Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

  FINKA-KPR WINDOWS 10.4.c | 26.08.2019

  1. Zarejestrowano nowy certyfikat MF, niezbędny do komunikacji z serwerem wysyłania JPK. MF zmieniło certyfikat 23.08.2019, na jeden dzień roboczy przed terminem kolejnej wysyłki, bez wcześniejszej zapowiedzi.
   • Jeśli JPK wysłany 23.08 lub później ma przez dłuższy czas status "120" (plik w przetwarzaniu), to należy:
    - ponownie utworzyć plik JPK za ten sam okres
    - i wysłać JPK za pomocą nowej wersji programu.
   • Jeśli wcześniejsze JPK mają potwierdzenia UPO, to zostały przyjęte przez MF i nie trzeba ich wysyłać ponownie.

  FINKA-KPR WINDOWS 10.4.b | 11.07.2019

  1. W menu Ewidencja zapisów - Sprzedaż VAT/KPR wprowadzono nowy rodzaj zapisu "Taxi ryczałtowe 4%" [w zakupach ta stawka widniała już wcześniej].
   • Stawka 4% ujęta jest odpowiednio w zestawieniach oraz w JPK, w którym - zgodnie z wyjaśnieniami MF - wlicza się ją do pozycji "K-17" i K_18", w których wpisuje się także sprzedaż 8%.
  2. Wprowadzono deklarację VAT-12 przeznaczoną dla taksówkarzy ryczałtowych, opłacających stawkę 4% VAT bez prawa do odliczeń. Program pozwala także na elektroniczne wysłanie tej deklaracji.
  3. Zrealizowano drobne modyfikacje w imporcie danych z programów zewnętrznych, związane z importem danych z systemu OCR. Import taki możliwy jest po podpisaniu umowy z firmą zewnętrzną. Firmy zainteresowane takim importem prosimy o kontakt.
  4. Podczas importu danych do VAT i KPR można wybrać import tylko do VAT, bez wpisywania danych do KPR.
   • na zakładce OPCJE wybiera się kolumnę KPR,
   • można zamiast numeru kolumny KPR wybrać: 'Nie wpisywać do KPR, jedynie do VAT'
  5. Poprawiono pobieranie danych kontrahenta w fakturach korygujących do dokumentów sprzedaży z lat poprzednich.

  FINKA-KPR WINDOWS 10.4.a | 24.06.2019

  1. Poprawiono wydruk korekty formularza VAT-9M oraz wydruk UPO tego formularza wysłanego elektronicznie.

  FINKA-KPR WINDOWS 10.4 | 04.06.2019

  1. Zrealizowano automatyczne aktualizacje programu FINKA.
   Na ekranie startowym programu znajduje się przycisk: Sprawdź aktualizację
   Po jego wciśnięciu program połączy się z serwerem FINKA-FTP, po czym program:
   • zapyta, czy aktualizować program; przed aktualizacją użytkownik może przeczytać opis zmian dokonanych w nowej wersji
   • lub potwierdzi, że wersja jest najnowsza.
   • lub wyświetli odpowiedni komunikat jeśli nowa wersja wymaga uaktualnienia licencji programu
  2. Zrealizowano pobieranie danych kontrahentów z GUS.
   • Podczas wystawiania faktury lub innego dokumentu można:
    - wpisać NIP kontrahenta
    - jeśli ten NIP istnieje już na liście kontrahentów to program wpisze dane w okienku "Kontrahent"
    - można też wcisnąć przycisk "Pobierz dane z GUS"; program połączy się z serwerem GUS, pobierze dane i wpisze je na listę kontrahentów oraz do okienka "Kontrahent"
   • Przycisk "Pobierz dane z GUS" widnieje także na ekranach
    - sprzedaż VAT
    - zakup VAT
    - edycji danych kontrahenta w Słownikach
    - oraz na ekranie zakładania nowej firmy
   • Z powodu technicznych program pobiera dane z serwera GUS za pośrednictwem dedykowanego serwera "FINKA". Ten serwer pośredniczący jest jedynie przekaźnikiem i nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych danych.
   • Niezależnie od tego warto także skorzystać z przycisku "Weryfikuj NIP", który sprawdza status podatnika VAT według serwera MF. Sprawdzenie to wykonywane jest bardzo szybko, dzięki unowocześnieniu serwisu po stronie MF. Należy jednak pamiętać, że jest to sprawdzenie na chwilę aktualną, gdyż serwer nie udostępnia danych wstecznych. Dlatego warto sprawdzić status podatnika bezpośrednio po otrzymaniu faktury.
  3. Wprowadzono formularz VAT-9M(8)
   • Dotyczy on firm zwolnionych z VAT, jeśli zrealizują transakcje, od których jednak należy opłacić VAT
   • Transakcjami takimi są w szczególności zakupy usług od dostawcy zagranicznego (z UE lub spoza UE), jeśli ustawa o VAT definiuje "miejsce wykonania usługi" w kraju.
  4. Wprowadzono użyteczną opcję przy obliczaniu zaliczek ryczałtowych PIT-28.
   • W oknach "39. Składki społeczne za okres" i "64. Składki zdrowotne możliwe do odliczenia za okres" można po wciśnięciu "F6 Definicja" wpisać listę wartości, zawierającą odpowiednie kwoty składek zapłaconych za poszczególne miesiące.
   • Program pobierze z tej listy wartości wg daty zapłaty z danego miesiąca lub kwartału, niezależnie od wpłat wcześniejszych i późniejszych.
  5. Zrealizowano nową wersję JPK-FAKTURA (2), obowiązującą od 01.07.2019.
   • Plik JPK-FAKTURA zawiera szczegółowe pozycje faktur za dany okres i należy przekazywać go do Urzędu Skarbowego na życzenie Urzędu.
   • Plik JPK-FAKTURA zawiera nagłówki faktur z sumami brutto oraz pozycje faktur z kwotami netto, więc podsumowania tych kwot w stopce pliku są różne.
   • Jeszcze większa różnica wystąpi przy JPK-FAKTURA dla faktur wystawionych w dewizach, gdyż wówczas, zgodnie z wyjaśnieniami MF, wpisuje się nagłówki faktur w wartości brutto PLN, zaś pozycje w wartości netto w dewizach.
  6. Zmiany dotyczące wystawiania faktur:
   • Korekta faktury końcowej: umożliwiono anulowanie sprzedaży towaru po wystawieniu faktury zaliczkowej i późniejszej końcowej. Trzeba w tym celu wystawić fakturę korygującą do faktury końcowej, z wpisaniem "ilość jest = 0".
   • Adnotacja o zaokrągleniu w stopce faktury. W definicji faktury można wybrać, zgodnie z zasadami, liczenie VAT według stopki lub według sumy pozycji. Przy tym pierwszym trybie VAT wyliczony od kwoty netto w stopce może różnić się od sumy kwot VAT w poszczególnych pozycjach o wartości groszowe - w takim przypadku program wydrukuje odpowiednią adnotację na dole faktury.
   • Wprowadzono inne drobne usprawnienia i poprawki przy wystawianiu faktur i ich drukowaniu.

  FINKA-KPR WINDOWS 10.3.a | 29.04.2019

  1. Poprawiono wydruk formularza PIT-28 oraz zaliczki na PIT-28.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się