Strona 1 z 2

Formularz zamówienia modułów dodatkowych dla programów FINKA

W celu otrzymania oferty cenowej zachęcamy do wypełnienie poniższego formularza.
Prosimy o wybranie:
- checkbox z nazwą programu przy module, który Państwa interesuje;
- liczby obsługiwanych firm w posiadanej przez Państwa licencji;
- liczby obsługiwanych stanowisk w posiadanej przez Państwa licencji.
W kolejnym kroku (przycisk „NASTĘPNA STRONA”) prosimy o uzupełnienie danych kontaktowych i danych firmy, a następnie wybranie przycisku „WYŚLIJ”.

Grupa VAT

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Pakiet mobilności

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

ZUS Właścicieli

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Przeglądanie i scalanie JPK_VAT

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Definiowanie projektów księgowych wraz z zestawieniami

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Faktury seryjne

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dodatkowe cechy asortymentów

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Gospodarka magazynowa

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Obsługa dodatkowych magazynów

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Wybór trybu rozchodu (FIFO, LIFO)

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Książka przychodów i rozchodów

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Rozbudowane polecenia księgowania

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Globalne tabele kursowe

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Informacja dotycząca danych osobowych.
  • Powyższe dane są przedstawiane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (jeśli pytanie dotyczy umowy już zawartej) w celu realizacji umowy. Wobec tego na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 u. 1 litera b nie jest wymagana odrębna zgoda osoby.
  • Jeśli osoba wyrazi zgodę na przesyłanie newslettera, dane te (e-mail) będą służyć także do celów okresowej wysyłki informacji.
  • Administratorem danych jest TIK-SOFT Sp. z o.o., finka@finka.pl.
  • Dane podane na formularzu kontaktowym przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 1 rok, a w przypadku zawarcia umowy – przez czas trwania umowy przedłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń każdej ze stron.
  • W przypadku udzielenia zgody na przesyłanie newslettera, dane będą przechowywane przez okres 10 lat, nie dłużej niż do złożenia rezygnacji przez osobę
  • Administrator nie przekazuje danych innym administratorom, nie stosuje profilowania, udostępnia dane osobie w postaci mailowej na życzenie i przechowuje dane w sposób zabezpieczony.
  • Osoba ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do skargi do PUODO oraz do cofnięcia zgody, jeśli była udzielona.
  • Osoba ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, tj. do sprzeciwu ogólnego lub wobec marketingu lub wobec profilowania bądź innego automatycznego podejmowania decyzji.
© 2024 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl