importu danych z bufora -> w przypadku istnienia różnych rodzajów dokumentów w importowanym pliku, niektóre załączniki mogły zostać pominięte.

 4. Zaktualizowano wysyłkę formularza IFT-2 do nowej wersji schematu XML.
© 2024 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl